Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. september 2017

Prvé roky manželov sú pre Cirkev novou pastoračnou výzvou

Pre niekoľkými dňami počas Kurzu pre spovedníkov, ktorý sa konal v priestoroch Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, som si kúpil knihu „První kroky manželství. Pastorační doprovázení v tomto krásném a náročném období.“. Publikáciu vydala v tomto roku Akadémia kanonického práva v Brne. Ide o preklad talianskej diela „I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e difficile“. Za vznikom publikácie stoja odborníci najmä z Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. Kniha má úvod a 6 kapitol. Ponúkam niektoré myšlienky z tejto knihy, pretože považujem pastoráciu manželstiev a rodín a prípravu na prijatie sviatosti manželstva za jednu z najväčších priorít pre Katolícku cirkev na Slovensku v najbližších rokoch.
Prvé roky manželov sú pre Cirkev novou pastoračnou výzvou

Nová situácia a osamelosť

Autori konštatujú, že podnetom pre vznik publikácie bola skutočnosť, že prvé roky manželstva, ktoré sa vo všeobecnosti považujú z najkrajšie roky života manželov, prechádzajú často náročnými zmenami a skúškami. Do života mladomanželov prichádzajú nové výzvy: zvykajú si na spoločný život, narodenie detí a s tým súvisiaca potreba správneho prerozdelenia vzájomných úloh, ťažkosti s rozumným rozdelením času pre prácu a pre rodinu. K napätiam medzi manželmi dochádza napríklad z dôvodu nesprávne pochopenej nezávislosti. Kŕčovite sa pridržiavajú svojej vysnívanej predstave o manželstve, ktorá sa pod ťarchou reálnych životných požiadaviek rúca, ale manželia si to nechcú uznať. Autori upozorňujú, že v prvých rokoch zväzku sa snažia manželské páry riešiť problémy sami. Neraz trpia osamelosťou. Majú totiž obavu na jednej strane z miešania sa príbuzných do ich súkromia, ale na druhej strane možno ešte viac hrajú „hrdinov“ a nechcú si pripustiť, že potrebujú pomoc pri hľadaní riešení na problémy, ktoré celkom prirodzene prichádzajú do ich života. K prosbe o pomoc sa odhodlajú až vtedy, keď ich dovtedy na prvý pohľad bezchybne fungujúci vzťah je už v troskách.

 

Nepriateľom lásky je emotívnosť

Publikácia ponúka aj analýzu príčin tejto krehkosti prvých rokov manželstva. Odborníci sa zhodujú, že koreňom krehkosti je na prvom mieste „emotívnosť“. Emotívny človek posudzuje seba samého na základe toho, ako sa práve cíti. V súvislosti s láskou to znamená, že sa sústredí na pocit lásky, ktorý prežíva, namiesto toho, aby sa sústredil na milovanú osobu. Mierou posudzovania situácie je intenzita prežívaných pocitov. Ide o tzv. tekutosť vzťahov. Manželia merajú svoj život intenzitou citových zážitkov, čo má často formu chvíľkových citových pôžitkov. Aby dosiahli nový pocit, potrebujú začínať znova a znova od nuly. Cit môže byť nádhernou iskrou na začiatku, ale potrebná je plnosť a zrelosť lásky, ktorá sa vyznačuje stálosťou. Nepriateľom prvých rokov manželstva je aj romantické pochopenie času. Pre romantizmus je totiž typický kolobeh: začiatok, nadšenie, obava, frustrácia, čo naberá na čoraz väčších obrátkach, ale chýba zvnútornenie toho, čo manželský pár prežíva v čase. Romantická mentalita vedie ľudí k večnej nedospelosti. Je to snaha predĺžiť si čas dospievania a pokiaľ je možné zostať čo najdlhšie nedospelým, aby si zachovali bohatstvo rôznych možností a vyhli sa zodpovednosti. Preto sa odkladá vstup do manželstva ako aj zrodenie detí. V mentalite mladých ľudí súčasnosti sa usadila neurčitosť a provizórnosť. Najčastejšia odpoveď na otázku, kedy plánujú manželstvo a deti, znie: „Nechávame tomu voľný priebeh...“

 

Inzercia

Práca, rodina a generativita

Pre mladé manželské páry je vážnou výzvou nájsť správny balans medzi prácou a rodinou, kvôli čomu dochádza k vážnym konfliktným situáciám. Otázka finančného príjmu zohráva pre mladú rodinu dôležitú úlohu. Musia si zodpovedať na otázku napr. či budú mať nižší príjem, ale budú spolu, alebo sa rozhodnú pre vyššiu mzdu za cenu dlhých týždňov odlúčenia kvôli pracovným povinnostiam. Terajšia ekonomická situácia núti obidvoch partnerov pracovať, čo taktiež predstavuje  riziko  pre ich spoločne strávený čas. Autori používajú pojem „generativita“, ktorým rozumejú ochotu rôznej formy produktivity od splodenia detí a starostlivosť o ne, cez spoločenskú angažovanosť a rôzne formy sebarealizácie. Je dôležité, aby už rodičia rozviíjali vo svojich deťoch správny postoj ku "generativite", čo sa neskôr predstaví v postojoch ich detí.

 

Úloha Cirkvi - sprevádzanie

Autori sa zhodujú, že v súčasnosti výrazne zaostáva taká blízka príprava na manželstvo, ktorá by bola vhodným spôsobom prispôsobená na spomenuté fenomény. Platí to aj pre Cirkev na Slovensku. Nie je možné na snúbencov aplikovať rovnaké postupy bez ohľadu na ich životnú situáciu. Úplne chýba zo strany Cirkvi systematické sprevádzanie párov v prvých rokoch ich manželstva. Ak jestvujú aktivity, sú skôr iniciatívami jednotlivcov, kňazov alebo laikov v niektorých farnostiach, ale nejde o ucelený projekt. Diskusie ohľadom posynodálnej exhortácie Amoris laetitia sa vedú nesprávnym smerom. Pritom sa úplne pozabudlo, že jedným z najdôležitejších apelov pápeža Františka na diecézy a farnosti je „sprevádzanie“ manželov a rodičov. Základnou formou sprevádzania má podobu blízkosti Cirkvi manželom v najrozmanitejších situáciách, v ktorých sa ocitnú. Autori sa veľmi prihovárajú, aby túto blízkosť mladým manželom a rodičom Cirkev realizovala prostredníctvom osvedčených manželských párov. Na Slovensku potrebujeme spracovať veľmi dôsledný ale hlavne konkrétny pastoračný manuál sprevádzania manželov v rôznych etapách ich života: príprava na manželstvo, sprevádzanie v prvých rokoch manželstva, sprevádzanie starších manželov, sprevádzanie tých, ktorých opustil partner, sprevádzanie tých, ktorí žijú v novom civilnom zväzku, sprevádzanie starších rodičov, ovdovených, atď. Som presvedčený, že slovenská Katolícka cirkev disponuje odborne zdatnými a skúsenými odborníkmi spomedzi kňazov a laikov, lekárov, psychológov a manželských párov, ktorí, keď sa im ponúkne spolupráca a správne usmernenie, ochotne ponúknu svoje schopnosti, vzdelanie a pastoračnú múdrosť pri vytvorení takýchto konkrétnych metodík a manuálov.

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Žena alebo pracovníčka? Z návrhu Smernice Európskeho parlamentu

Žena alebo pracovníčka? Z návrhu Smernice Európskeho parlamentu

Ak tvrdím, že najväčším násilníkom voči žene je štát, tak treba poukázať prečo. Preto budem citovať z návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Nie som politik, ktorý si môže dovoliť nepresne citovať. Preto prosím čitateľa o zhovievavosť a trpezlivosť. Stojí to za to!