Nová spoločnosť , kontrola a zodpovednosť !

Nová spoločnosť , kontrola a zodpovednosť !

Pre každého plnoletého voliča 300.000,- štartovné do novej spoločnosti, bez daňových podvodov a štátna dividenda mesačne + občianska kontrola a ochrana pred zneužívaním vládnej moci !

Myslím, že dozrel čas, aby sa každý občan zamyslel sám nad sebou, čo je lepšie a prečítal si niekoľkokrát text o dva riadky vyššie a potom pozeral video hneď pod textom tu dolu!

http://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html,

Návod na Slobodné voľby: ( informácia pre 87 % veriacich , ktorých zastupuje cirkev, by malo vedieť, že aj cirkev na Slovensku dostala tento návod a stále mlčí )

https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/463972/politici-si-nevedia-poradit-s-ukradnutymi-temami-tak-tu-je-riesenie.html,

Hľadá sa zodpovedný občan, ak ste viacerí, máte odvahu sa prihlásiť ?

" Vzťahy sudcov a advokátov sú determinované nielen ich povinnosťami vyplývajúcimi z právneho poriadku, ale i povinnosťami etickými. 

Spoločné etické princípy výkonu oboch profesií možno vymedziť ako povinnosť rešpektovať princíp korektnosti, slušnosti, čestnosti, svedomitosti a tolerancie, princíp nezávislosti, princíp dôstojnosti, princíp odbornosti, potreby znalosti skutkového stavu veci a všeobecnej vzdelanosti.

 Advokáti a sudcovia aplikujú tieto princípy pri svojich vzájomných kontaktoch na pojednávaní, v písomnej korešpondencii, pri podávaní námietky zaujatosti sudcu, sťažnosti na prieťahy v konaní, či sťažnosti sudcu na postup advokáta advokátskej komore, ale aj v prípadoch, ak advokát vystupuje ako účastník alebo svedok v občianskom súdnom konaní, či v prípade, ak je sudca klientom advokáta, alebo protistranou jeho klienta. 

V období, keď v očiach verejnosti poklesla tak reputácia sudcov i advokátov, je viac ako inokedy potrebné etickými princípmi ich vzťahov sa zaoberať. Aj pochopenie pre problémy opačnej profesie a diskusia o nich je predpokladom nastolenia vzájomnej úcty oboch profesií."

https://www.mobbing-bossing.eu/inpage/vydavatel/,

https://www.youtube.com/watch?v=CIYJXcCT_Uk,

https://www.webnoviny.sk/kolegia-najvyssieho-sudu-su-nerovnomerne-zatazene-predsedovia-rokuju-o-rieseni/

https://www.webnoviny.sk/predsedovia-stran-by-mali-podpisat-dodatok-ku-koalicnej-zmluve-obsahuje-pravidelne-stretavanie/

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo