Hromadná doprava na lane aj bez lana.....

Už sa to začalo, najprv lanovka cez Dunaj, z Petržalky na Nivy. Reakcia nenechala na seba dlho čakať a prišlo poslanecké električkové riešenie. Milióny lietajú vzduchom, pritom ešte pred nedávnom mal finančné problémy Starý most, električka do Petržalky má len pár zastávok (to skoro doslovne), modernizácia vozového parku dopravného podniku je tiež jedna z investícií, ktorá prešla o chlp. Dnes sú tu však súkromní investori, v prípade lanovky to investor údajne zaplatí celé, v prípade električky investor prispeje. Nuž myslím si jedno, akákoľvek investícia do hromadnej dopravy v Bratislave je vítanou a potrebnou.

Čo ma vždy opakovane prekvapí, ako jednoducho otcovia mesta podľahnú novej hračke v podobe rozvojového projektu. Vždy ma prekvapí, že ani 27 rokov od možnosti reálne ovplyvňovať život mesta, neexistujú prepracované koncepčné riešenia, namiesto nich len hračky, stále nové hračky. A ešte jeden postreh, snáď už k štandardu všetkých diskusií patrí nereálnosť očakávaní a termínov realizácií.

Kratučko k jednotlivým projektom. Lanovka je skutočne zaujímavý nápad, každopádne atrakcia, osobne si myslím, že funkčná atrakcia. Jednoznačnou výhodou je, že celá investícia je deklarovaná ako privátna. Mesto a my jeho obyvatelia teraz máme dve možnosti súhlasiť, či nesúhlasiť.

Teraz komplikácie, táto stavba nie je v Územnom pláne mesta, ako rýchlo tam bude si netrúfam odhadnúť, nakoľko budúci rok sú voľby (argument, ktorý sa opakuje často a to z dôvodu, že v meste neexistuje koncepcia rozvoja mesta, reálna vízia, ako ďalej, čo mimoriadne komplikuje kontinuitu rozvoja mesta pri zmene primátorov či zastupiteľstiev). Ak by aj komunálne voľby neboli za rohom, lehota na Zmeny a doplnky územného plánu sa musí rátať v rokoch. Druhú základnú komplikáciu vidím v spoplatnení cestovného na lanovke, či presnejšie v tarifnom zladení s existujúcim dopravným.

Teraz poznámka k električkovému riešeniu. V tomto riešení je časť projektu v dopravných riešeniach a genereloch mesta, časť nie, takže aj tento projekt si vyžaduje Zmeny a doplnky územného plánu v porovnateľnom rozsahu ako lanovka. Nová komplikácia je ešte v združenom financovaní projektu ( kombinácia verejných a privátnych zdrojov potrebných na výstavbu ). Poslednou nevypovedanou otázkou je, kde mesto zoberie svoju časť finančných prostriedkov na tento projekt. Suma sumárum, dobrý nápad komplikovaná realizácia. Spoločným obmedzením oboch projektov je z pohľadu dopravy len úzky, lokálny rozsah.

Takže toľko k hračkám a na záver si dovolím pripomenúť, že na území mesta je hotová infraštruktúra schopná prepravovať cestujúcich rýchlo, mimoúrovňovo a vo veľkých počtoch. Jej dobudovanie je pomerne rýchle, finančne únosné. Má ešte jednu zásadnú výhodu, rieši dopravu na celom území mesta a dokáže dopraviť ľudí aj z okolia Bratislavy. Už tušíte sú to mestské či prímestské vlaky.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo