Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. august 2017

Liturgia tvárou k spoločenstvu nie je menej zbožná

Počas poslednych mesiacov sa aj na tomto portáli rozprúdila diskusia o liturgii slávenej smerom na východ a tvárou k ľudu. Súčasná forma slávenia svätej omše je riadnou formu liturgie. Toto označenie má svoju dôležitosť, lebo stanovuje prioritu pastoračného prístupu a aj diskusie.
Liturgia tvárou k spoločenstvu nie je menej zbožná

V apoštolskom liste Summorum pontificum z roku 2007 vtedajší pápež Benedikt XVI. dovolil ktorémukoľvek katolíckemu kňazovi latinského obradu sláviť svätú omšu bez účasti ľudu, s výnimkou Veľkonočného trojdnia, podľa rímskeho misála vydaného sv. Jánom XXIII. v roku 1962 (tvárou na východ) alebo podľa súčasného rímskeho misála, ktorý vydal pápež bl. Pavol VI. v roku 1970 (tvárou k ľudu). Sláviť sv. omšu s veriacimi je dovolené, ak si to sami od seba želajú.

Chcem zdôrazniť tri skutočnosti, o ktorých sa pápež Benedikt zmieňuje vo svojom apoštolskom liste.

1. Pápež Benedikt hovorí o dvoch spôsoboch používania jediného rímskeho obradu. Nehovorí, že jedna forma je menej zbožná a druhá je zbožnejšia, ako sa to, žiaľ, v niektorých argumentáciách zo strany laických veriacich alebo kňazov predkladá.

2. Slávenie sv. omše podľa rímskeho misálu bl. Jána XXIII. označuje ako „mimoriadnu“ formu liturgie. Súčasnú formu slávenia sv. omše označuje za „riadnu“ formu liturgie. Pápež teda tzv. tridentskú sv. omšu považuje za mimoriadnu formu. Toto rozlišovanie má svoju dôležitosť, lebo stanovuje prioritu pastoračného prístupu. Neuchyľujme sa k znevažovaniu riadnej formy liturgie, prostredníctvom ktorej sa predsa uskutočňuje oslava Boha a posvätenie človeka Cirkvou schváleným spôsobom.

3. Sláveniu sv. omše podľa predošlej tradície sa má vyhovieť v prípade, že vo farnostiach jestvuje skupina veriacich, ktorí sa pridŕžajú tejto tradície a želajú si to. Dobro týchto veriacich má byť v súlade s pastoračnou starostlivosťou o farnosť, pričom sa má vyhýbať nezhodám a narušeniu jednoty.

Orientácia kňaza na východ alebo orientácia tvárou k spoločenstvu nie je tou skutočnosťou, ktorá robí liturgiu viac alebo menej svätou. Teologicky neobstoja argumenty tých, ktorí kritizujú súčasnú liturgiu. Obidve formy majú svoje hlboké teologické zdôvodnenie. Mimoriadna forma zdôrazňuje aspekt putujúcej Cirkvi. Riadna forma kladie dôraz na spoločenstvo okolo Pánovho stola.

"Orientácia kňaza na východ alebo orientácia tvárou k spoločenstvu nie je tou skutočnosťou, ktorá robí liturgiu viac alebo menej svätou. Teologicky neobstoja argumenty tých, ktorí kritizujú súčasnú liturgiu." Zdieľať

Apoštolský list viackrát zdôrazňuje, aby zo strany veriacich išlo o ich žiadosť a želanie. Znamená to, že dôvodom slávenia mimoriadnej formy liturgie vo farnosti za účasti veriacich nemajú byť osobné pohnútky kňaza, nútenie, ba dokonca neúctivé vyjadrovanie na adresu súčasnej formy liturgie.

Benedikt XVI. zdôrazňuje, že sa má vnímať pastoračná starostlivosť o farnosť. To znamená, dôvodom nemôže byť len to, že sa to niekomu páči. Mimoriadna forma nemá viesť k vytváraniu skupiny privilegovaných osôb na úkor jednoty celej farnosti. Novinový článok o tom, že v niektorej farnosti v zahraničí sa slávi s úspechom mimoriadna forma liturgie, nemôže byť argumentom. Je potrebné vnímať situáciu vlastných veriacich, ich pastoračné dobro, osoh a súvislosti s tým spojené.

Inzercia

Patrím ku generácii kňazov, ktorá vyrástla na liturgii po Druhom vatikánskom koncile. Tak, ako predkoncilová, tak aj pokoncilová liturgia je dielom Krista kňaza a jeho Tela, ktorým je Cirkev. Rád slúžim pokoncilovú latinskú liturgiu, je hlboká a krásna.

Dokument Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium (schválený v roku 1963 počtom hlasom biskupov: za 2151, proti 4) žiada od duchovných pastierov, aby sa veriaci na liturgických úkonoch zúčastňovali vedome, aktívne a s úžitkom (bod 11). Terajšia forma slávenia to umožňuje.

"Novinový článok o tom, že v niektorej farnosti v zahraničí sa slávi s úspechom mimoriadna forma liturgie, nemôže byť argumentom." Zdieľať

Svätý Ján Pavol II. nazýva tento dokument "prvý plod Druhého vatikánskeho koncilu, tej veľkej milosti, z ktorého mala Cirkev v 20. storočí veľký úžitok" (Spiritus et sponsa, bod 1). Tento dokument ešte stále nenašiel plnú realizáciu v slovenských podmienkach. Napríklad dostatočne sa nevyužíva priestor ticha počas liturgie, je potrebná väčšia práca na skvalitnení liturgickej hudby a sakrálneho umenia, atď. 

Potrebujeme viac síl venovať správnej liturgickej výchove laických veriacich, aby prežívali sv. omšu nábožne a chápali liturgické úkony a symboliku. Osobitnú pozornosť potrebujeme venovať najmä nedeľným sv. omšiam. Priestor vidím vo farských katechézach, duchovných obnovách, ale aj v teologickom vzdelávaní. 

Spomeniem slová spolubrata kňaza, ktorý na otázku veriacim, kedy začína sv. omša, počul rôzne odpovede: keď sa zazvoní, keď kňaz pobozká oltár, keď sa prežehná... On na to povedal: „Svätá omša začína, keď zatvárate dvere na svojich príbytkoch, aby ste prišli na sv. omšu.“ Tým chcem povedať, že problém nie je v súčasnej forme liturgie, tá je svätá, dôstojna a správna, ale v nás, v našej príprave, prístupe a prežívaní sv. omše.

Sv. Ján Pavol II. vo viacerých svojich dokumentoch (encyklika Ecclesia de Eucharistia, apoštolský list Mane nobiscum Domine; Spiritus et Sponsa, Dies Domini; listy kňazom na Zelený štvrtok) povzbudzuje nás, kňazov, aby sme liturgiu slávili zbožne, dôstojne a sústredene. To je naša prvá a najlepšia liturgická pastorácia a spiritualita. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Žena, ktorá si získala Kristov obdiv

Žena, ktorá si získala Kristov obdiv

Po úryvku predchádzajúcej nedele, v ktorom cez príbeh „maloverného Petra“ sa vyzdvihuje dôležitosť viery, evanjelista Matúš opäť ponúka túto tému v evanjeliovom čítaní najbližšej nedele v príbehu o kanaánskej žene.

Blog
Sid Roth: To je nadprirodzené

Sid Roth: To je nadprirodzené

Sid Roth je Žid, ktorý uveril v Mesiáša Ježiša Krista a odovzdal mu svoj život. Strávil viac než 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzena. Vedie TV program Itʼs Supernatural (To je nadprirodzené), do ktorého si pozýva hostí, ktorí prežili niečo zvláštne, nadprirodzené, alebo zázrak. Program sa vysiela na viacerých kresťanských televíziách a na internete.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.