Prečo oxfordský akademik konvertoval na katolícku vieru

Po dvadsiatich rokoch úspešnej kariéry a pohodlného miesta kaplána v jednej z Oxfordských škôl sa rozhodol v roku 2012 konvertovať na katolícku vieru. V interview okrem iného uvádza 7 základných dôvodov prečo tak urobil.

Nedávno sa mi dostal do pozornosti rozhovor s oxfordským akademikom Michaelom Wardom, ktorý učil na univerzite a zároveň bol aj anglikánskym kňazom. Po dvadsiatich rokoch úspešnej kariéry a pohodlného miesta kaplána v jednej z Oxfordských škôl sa rozhodol v roku 2012 konvertovať na katolícku vieru. V interview okrem iného uvádza 7 základných dôvodov prečo tak urobil. Ponúkam voľný preklad tejto prvej časti. Občas je dobré pozrieť sa a popremýšľať o katolíckej viere aj iným uhlom pohľadu.

Michael Ward je známy svojou špecializáciou na tvorbu C.S.Lewisa. V rokoch 1996-1999 pôsobil ako kurátor Lewisovho domu v Oxforde a jeho doktorandský výskum bol tiež zameraný na C.S.Lewisa. Michaelova kniha „Planet Narnia: The seven heavens in the imagination of C.S.Lewis vyšla v roku 2008. V druhej časti rozhovoru, ktorá nie je súčasťou tohto článku, hovorí práve o tejto knihe. Prednáša tiež o J.R.R. Tolkienovi a všeobecne o kresťanskej apologetike. V súčasnosti pôsobí v Oxforde ako akademický výskumník.

O svoje konverzii hovorí veľmi jednoducho nasledovné:

Bol to dlhý proces, trvajúci viac ako 20 rokov. Neobrátil som sa chrbtom mojej anglikánskej a protestantskej minulosti, skôr túto zmenu vnímam ako pokračovanie či potvrdenie všetkého dobrého čo vzišlo z tejto skúsenosti. Nebudem zachádzať do podrobností a rozoberať všetky dôvody môjho rozhodnutia konvertovať, ale zhrniem to do nasledovných siedmych bodov.

1. Obavy z Biblických interpretácií – Uvedomil som si, že nestačí povedať, že „Písmo je moja jediná autorita“ a citovať text, len aby som potvrdil svoj argument, pretože diabol môže tiež citovať Písmo. Je potrebné mať komunitu, ktorá interpretuje Písmo s autoritou a tradíciu, s ktorou človek pristupuje k Biblii. Sväté Písmo a Posvätná Tradícia sú vzájomne sa dopĺňajúce zdroje autority, nie je možné mať jedno bez druhého. Rovnováha je zabezpečená vzájomnou previazanosťou. Pomohla mi veľmi kniha Marka Shea By what autority? An evangelical discovers catholic tradition“

2. Sexuálna etika – Počas mojej prípravy na anglikánskeho kňaza som musel napísať esej na túto tému.Prvýkrát v živote som vtedy prečítal relevantné pápežské encykliky ako nap. Humanae Vitae. Tieto ma prinútili k zamysleniu, pretože dávali zmysel ako žiadna iná tradícia učenia o sexuálnej etike, o ktorej som vedel (viem). Uvedomil som si, že súčasný protestantský zmätok o sexuálnej etike má do značnej miery korene v rozhodnutiach z roku 1930, ohľadom zjavne nepodstatnej záležitosti týkajúcej sa antikoncepcie.

(Poz. autorky: Anglikánska cirkev na Seventh Lambert Conference v roku 1930 vyhlásila, že antikoncepcia je povolená ak je prítomná silná morálna povinnosť limitovať alebo vyhnúť sa rodičovstvu, a ak je morálne podložený dôvod, ktorý zamedzuje kompletnú abstinenciu. Na základe tohto rozhodnutia, akceptovanie antikoncepcie u protestantov rapídne vzrástlo medzi 1930 - 1960).

Avšak z tejto zdanlivo malej zmeny v doktríne sa spustila lavína rôznych iných zmien. Dnešné kontroverzie, napríklad ohľadom základu manželstva, sú súčasťou toho istého morálneho zemetrasenia, ktoré začalo v 1930 rokoch a ktoré teraz valcuje takmer všetko. Katolícke sexuálne učenie je naozaj ťažké,o tom niet pochýb, ale dáva zmysel, drží spolu, ide ruka v ruke s milosťami sviatostí (najmä sviatosťou zmierenia), ktoré nám pomáhajú žiť podľa tohto učenia.

3. Peter – Čím viac som študoval biblické učenie sv. Petra tým viac som začal byť presvedčený, že bol povolaný Kristom do špeciálneho úradu keď mu dal „kľúče“ a povedal „na tejto skale postavím svoju cirkev“. Kristus tiež povedal: „Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera". Je možné, že Kristova modlitba by nebola vypočutá? A ak je Kristus so svojimi apoštolmi do konca vekov, neznamená to, že “Petrov úrad”  bude pokračovať v nasledovateľoch Petra, biskupoch Ríma, a ako vidíme nezačalo to už pred smrťou posledného apoštola (podľa Klementovho listu Korinťanom)? Niet pochybností, že bolo veľa skazených pápežov a pápežský úrad mal svoje búrlivé obdobia, ale tradícia kresťanskej viery a morálky bola vždy bezpečne odovzdávaná až do dnešných dní. A toto sa očakáva, keď je úrad postavený na pevných základoch. Iste, držiteľ tohto úradu, môže byť lepší alebo horší, je to individuálne, ale úrad nikdy nestratí svoju autoritu a ústavnosť.

4. Mária – Uvedomil som si, že moja ignorácia Márie a jej úlohy v histórii spásy mala škodlivý dopad na moje pochopenie Krista. Prišlo to, keď som editoval knihu o herézach a bol som konfrontovaný s mojimi vlastnými tendenciami, ktoré presne korešpondovali s Nestoriáskym postojom voči Márii. Odkedy som sa stal katolíkom, objavil som, že Mariánska úcta hlboko obohacuje môj duchovný život. Mária je archetyp apoštola, v ktorom prebýva telo nášho Pána v nevyspytateľnom tajomstve prevtelenia. Miesto dané Márii v katolicizme tiež do istej miery vysvetľuje prečo sú katolíci verní učeniu sexuálnej etiky, napriek modernému etickému chaosu. Ženskosť cirkvi, a všetkých ľudských bytostí pred Bohom, je stále pripomínaná prostredníctvom Máriinho príkladu. Dôstojnosť ženy je potvrdená, a ženám aj mužom v rovnakej miere pripomína dôležitosť rozjímania a vnímavosti nad potrebou povedať: ”Nech sa stane podľa tvojho slova” a nechať to pôsobiť na telo tak ako to urobila Mária.

5. Telesná dimenzia kresťanského života vedie prirodzene k eucharistii - “Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj”. Keď som začal chodiť na katolícke omše asi rok predtým ako som vstúpil do cirkvi, mal som asi 2-3 silné zážitky so svätosťou sviatosti aj keď som ešte nemohol prijať eucharistiu. Ale už len samotná prítomnosť na omši mi poskytla neobyčajný zážitok. Mal som podobnú skúsenosť s jedným kňazom, ktorý ma prijal do cirkvi. Cez neho som cítil spojenie s posvätnosťou neviditeľnej cirkvi, jej svätcov a anjelov v úplne novej presmerovanej dimenzii.

6. Anglikánska cirkev a anglická reformácia – Vždy som vedel, že zrod anglikánskej cirkvi bol hlboko neslávny. Henrich VIII nemal práve najčestnejšie dôvody na odluku od Ríma. Jeho znárodnenie cirkvi viedlo k doktríne Erastianizmu, z ktorého sa ešte stále nespamätala.

(poz. autorky – erastianizmus tvrdí, že štát je nadradený cirkvi a má právo rozhodovať v jej záležitostiach. Napr. spáchané hriechy by mali byť potrestané štátom).

Uvedomil som si, že posledných 500 rokov anglickej histórie bolo písaných víťazmi reformácie (tej "tragickej frašky" ako ju nazýva C.S.Lewis). Jednoducho som si potreboval opraviť svoje vzdelanie a pozrieť sa na udalosti aj z pohľadu porazených a preštudovať si antológiu katolíckej literatúry. Odluka Henricha VIII od Ríma bola hrozná udalosť pre Anglicko. Kresťanstvo predsa prišlo k nám z cirkvi so sídlom v Ríme, a bolo posilnené misiou sv. Augustína Kanterburského s podporou pápeža Gregora Veľkého. Preto som bol nesmierne potešený, že sa môj vstup do katolíckej cirkvi odohral v kostole sv. Gregora a sv. Augustína tu v Oxforde.

7. Pobožnosť – každodenná účasť na omši mi neskutočne pomohla v modlitbách. Niekedy je ťažké sa modliť osamote, aspoň pre mňa. Ale ak si vyčlením denne minimum 30 min na návštevu kostola, kde je jediným účelom modlitba, tak mi nič nebráni aj sa naozaj modliť. Samozrejme, omša je tiež určitou formou modlitby a to mi skutočne pomohlo v katolíckej viere. Konvertovanie na katolícku vieru pokladám, za najlepšiu vec aká sa mi kedy v živote stala, napriek tomu, že som sa musel vzdať zabezpečenej kariéry anglikánskeho kňaza a s tým spojenej výhodnej pozície v Oxforde. No v živote sú aj dôležitejšie veci.

Zdroj: Pôvodný rozhovor pod názvom: C.S.Lewis, Catholicism, and the Narnian code: An interview with Michael Ward bol uverejnený tu:

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo