Načo je nám voľný čas?!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Načo je nám voľný čas?!

Aký zmysel má vlastne voľný čas? Josef Pieper si túto otázku položil v Nemecku hneď po Druhej svetovej vojne, keď sa mnohým zdalo, že táto téma nie je vôbec aktuálna. Bolo predsa potrebné znovu vybudovať vojnou zničenú krajinu. A téma neprestala byť aktuálnou aj dnes.

Josef PIEPER, Voľný čas a kult. S úvodom kardinála Karla Lehmanna, Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2017, ISBN 978-80-568-0015-7, počet strán 130.

Nemecký filozof a teológ Josef Pieper (4.5.1904 – 6.11.1997) túto krátku štúdiu napísal ešte v roku 1947 a po prvý raz publikoval v roku 1948. Nemecko bolo po Druhej svetovej vojne a potrebovalo štát znova vybudovať, nie rozmýšľať o voľnom čase. Pieper však svoju štúdiu obhajuje tým, že „postaviť dom“ znamená, že si dáme do poriadku celé svoje morálne a intelektuálne dedičstvo a jedným z pilierov západnej kultúry je voľný čas. Preto žiada znova premyslieť, premeditovať, dať do poriadku voľný čas. Od roku 1948 do roku 2007 knižočka dosiahla desať vydaní v nemeckom jazyku. Preklad Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý bol publikovaný v roku 2017 je postavený na nemeckom vydaní z roku 2007 v Mníchove. Úvod k tomuto vydaniu napísal kardinál Karl Lehmann.

Základnou témou Piepera je voľný čas. Čo to je? Čo máme robiť vo voľnom čase? Pieper prichádza k dôležitým novotám: voľný čas sa po latinsky povie „schola“ (škola, čiže škola nikdy nebola školou v dnešnom slova zmysle, ale bola voľným časom). Opakom byť voľný, mať voľný čas, je „byť nevoľný“ (nevoľník?!) a z dejín vieme, čo to znamená. Vrháme sa do práce sami a dobrovoľne. Pre zárobok. A Pieper uvažuje ďalej a rozlišuje „artes liberales“ (slobodnú prácu), za ktorú sa prijíma honorár (od slova „honor“, česť) od „artes serviles“ (služobnú prácu), za ktorú sa platí, dáva mzda. Taktiež odlišuje prácu od voľného času. Práca je niečo ako príspevok, prínos pre spoločnosť, niečo, čo je vložené do systému svojim funkčným miestom (funkcionár), kým voľný čas je niečim, čo nie je zviazané s nijakou povinnosťou či funkcionárskym miestom práce. Voľný čas (otium) – podľa Piepera – je stav duše; nie je to iba prestávka v práci či víkend alebo dovolenka. Nie je to postoj človeka, ktorý sa veci zmocňuje, ale toho, kto sa oddáva, kto sa veciam dáva a ponecháva takmer ako spiaci človek. Veď len ten, kto sa oddá spánku a prežíva pokoj, dokáže aj zaspať. Voľný čas nie je na to, aby „funkcionár“ mohol fungovať bez poruchy a výpadkov čo najdlhšie, ale na to, aby človek ostal človekom.

Pre Piepera je voľný čas „stav ľudský“ (na jednej strane) a na druhej strane „stav nadľudský. Ale tým sa ešte nedáva odpoveď na otázku, čím treba vyplniť voľný čas, aby bol skutočne voľným časom? Tu sa Pieper dopracoval k piatej kapitole, v ktorej rieši práve túto otázku. Dopracoval sa k odpovedi, že správnou odpoveďou je „sviatok“ a „kult“ ako  bohoslužba: zmysel oddychu je pre neho kultický. Žiada sa vymedziť, ohradiť určitý čas a priestor a treba ho vyňať z úžitku pre tento svet a dať ho božstvu (Bohu).Je to akási sféra, ktorá nie je užitočná pre tento svet, ale náleží k ľudskej existencii. Ba ide ešte ďalej, keď hovorí, že „kult existoval od vekov alebo nejestvuje vôbec. Nemáme v ňom čo zakladať alebo iniciovať. Pre kresťana je samozrejmá na tom ešte jedna vec: po Kristovi už existuje len jedna pravá a platná podoba kultu. A tým je sviatostná obeta, ktorú prináša Cirkev“.

S takýmto záverom by iste niektorí polemizovali. Ale každý, kto si skutočne prečíta knihu Josefa Piepera spozná, že autor argumentuje veľmi rozumne a vysvetľuje naozaj poctivo na báze ľudskej skúsenosti. Kardinál Lehmann uviedol, že Pieper už v roku 1942 napísal: „To, že ľudia nemajú voľný čas, vysvetľuje skutočnosť, prečo sa dnešný človek nevie modliť“. Akokoľvek, Josef Pieper nastoľuje dôležité otázky života, akými sú „voľný čas“ a jeho prežívanie a zároveň je skvelým sprievodcom pri uvažovaní o týchto otázkach. Lebo vypadnúť z kolotoča práce ešte neznamená, že sa dokážeme ponoriť do voľného času.

Foto: internet

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo