Keď sú na poctivosť, odbornosť a česť nasadení

Keď sú na poctivosť, odbornosť a česť nasadení

perverzní agenti za peniaze mocných!!!!!!!!!

V dnešnej roztrieštenej spoločnosti, kde občan nedokáže chápať, čo a kedy bude konečne fungovať tak, aby sa konečne cítil slobodný a spokojný, je ťažké návalom skreslených právd a poloprávd z médií pochopiť, kto a prečo chce občanom skutočne pomôcť dosiahnuť verejné blaho, či dôstojný život alebo vytúženú spokojnosť zo života. Život bez starostí a problémov neexistuje, tak ako neexistuje už pocit zodpovednosti, či súcit nad nespravodlivosťou, ktorý sa mení na podnet byť agresívny, či úplne pasívny. Podnet, ktorý okamžite začne fungovať ak sa niečo, čo občanovi chýba a on to nevie povedať, že to potrebuje, ale vie, že ak mu v dnešnej dobe o jeho probléme rozpráva a ukazuje, že sa dá tento problém okamžite riešiť, odstrániť alebo vyriešiť, pozerá sa na to ako na dlhoročné sľubovanie a začína útočiť bez rozmyslu. Nedokáže skrátka vnímať reálne možnosť zmeny, ale berie to ako systémový výsmech nad jeho životnou a nie spokojnou, či dostatočne dobrou situáciou.

Ak sa teda objaví v spoločnosti takto utrápených, znehodnotených občanov človek, ktorý im skutočne vie pomôcť, aby odstránil aj s pomocou práve takýchto týraných občanov všetky spoločenské - systémové nedostatky, spoločnosť nezbadá, ako sa medzi týraných občanov dostali nasadení perverzní agenti za peniaze mocných, aby človeka s darom vedieť, chápať, cítiť a iným pomáhať, mohli verejne pošpiniť a pred očami týraných občanov odvrhnúť tak, aby o takéhoto človeka verejnosť stratila záujem!

Ako sa potom všetko dá napraviť, keď z radov týraných občanov spoločenským systémom a nasadením perverzných agentov za peniaze mocných, občan nemá vôľu a záujem?

ALEBO je tu niekto, kto nemá strach a chce sa pridať k náprave spoločenských nedostatkov a konečne zmeniť tento politický humus v našom Slovensku?

Je tu niekto z Vás občania, kto dokáže aj finančne pomôcť a prispieť na niečo, čo je potrebné? Lebo príspevky na Mimovládne organizácie, ktoré Vám len sľubujú a poskytnú darčekové predmety, občerstvenie a dávno dohodnuté riešenia z EU v podobe krásnych rečí o tom, že na vaše návrhy a podnety sa niečo zmení sú veľmi ďaleko od skutočných riešení Inštitútu ochrany ústavných práv, ktorý sa tiež stal Mimovládnou organizáciou, ale len preto, aby monitoroval a ukazoval občanom to, čomu občania majú rozumieť, aby nenaleteli na sladké rečičky. Kto z politikov alebo z radov mimovládnych organizácií Vám povedal, že Inštitút ochrany ústavných práv ich skoro všetkých oslovil a žiadal o spoluprácu k náprave nespokojných občanov a doložil všetkým týmto členom len politických rečí a ukradnutých tém skutočné riešenia, ale oni ich nedokážu realizovať a tak Inštitút ochrany ústavných práv je pre občanov Slovenska TABU ?

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

Žiadosť:
Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať       a, o termín stretnutia v Bratislave
b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.
Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:
1. Ako viete pomôcť ?
2. Ako chcete byť užitočná/ý?
Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.
3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?
4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?
Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.
5.Kde sa môžeme stretnúť ?
A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.
B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zaplatené, zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

.................................................................................................................................
Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu.

Píšte na ioupriesenia@gmail.com
číslo účtu SK8365000000000020560144
kód banky 6500

Ičo: 50366874
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

https://www.mobbing-bossing.eu/,

http://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html,

Facebook:  Juraj Chlebík

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo