Čo nám dal demokratický Západ a vzalo nedemokratické Rusko

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čo nám dal demokratický Západ a vzalo nedemokratické Rusko

Na Slovensku rastie propaganda proti USA, a demokratickému Západu. Aj niektorí kresťania vrátane J. Čarnogurského predstavujú Rusko ako záchranu našej kultúry, slobody a kresťanskej morálky. Kotlebova ĽSNS začala 1. 7. zbierať podpisy za referendum o vystúpení Slovenska z EÚ a NATO. Oprávnenosť týchto aktivít osvetľuje okrem iného aj nedávne 70. výročie Marshallovho plánu a aktuálne 49. výročie okupácie Československa Sovietmi 21. augusta 1968.

„Čo dobrého nám dali USA či Brusel?" Tak sa pýtal diskutujúci za jedným z mojich blogov. Je dobrá otázka. Len treba vecne porovnať čo nám dal a vzal demokratický Západ s tým, čo nám dalo a vzalo Rusko, ktoré nikdy nebolo, a podnes v nie je celkom demokratické. Uvediem niekoľko podstatných skutočností za posledných 100 rokov.

ČSR a záchrana slovenského národa

Už Ľ. Štúr (a ďalší) považoval pripojenie Slovenska k Rusku za jeden zo "scenárov" ako zachrániť národ pred maďarizáciou. Jedným z dôvodov bolo že „Z politického hľadiska prechádza Západ od absolutistických monarchií ku konštitučným štátom, tie sa zas pretvárajú na politické, a napokon na sociálne a komunistické republiky, kde sa všetko končí v rozklade ľudstva a deštrukcii ľudskosti.“ (polemika so S. Vozárom, 1851) Vtedy nemohol predvídať, ako bude desaťročia deštruovať ľudskosť Rusko ovládané komunistami.

Ruský cársky dvor považoval v r. 1916 Masaryka za odpadlíka od Slovanstva, lebo ten bol proti pripojeniu Česka a Slovenska k Rusku.

Národnú existenciu Slovenska zachránila demokratická Československá republika. Po 16 rokoch to v „Odkaze slovenskému národu“ zhodnotil A. Hlinka: „Štátny prevrat v r. 1918 bol najradostnejším okamžikom môjho života. Vznikom Československej republiky splnila sa moja túžba a ožili nádeje národa. .." (Slovák 30.9.34)

To bolo možné preto, že Masaryk, Štefánik, Beneš a ich spolupracovníci politicky „vsadili" na spoluprácu s Francúzskom, Veľkou Britániou, Talianskom a USA, a desaťtisíce Čechov a Slovákov na ich strane bojovalo vo vojne s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom. Zvláštne uznanie si zaslúžili za úspech v bitke u Zborova, a potom keď odmietli snahy boľševikov odzbrojiť ich, a zmocnili sa železničnej trate od stredného Ruska po Vladivostok v dĺžke niekoľko tisíc kilometrov, čo bol mimoriadny vojenský a organizačný výkon.

Mníchov a Stalin

Najväčším „podrazom" Západu voči ČSR bola Mníchovská dohoda z 30. septembra 1938. Vtedy britská a francúzska vláda v snahe udržať mier za každú cenu ustúpili Hitlerovi, a fakticky mu odovzdali časť územia Československa. Slovenskí nacionalisti sa tvárili že sa nás to netýka, lebo šlo o české územie. O dva mesiace Hitler pri Viedenskej arbitráži odňal Slovensku viac než 20% územia, = vyše 10000 km2, pričom z 279 obcí prisúdených Maďarsku malo 170 slovenskú väčšinu.

23. augusta 1939 si nacistické Nemecko s komunistickým Sovietskym Zväzom rozdelilo východnú a južnú Európu - zmluvou Molotov-Ribbentrop podpísanou v Moskve za prítomnosti Stalina. Na jej základe potom Sovieti obsadili časť Poľska, Lotyšsko, Estónsko, a Litvu.

Stalin potom až do napadnutia ZSSR 22.6.1941 pomáhal Hitlerovi podrobovať si Európu tým, že ho v zmysle hospodárskej dohody zásoboval kovmi, rudou, naftou, obilím, mäsom, maslom a ďalším materiálom.

Porážka nacizmu

Zločinný Hitlerov nacionálno-socialistický režim, ktorý vyvraždil milióny ľudí a vyvolal 2. svetovú vojnu porazilo spojenectvo ZSSR s demokratickým Západom.

Sovietom, ktorí oslobodili väčšinu územia ČSR, vtedy USA a V. Británia dodali okrem iného 21 478 lietadiel, 12 041 tankov, 1 117 000 000 nábojov, 25 miliónov granátov, 44 600 obrábacích strojov, 1860 lokomotív, látku na 7 miliónov uniforiem, 1 246 035 km telefónnych káblov (= 27 krát okolo rovníka) vyše 5 miliónov ton vysokokalorických potravín. 2,6 milióna ton benzínu.... (viac tu : http://postoy.sk/content/stalin-vyhral-vojnu-aj-vdaka-obrovskej-pomoci-z-usa-britanie )

Stalin ešte pri stretnutí s Rooseveltom a Churchillom v Teheráne koncom r. 1943 povedal, že bez strojov dodaných Spojenými štátmi by Rusi prehrali vojnu. O niekoľko rokov už komunistická propaganda a cenzúra túto pomoc utajovala a skresľovala. Aj sovieti však uvádzajú, že na konci vojny mala Červená armáda spolu 665 000 automobilov rôzneho druhu, a z toho bolo 431 246 nákladných áut a 13 tisíc jeepov z USA

Aj legendárne sovietske raketomety Kaťuša sa od r. 1942 štandardne montovali na podvozky nákladných áut Studebaker US6. Na týchto Studebakeroch, alebo ich kópiách prišli Sovieti aj do Československa 21. augusta 1968. (viď titulný obrázok)

Moskva po vojne

Obnovenie ČSR po vojne vrátilo Slovensku územie, ktoré mu v prospech Maďarska odňal Hitler. Ako súčasť ČSR malo aj Slovensko výhody spojenca víťazných mocností. Komunisti vrátane G. Husáka cez vojnu chceli pričlenenie Slovenska do Sovietskeho Zväzu.

Moskva už od konca vojny začala budovať komunistické impérium. Jedným z prvých krokov bolo odňatie Podkarpatskej Rusy Československu, ktorého súčasťou bola z rozhodnutia mierovej konferencie v r. 1919. (predtým bola stáročia súčasťou Uhorska) Z Československa, ktoré bolo spojencom Sovietskeho Zväzu proti Hitlerovi, odvliekli Sovieti v r. 1945-53 vyše 7 400 osôb. Moskva výrazne prispela k nastoleniu komunistickej diktatúry, ktorá potom robila to, čo predpovedal K. Gottwald - zobrala slobodu a násilne likvidovala všetkých, čo jej stáli v ceste.

UNRRA

Vo Washingtone bola už v r. 1943 založená UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Správa Spojených národov pre pomoc a obnovu. Jej cieľom bolo „plánovať, koordinovať, spravovať alebo zaisťovať pomoc obetiam druhej svetovej vojny vo všectkých oblastiach pod kontrolou OSN prostrednictvom poskytovania potravín, paliva, oblečenia, prístrešia, základných potrieb a zdravotných a ďalších potrebných služieb.“ Organizáciu so sídlom v New Yorku financovali členské štáty, pričom do celkového rozpočtu 3,7 miliardy USD prispeli USA 2,7 miliardami, Spojené kráľovstvo 625 miliónmi a Kanada 139 miliónmi.

Prvá zásielka pre Československo prišla z čiernomorského prístavu Konstanca do Trebišova 2. mája 1945 - mäsové konzervy, šatstvo, obuv, lieky, zdravotnícky materiál a 44 nákladných áut. Do Prahy prišlo prvých 40 vagónov tovaru vrátane 22 nových nákladných áut zo zásob kanadskej armády 30. mája 1945. Na Slovensko prišlo do polovice septembra 1945 z Konstance 1686 ton mäsových konzerv (čo bolo takmer 51 % z dovezeného množstva pre celú ČSR), 2741 ton tukov, 1 959 ton cukru, 21 miliónov sušených vajec, 93 ton kávy atď. Pamätníci spomínajú na vysokú kvalitu potravín zo zásob americkej armády, mnohé slovenské deti takto prvý krát jedli figy, pomaranče, búrske oriešky, žuvačky. Okrem potravín prišli lieky, odevy a obuv, dopravné prostriedky, poľnohospodárske stroje, suroviny pre chemický a textilný priemysel. Do konca r. 1945 sem prišlo okolo 5,5 miliardy jednotiek penicilínu, ktorý sa tu dovtedy nevyrábal. Do augusta 1947 UNRRA dodala do ČSR 6850 áut

Dve tretiny všetkých dodávok UNRRA prichádzali z USA, najmä z  armádnych rezerv, tretina z Kanady, Veľkej Británie, Francúzska a ďalších krajín. ČSR dostala tovar za viac ako 261 miliónov dolárov, čo bola šiesta najvyššia suma spomedzi všetkých prijímajúcich štátov. Za dodaný tovar sme neplatili, bolo treba uhradiť len dopravu od štátnych hraníc ČSR do veľkoskladov a administratívne trovy. Činnosť UNRRA fakticky skončila v júli 1947.

Marshallov plán - 70. výročie

V júli 1947 predstavili USA na Parížskej konferencii Plán európskej obnovy (European Recovery Program), známy ako Marshallov plán (podľa mena jeho tvorcu generála G. C. Marshalla, ktorý neskôr dostal Nobelovu cenu za mier.) V rámci neho poskytli USA v 1948-1952 vojnou zničenej Európe pomoc vo výške približne 13 miliárd dolárov. Pomoc ponúkli USA všetkým európskym štátom vrátane Sovietskeho Zväzu a Nemecka.

Marshallov plán prispel k hospodárskej rekonštrukcii západnej Európy, obnovil priemysel, poľnohospodárstvo a oživil medzinárodný obchod. ČSR vyhovoval aj preto, že v roku 1946 smerovalo až 81,5 % čs. exportu na západné trhy.

Sovietsky zväz však svojim satelitom naznačil, že si neželá ich účasť na Marshallovom pláne. Československá vláda napriek tomu 7.7. 1947 jednomyseľne schválila účasť na Parížskej konferencii, ktorá mala začať 12. júla. ZSSR zopakoval nesúhlas v nóte, doručenej do Prahy v noci zo 7. na 8. júla. „Čs. vláda napriek tomu váhala s okamžitým zrušením prijatia pozvania na parížsku konferenciu, čo sovietskeho diktátora J. V. Stalina natoľko pobúrilo, že nariadil okamžitý príjazd čs. delegácie do Moskvy." (www upn.gov.sk)

9. júla odletela čs delegácia na čele s premiérom Gottwaldom do Moskvy. Stalin sa najprv súkromne stretol s Gottwaldom, potom pri oficiálnom stretnutí s československou delegáciou povedal, že prijatie Marshallovho plánu Československom je pre Sovietov neprijateľné. Po tomto nariadení Kremľa zmenila čs vláda rozhodnutie a plán odmietla.

Bola to Vláda Národného frontu, ktorá po rokovaniach v Moskve a na základe Košického vládneho programu nahradila Benešovu exilovú vládu, a väčšinu v nej mali komunisti. Bola to jedna z hlavných udalostí, ktoré spôsobili povojnové rozdelenie Európy, a ktorou začala naša nesloboda i ekonomický úpadok v porovnaní s demokratickým Západom.

21. august 1968

21. augusta 1968 Moskvou riadená Varšavská Zmluva vojenskou okupáciou zlikvidovala demokratizačný proces v Československu. Len za prvé dva týždne intervencie zabili vyše 70 ľudí a takmer 300 ťažko zranili. Po páde východoeurópskych komunistických diktatúr v r. 1989 VZ oficiálne zanikla 31.3.1991. „Dočasný" pobyt sovietskych vojsk na našom území skončil po 23 rokoch a ťažkom vyjednávaní za prezidenta V. Havla až v júni 1991. Vtedy opustilo Československo 73 500 vojakov, 39-tisíc rodinných príslušníkov, 1220 tankov, 2500 bojových vozidiel pechoty, 105 lietadiel, 175 vrtuľníkov a 95-tisíc ton munície. Na troch miestach tu Sovieti skladovali jadrové zbrane. (viac tu http://www.postoy.sk/content/mierotvorca-fico-verzus-nato-okupacia-slovenska )

Dedičstvo okupácie

Sovietske vojská mali obsadených v Čechách 286, a na Slovensku 69 objektov. Zanechali ich zdevastované, mnohé z nich ako lokálnu ekologickú katastrofu. Napr. v Komárne obsadili jednu z najvýznamnejších slovenských pamiatok Ústrednú pevnosť, kde bolo niekoľko tisíc vojakov. Po odchode zanechali tony smetí i granáty a muníciu. „Keď odchádzali, brali všetko, vodovodné kohútiky, vypínače, elektrické vedenie.“ hovorí šéf správy pamiatok Ľ. Gráfel. ( http://www.sme.sk/c/5944112/sovietski-vojaci-kradli-benzin-slovaci-ho-kupovali.html#ixzz3K56aDjF )

Mnoho pôdy a spodných vôd znečistili ropnými látkami. Len v r. 1993-2007 išlo na sanáciu týchto škôd z rozpočtu ministerstiev Obrany a Životného prostredia vyše 1,2 miliardy korún, (Enviromagazín 6/2008) V Ivachnovej, kde v bunkroch skladovali aj dichlóretán predpokladali v r. 2013 na odstránenie environmentálnej záťaže vynaložiť približne 1,2 milióna eur. Podľa správy TASR zo 6.1.2014 má MO SR na sanáciu škôd na životnom prostredí po Sovietskej armáde čerpať 12,5 milióna eur z eurofondov. (Vic tu: https://www.postoj.sk/7231/mierotvorca-fico-verzus-nato-a-okupacia-slovenska )

Väčšie škody než vyššie menované nám však spôsobuje zotrvávanie bývalých komunistov, eštebákov a ich kumpánov a odchovancov v riadení štátu, justície a ekonomiky. Títo boli po Novembri 1989 až po dnes hlavnými rozkrádačmi nášho "národného majetku" i štátneho rozpočtu

Súčasnosť a budúcnosť

Za 27 rokov od od pádu z Moskvy riadených komunistických diktatúr sa zmenili všetky štáty. Ani Rusko už dnes nie je takou diktatúrou ako za Brežneva, ani USA nie sú ako za Reagana, aj NATO a vedenie EÚ robí chyby. Stále však platí, že sloboda kritizovať vlastnú vládu je na Západe podstatne väčšia než v Rusku. Aj preto je na demokratickom Západe podstatne väčšia vymožiteľnosť práva, menšia korupcia, vyššia životná úroveň veľkej väčšiny obyvateľov než na postkomunistickom Východe. USA dávajú spojencom a EÚ členským štátom neporovnateľne viac slobody robiť vlastnú politiku než dala Moskva kedykoľvek za posledných 100 rokov. Západné Nemcko i Japonsko, ktoré po vojne "okupovali" USA sa stali slobodnými, demokratickými krajinami, s ekonomickou silou a životnou úrovňou, o akej môžeme iba snívať.

Zatiaľ čo v Nemecku obdivuje Hitlera len nepatrná a úradmi obmedzovaná menšina. Podľa ruského prieskumu z r. 2017 je najväčšou historickou osobnosťou Stalin, na 2. mieste Putin ( bývalý dôstojník KGB) a v prvej desiatke je aj Lenin.

Slovensko dalo v r. 2015 do spoločnej kasy EÚ 607,9 milióna eur. Od Európskej únie sme v roku 2015 dostali prostriedky vo výške 3,73 miliardy eur. (HN, 10.10.2016) Ak sa u nás veľká časť týchto prostriedkov rozkradne alebo zle využije, je to len dôsledok našej vlastnej vlády, korupcie a zlej justície. Prvých 5 a posledných 10 rokov našej samostatnosti ju tvorí koalícia bývalých Moskvou riadených komunistov a nacionalistov. Tomu, kto nepochopí vyššie uvedené fakty nepomôže žiaden komentár.

 

titulný obrázok - raketomet Kaťuša na podvozku Studebaker

Fotky z 21. augusta 1968, ktoré robil môj otec sú tu: https://www.postoj.sk/5491/nove-zabery-z-augusta-1968-zachytene-fotoaparatom-pozicanym-od-turistu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo