Kto je najväčší vykonávateľ násilia na ženách? Predsa štát!

Kto je najväčší vykonávateľ násilia na ženách? Predsa štát!

Vyjadrené slovníkom ministra súčasnej vlády pána Erséka „treba na to gule“. Najväčším násilníkom na ženách je štát. Súbor postojov štátu som dávnejšie nazval štátnym sexizmom. Pani Pietruchová z MPSVR si vypýtala povolenie používať toto označenie.

Obviniť štát, že je najväčším násilníkom je možné len vtedy, ak sú na to argumenty. Obviniť štát znamená nielen obviniť všadeprítomného molocha, ale predovšetkým konkrétnych politikov ktorí majú mená a tvoria politiku politických strán, úradníkov, odborníkov formujúcich mládež na školách a rôznych školeniach. Možno do tejto skupiny, ktorá formuje názory patria aj umelci, verejní predstavitelia, predstavitelia cirkví. Lebo často počuť argument – ako môže tento chodiť do kostola a dokonca si sadnúť do prvej lavice, keď – a teraz nasleduje výpočet ozaj všeličoho.

Diskusie, ktoré vedú zástancovia určitých politických smerov sú o tom, kto viac myslí na občanov. Pri všetkých voľbách, a to je úplne jedno, či u nás doma, alebo hocikde inde vo svete počúvame stále to isté „My budeme konať to najlepšie a nemyslite si, že vy nám budete pri tom zavadzať!“. Preto viac ako diskusia o tom, či potrebujeme Istanbulský dohovor, alebo nie, vstupuje do popredia nutnosť vytvárať tlak na súčasné vlády, na konkrétnych členov vlády, na konkrétnych politikov. Ale aj na konkrétnych členov, aktivistov občianskej spoločnosti.

Tu je vzorka štátom vykonávaného sexizmu, otvoreného násilia na ženách, prípadne deťoch, ale aj otcoch. Tento zoznam je otvorený, stále sa rozširuje, lebo toto násilie trvá dlho a na mnohé sme si už zvykli, tvorí to súčasť denného života. Stali sme sa voči nemu slepí a hluchí.

Najväčšiu skupinu násilia na ženách tvorí požiadavka zo strany štátu, aby vykonávali neplatenú prácu bez akejkoľvek kompenzácie námahy. Tento problém nadobudol tak veľké rozmery, že po počiatočnom identifikovaní katolíckymi učiteľkami v Kanade v šesťdesiatych rokoch je dnes témou celosvetových programov OSN v oblasti rodinnej politiky. V Európe sa toto problematikou zaoberá FEFAF, ktorého Klub mnohodetných rodín je dlhoročným členom. Je trápne, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ani po niekoľkých upozorneniach Klubu mnohodetných rodín sa do dnes nepripojilo k celosvetovému programu s konkrétnym aktuálnym programom pre každý rok. Tento rok, podobne, ako minulé roky sa len na Slovensku zúčastnilo podujatí organizovaných pri tejto príležitosti vyše 30 000 osôb. Týchto 30 000 osôb nestálo ani za zmienku jedinému verejnoprávnemu médiu. Ignorácia štátu voči vlastným občanom Par excellence!

Ak si niekto myslí, že mať deti je len plezír, potešenie, tak prečo máme tak nízku pôrodnosť? Prečo matky, otcovia, rodiny odmietajú mať dieťa, alebo ďalšie dieťa? Prečo majú investovať do spoločnej budúcnosti, keď túto úlohu na seba prevzal tatko štát a ju presunul na jej vykonávateľov bez akejkoľvek kompenzácie investovania do spoločnej budúcnosti? Označenie materská dovolenka, alebo rodičovská dovolenka je z hľadiska všemocnej snahy o blahobyt každého (och aká planá túžba!) podriadená zisku výkonnej ekonomiky. Lebo dovolenka znamená byť ekonomicky neaktívny.

Postoj politikov (nie len štátu), dokonca často aj tých, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťanskí, je budovanie blahobytu zvyšovaním zamestnanosti. Na ich neznalosť doplácame všetci, lebo nepoznajú aj iné spôsoby ako podporiť národ. V realite je to často náhrada vlastnej matky malého dieťaťa profesionálnou „matkou“ – učiteľkou.

Pozor, aby sme sa rozumeli a nezneužívali – sú situácie, keď rodič sa nemôže celý čas starať o dieťa. Spoločnosť by mala byť pripravená v takejto situácii poskytnúť pomoc. Aká je realita na Slovensku? Mali sme vybudovanú infraštruktúru predškolskej starostlivosti a výchovy. Rozbili sme si ju. Sami! Teraz nemáme dostatok kapacít, tak ich budujeme za pomoci Bruselu, ale už za úplne iných podmienok. Lebo tieto peniaze sme mohli využiť na niečo, čo sme nemali a to potrebujeme. Napríklad malé zariadenia pre nevládnych.

Neplatená práca v rodinách spočíva predovšetkým na pleciach žien. Žien, ktoré toľko chránime! Majme odvahu povedať, že jednou príčinou rozdielu v odmeňovaní žien (na Slovensku okolo 24% za tú istú prácu) je rodičovstvo. Majme odvahu, že práve neplatená práca je hlavnou príčinou chudoby žien (pauperizácia) v starobe!

Spravodlivé postavenie žien v spoločnosti znamená dôsledné uplatňovanie rodinnej politiky. Rodinná politika sa pozerá dopredu a umožňuje rodinám trvalo udržateľný rozvoj aj vtedy, ak sa rozhodnú mať dieťa, alebo viac detí. Je investíciou do budúcnosti podporou tvorby ľudských zdrojov (hrôza, ako ekonómovia nazvali nastupujúcu generáciu!).

Sociálna politika rieši situácie v prostredí a na báze solidarity. Teda zabraňuje, aby sa ľudia ocitali v krízových situáciách a im pomáha ich prekonávať.

Pokiaľ sledujete vyjadrenia politikov, vlády, akademikov z univerzít, tak zistíte, že tieto dve oblasti vyžadujúce plne iný prístup sa miešajú a nerozoznávajú. Preto je rozhodnutie mať dieťa súčasne aj rozhodnutím pre chudobu! Toto je najväčším násilím štátu konanom na vlastných občanoch.

Roky vieme, že sa rodí málo detí. Nemáme odvahu podporiť pôrodnosť prorodinnými opatreniami. Ako sedemhlavý drak lieta nad všetkými pozitívnymi opatreniami zopár štúdií hovoriacich o sociálnej štruktúre mládeže. Má veľmi malé dosiahnuté vzdelanie a je neuplatniteľná pre súčasné technológie, kde nestačí len držať lopatu s primeranou dĺžkou poriska po bradu. Radšej budeme škrtiť všetkých (posledná štúdia ministerstva financií rieši sociálne dávky a pod. ale ani raz nespomína nízku pôrodnosť, alebo jej podporu!) Dovoz lacnej pracovnej sily mimo EÚ je podľa našich politikov riešením – sledujte ich vyjadrenia.

Monitorovať násilie štátu na vlastných občanoch je vyžaduje mať otvorené oči a partnerov, ktorí majú záujem o spravodlivé riešenie. Preto prosím o pomoc pri tom.

 

Foto: Protest učiteľov za dosiahnutie lepších podmienok v Peru August 17

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo