Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. september 2017

Jediné poslanie: Napodobňovať Boha

Liturgické čítania nám počas piatich najbližších nedieľ ponúknu výber niektorých Ježišových podobenstiev, ktoré zachytil vo svojom spise evanjelista Matúš. Prvým je podobenstvo O nemilosrdnom sluhovi (Mt 18,21-35).
Jediné poslanie: Napodobňovať Boha

Hľadať posolstvo pre svoj život

Podobenstvá nie sú Ježišovou novinkou. Používali ich už rabíni pred ním. Ježiš tejto zaužívanej forme príbehov však dal nový rozmer. Za ich pomoci viedol svojich poslucháčov do sveta, o ktorom mal to najhlbšie poznanie. Je to Boží svet s pravidlami a logikou, ktorá sa mnohokrát odlišuje od našich predstáv a očakávaní. Podobenstvá sa nerozprávali na vyplnenie dlhej chvíle. Ich vyrozprávanie bolo najčastejšie reakciou na nejaký problém, správanie alebo postoj, ktorý si žiadal zdôvodnenie alebo vysvetlenie. Úlohou podobenstva je vtiahnuť poslucháča do deja tak, aby v ňom spoznal seba samého a urobil životné rozhodnutie na základe duchovnej pravdy, ktorá mu v nich bola sprostredkovaná. V evanjeliovom úrvku je to prekvapený Peter (a v jeho osobe každý z nás), ktorému Ježiš názorne približuje dôvod a dôležitosť odpustenia.

 

Rušivý prvok

čšina Ježišových podobenstiev obsahuje nejaký nezvyčajný prvok. Bez neho by podobenstvo znelo ako obyčajné rozprávanie, ale práve tento „rušivý“ prvok upriamuje pozornosť poslucháča na podstatu posolstva. V našom prípade je to astronomická suma 10 000 talentov. 1 talent predstavuje 6000 denárov. 1 denár bola v Ježišovej dobe denná mzda. Ak za rok zarobil človek asi 300 denárov, na 1 talent musel pracovať 20 rokov. Keď to vynásobíme 10 000 talentami, dostaneme 200 000 pracovných rokov. Oproti tomu dlh spolusluhu 100 denárov predstavuje prácu asi za 4 mesiace. Pán sluhovi neodpúšťa preto, že mu peniaze vráti. To nie je ani reálne. Dobre vie o tom pán ako aj jeho sluha. Pán mu odpúšťa preto, lebo ho prosil. Tu je nádherným spôsobom vyjadrené správanie Boha. Boh nám neodpúšťa preto, že si to zaslúžime, alebo mu to nejako vynahradíme. Odpúšťa nám, lebo ho o to skrúšene a úprimne prosíme. Od nás žiada jediné: robiť to isté v našich medziľudských vzťahoch. Tragédia nemilosrdného sluhu je vyjadrená v závere, keď je vydaný mučiteľom, kým dlh nesplatí. Splatí ho vôbec niekedy? Aké je dôležité, aby sa to nestalo našou osobnou tragédiou.

 

Boh, ktorý vždy prekvapuje

V podobenstve pán nesplnil prosbu, o ktorú ho žiadal sluha, tzn. nepredĺžil lehotu splatnosti dlhu. Urobil niečo úplne neočakávané – celý dlh mu odpustil, tzn. zľutoval sa nad ním. Rovnaké sloveso zľutovať sa (po grécky splanchnízomai) je použité pri otcovi márnotratného syna (Lk 15,20) a pri Samaritánovi (Lk 10,33). Boh vždy prekvapuje tým, že dáva viac, než žiadame a odvážime sa prosiť. Podobenstvo má dve posolstvá. Prvé je podané z úst pána cez podobenstvo v 18,33: „Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ V samotnom závere zaznieva druhé posolstvo priamo z Ježišových úst v 18,35: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ To je Ježišova odpoveď Petrovi ako aj usmernenie pre naše konanie.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Prvé roky manželov sú pre Cirkev novou pastoračnou výzvou

Prvé roky manželov sú pre Cirkev novou pastoračnou výzvou

Pre niekoľkými dňami počas Kurzu pre spovedníkov, ktorý sa konal v priestoroch Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, som si kúpil knihu „První kroky manželství. Pastorační doprovázení v tomto krásném a náročném období.“. Publikáciu vydala v tomto roku Akadémia kanonického práva v Brne. Ide o preklad talianskej diela „I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e difficile“. Za vznikom publikácie stoja odborníci najmä z Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. Kniha má úvod a 6 kapitol. Ponúkam niektoré myšlienky z tejto knihy, pretože považujem pastoráciu manželstiev a rodín a prípravu na prijatie sviatosti manželstva za jednu z najväčších priorít pre Katolícku cirkev na Slovensku v najbližších rokoch.

Blog
Kňaz

Kňaz

Úplná je totiž vydanosť človeka, ktorý zverí svoj život do rúk Ježiša Krista. Nie ako naivné, bezmyšlienkovité a nezodpovedné neprebratie zodpovednosti za svoje konania, ale ako vrcholne vyzreté rozhodnutie odovzdať kontrolu a možnosť meniť dianie vo svojom živote Bohu. Vec to tak veľká, že človek, so svojimi slabosťami a dedičnou náchylnosťou hrešiť, by toto rozhodnutie nebol schopný sám zrealizovať. A tak po vzore Ježiša Krista, ktorý nezomrel len čiastočne, ale úplne, lebo sa vydal celý, vydáva aj kňaz svoj život celý.