TeenSTAR program a Billingsova ovulačná metóda.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
 TeenSTAR program a Billingsova ovulačná  metóda.

Uvedné poznatky o programoch poznania ľudskej sexuality a výchovy k zodpovednému rodičovstvu a manželstvu sú základom nielen pre veriacu ale aj občiansku spoločnosť. Konfliktné a odlišné názory sú len dôsledkom prijatia alebo neprijatia týchto normálnych základných poznatkov, platných mnohé stáročia.

TeenSTAR (TSP) je formačný program, ktorý pomáha mladým získať vedomosti o sexualite a zodpovedne sa v nej správať. Logom je hviezda a jej 5 cípov vyjadruje primerané a rovnocenné dozrievanie v 5 aspektoch: telesnom, citovom, rozumovom, sociálnom a duchovnom.  

Autorkou programu je Hanna Klaus. Na Washingtonskej univerzite bola profesorkou a docentkou gynekológie a pôrodníctva, čo je zárukou, že má jednak hlboké vedomosti a zároveň výborne ovláda aj pedagogiku. Istý čas bola na misii v Pakistane, kde sa stretla so strašnou biedou a nevedomosťou v prístupe k ženám. Po návrate domov si uvedomila aj veľké nedostatky v oblasti sexuálnej výchovy. Citujem: „V celom svete sa táto výchova obmedzuje na dve tendencie: na jednej strane je to snaha redukovať ju iba na informovanie o antikoncepčných prostriedkoch a na druhej vychvaľovať zdržanlivosť a čistotu, ale bez jasného vysvetľovania. V obidvoch prípadoch dospievajúci nemôžu mať správny pojem o svojom tele"

Program vznikol roku 1980 a vyučuje sa v školách a farnostiach. Pri jej návšteve Slovenska roku 1993 konštatuje: „Často sme pozývaní do katolíckych škôl, ale učíme aj na štátnych školách. Vtedy neprednášame náboženské náhľady, no nikdy nevyučujeme nič, čo by bolo v protiklade s náukou Cirkvi. Je najlepšie, keď môžeme podchytiť dospievajúcich skôr, kým začnú pohlavne žiť. Tí, ktorí prešli týmto programom, pochopili nevyhnutnosť nezačínať predčasne so sexuálnym životom. V priebehu kurzu má dospievajúci čas sa vyvíjať. Zvyčajne už v treťom mesiaci vyučovania pozorujeme zmeny. Dospievajúci prichádzajú radi – potvrdzujú nám to rodičia i učitelia v škole, a najmä sa tešia, že nachádzajú odpovede na otázky, že môžu lepšie poznať sami seba, môžu sa na všetko opýtať a utriediť si vedomosti. Na konci kurzov pozorujeme, že záujem adolescentov o ich vlastné telo a jeho hodnotu stúpa. Najmä otázky, ktoré kladú, sú dôkazom, že dozrievajú a stávajú sa kritickejší k tomu, čo naokolo počujú o sexualite"

Pôvodne bol TSP rozdelený do 4 skupín – pre dospievajúcich, stredoškolákov, plnoletých a mladistvé slobodné matky. Postupne sa rozšíril aj pre 6-9 ročné deti a tiež program pre rodičov - ParentSTAR. Viac informácií je na www.teenstarprogram.org, či www.billings.sk i www.teenstar.sk.

Pravidelne každé 2 roky na medzinárodných konferenciách sa zúčastňujú koordinátori jednotlivých krajín, vrátane Slovenska (je ich zatiaľ 27 a ostatné stretnutie bolo v Ríme roku 2016).

TSP je úvodom do všetkých metód prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR), ktoré sledujú príznak hlienu (Billingsova ovulačná metóda, symptotermálne metódy a Creightonský model).

Ak si kladieme v občianskej alebo kresťanskej  spoločnosti otázky (podobne ako v diskusii o podpore PPR Americkou  biskupskou konferenciou, uvedenej v tomto denníku v nedávnej dobe) o význame a prijatí PPR, je potrebné si uvedomiť, že ich treba najprv spoznať a naučiť sa ich. To sa nedá na hodinovej predmanželskej náuke, ani pri príležitostnej osvetovej prednáške pre manželov. To je príčina potácaní i nevecných názorov, popísaných v diskusii k uvedenému príspevku. Je potrebné „dostať to pod kožu“ u každého dievčaťa aj chlapca, budúceho rodiča, ale aj kňaza, rehoľníčky, či single.

Plodnosť sa týka každého, či je veriaci alebo neveriaci. Je ženská a mužská. Všetci sa môžu oprieť o medicínske biologické a fyziologické poznatky a katolíci navyše o najmenej troch ostatných pápežov, ktorí o sexualite a manželstve hovoria jasnou rečou. Terajší pápež František po Synode o rodine povzbudil rodičov v exhortácii Amoris Laetitia, ako majú deťom vysvetľovať aj ľudskú lásku a pripraviť ich na životné povolanie, ktorá sa v niekoľkých článkoch úplne zhoduje s programom TeenSTAR.

Na Svetových dňoch mládeže v Krakove roku 2016 (viď foto) sme reprezentovali TSP International v stánku, i s prednáškami či diskusiami s mladými a rozdávali sme množstvo informačných letákov s textom od Hanny Klaus:

Teen STAR (Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility) je program poučenia o ľudskej sexualite, ktorý je jedinečný, pretože sa zaoberá aj skúsenosťou plodnosti ženy. Muži, samozrejme, nemajú cyklus, ale všetkým je potrebné pochopiť zmeny ich tiel od puberty za správnych a dôstojných podmienok.

Samostatné osnovy sú pre dospievajúcich v skorom, strednom a neskoršom veku. Triedy sa schádzajú raz týždenne po dobu dvoch semestrov a začínajú s pochopením tela a jeho plodnosti a zároveň ​​skúmajú aj citové, intelektuálne, sociálne a duchovné aspekty ľudskej sexuality. Študentom sa pomáha objavovať hodnoty, poznať silu plodnosti a odvodiť normy, ktorými sa majú riadiť. Je v úplnej zhode s Amoris Laetitia v článkoch 280-7, ako aj s Teológiou tela Jána Pavla II.

Anatómia a fyziológia reprodukčných orgánov je prednášaná zvlášť dievčatám i chlapcom. Správanie študentov je sledované v dôvernom rámci, ale je potrebný rodičovský súhlas kvôli vedeniu záznamov. Rodičia sa môžu zúčastniť najmenej 3 stretnutí alebo až ParentSTAR.

Program môže byť vhodným spôsobom ponúkaný na hodinách biológie, občianskej náuky, telesnej výchovy a náboženstva pred sviatosťou birmovania, i ako vzdialená a blízka príprava na manželstvo. Učitelia TSP musia byť vyškolení v používaní osnov.

To všetko od nás mnohých vyžaduje ochotu chcieť, poznať, rešpektovať, pomáhať, spolupracovať, vychovávať ... a tiež diskutovať k veci. A hlavne nebyť predpojatý.

Používanie metód PPR nie je „ľavá zadná“, čo neznamená, že sme všetci stále neschopní.

Môžeš dať, čo máš!

A aká matka, taká Katka!

Tiež: jablko nepadá ďaleko od stromu.

(To sú predsa naše slovenské príslovia a navyše príslovečné!!!)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo