Výbor pre rodovú rovnosť, zhrnutie zasadania

Dnes 13. 9. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dôležité z programu:

Voľba podpredsedu/podpredsedníčky výboru. Boli navrhnuté dve kandidátky – pani Mesochoritisová a Raučinová. Obe odborníčky, len z opačného názorového spektra, jedna progresívna, druhá konzervatívna. Bola zvolená pani Mesochoritisová.

Voľba delegáta/delegátky do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Navrhnuté boli opäť dve kandidátky, pani Petrášová a prosil som, aby bolo vyvážené zastúpenie a teraz uprednostniť konzervatívne krídlo. Hlasovanie dopadlo 22 oproti 7 hlasom. Skrátka – silnejší berie všetko.

Informácia o Návrhu zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom zákona, ktorý je teraz v 2. čítaní sa napĺňa Smernica EÚ. Kritická zostáva ochrana detí. K môjmu upozorneniu sa pripojili pani Magurová a Mesochoritisová. Plánujú sa vytvoriť osobitné pracovné skupiny pre túto oblasť.

Informácia o Návrhu riadneho predbežného stanoviska k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Táto smernica je v prostredí, kde rodinná politika je v kompetencii členských krajín. Výsledkom je, že redukuje ženu na pracovníčku, nehladí na ňu ako nositeľku života. Cieľ je zvýšenie zamestnanosti. Zamestnanosť je kľúčom k mantre zväčšenia blahobytu. Potrebná ochrana spočíva v tom, že žena je na MATERSKEJ DOVOLENKE, prípadne RODIČOVSKEJ DOVOLENKE, čo označujem za štátny sexizmus. V rámci diskusie sa konštatovalo, že existuje terminologický chaos, ktorý naviac znižuje postavenie ženy. Viac v osobitnom blogu.

Tajomníčka Výboru poskytla informáciu, že Európsky parlament prijal Istanbulský dohovor. Čo to znamená pre prax nevedela predbežne špecifikovať, lebo sa tu vzájomne prelínajú kompetencie. Ak sa bude dôsledne rešpektovať Zmluva o Európskej únii (ZEÚ), potom je rodinná politika v kompetencii členských štátov. Pravdepodobne sa zúži v tomto prípade na monitorovanie a spracovanie štatistík.

V bode rôzne som informoval, že listom som viackrát žiadal, aby sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podielalo na oslavách Medzinárodného dňa rodiny, ktorý je 15. mája. OSN pripravuje každý rok program, ktorý je témou v celom svete. MPSVR po mojom upozornení zverejnilo body, ale nie z oficiálneho programu OSN. Tento rok sa zúčastnilo na oslavách na Slovensku asi 30 000 osôb. Napriek tomu žiadne verejnoprávne, alebo mainstreemové médium neprinieslo akúkoľvek informáciu. Považujem to za smutné a ignoráciu vlastných občanov!

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo