Žena alebo pracovníčka? Z návrhu Smernice Európskeho parlamentu

Žena alebo pracovníčka? Z návrhu Smernice Európskeho parlamentu

Ak tvrdím, že najväčším násilníkom voči žene je štát, tak treba poukázať prečo. Preto budem citovať z návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Nie som politik, ktorý si môže dovoliť nepresne citovať. Preto prosím čitateľa o zhovievavosť a trpezlivosť. Stojí to za to!

Názov Smernice hovorí viac než si kto myslí: o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (ďalej len „smernica o materskej dovolenke“). Zo žien, matiek sme urobili PRACOVNÍČKY! Ženy sú dôležité len ako pracovné sily!

Čítajme ďalej:

V roku 2015 dosiahla miera zamestnanosti žien (vo veku 20 až 64 rokov) úroveň 64,3 %; na porovnanie, miera zamestnanosti mužov dosiahla úroveň 75,9 %. Rozdiely v zamestnanosti žien a mužov sa na trhu práce najviac týkajú rodičov a osôb, ktoré majú iné opatrovateľské povinnosti. V roku 2015 bola miera zamestnanosti žien s jedným dieťaťom mladším ako šesť rokov v priemere takmer o 9 % nižšia ako u žien bez malých detí, pričom v niektorých krajinách tento rozdiel presiahol 30 %2. Podobne je pravdepodobnejšie, že úlohu poskytovateľov neformálnej starostlivosti o starších alebo odkázaných rodinných príslušníkov na seba preberú skôr ženy ako muži3. Ženy majú takisto oveľa väčšiu tendenciu pracovať na kratší pracovný čas z dôvodu opatrovateľských povinností. To významne prispieva k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov (v niektorých členských štátoch až na úrovni 28 %), ktoré sa za celý pracovný život naakumulujú do rozdielov v dôchodkoch žien a mužov (v EÚ je to v priemere 40 %), čo má za následok vyššie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia žien, najmä v staršom veku.

Hľadal som blaho dieťaťa. Predsa materská dovolenka, alebo rodičovská je kvôli dieťaťu. Blaho dieťaťa návrh Smernice nepozná!

Nároky som znížil, hľadal som aspoň právo dieťaťa. Našiel som ho v návrhu Smernice tam, kde cituje Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), „Bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa“.

 

Neviem, nerozumiem, nechápem. Kto je väčším násilníkom ak nie ten, kto vníma matku vo vzťahu k dieťaťu iba ako osobu s nižšou zamestnanosťou? Rieši aj toto Istanbulský dohovor?

 

Foto: Žiaľ musím zostať mimo!

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo