Okrúhly stôl, aj keď má hrany

Okrúhly stôl, aj keď má hrany

Na základe iniciatívy poslankyne Niny Novákovej z českého parlamentu a UPF vznikla séria podujatí, ktoré malo včera pokračovanie v Bratislave. Rodinné hodnoty a politika, náboženská sloboda, európska kultúra: Výzvy a príležitosti v dnešnej strednej Európe.

Podujatia majú komorný charakter a preto sú konkrétne, bez zbytočných slávnostných zdravíc. Budúcnosť sa buduje s vyhrnutými rukávmi, pričom musí byť jasný spoločný cieľ. Dnes je rozkývané všetko, každá hodnota sa spochybňuje a preto má iba relatívnu hodnotu. Doba relativizmu je vhodná na vnášanie zmätku do nás do tej miery, že sa nám snažia nahovoriť, že začíname pochybovať o tom, či sme chlapcami, či dievčatami. Samozrejme, ak malé deti ukradnú z rodín pod zámienkou zvýšenia blahobytu (predsa ženy musia ísť robiť, lebo asi doma pri starostlivosti o deti nepracujú), tak nevinné deti presviedčajú o všeličom, vrátane toho, že rodičia nie sú dosť pokrokoví a že požadujú od detí nemoderné veci, ak hovoria o zdržanlivosti, disciplíne, tak patria do najtemnejšieho stredoveku, lebo predsa to, čo je pre nás príjemné, tak to máme robiť.

Za týchto vonkajších okolností, keď nás ovláda strach a aj beznádej všade prenikajúceho zla bojujeme proti všetkému, čo nás ohrozuje. Často sú to krásne jablká, vyleštené, dokonca s dobrou chuťou oprávnených snáh, ako je boj proti násiliu. Ale stačí len boj? Predsa v EÚ už beží tretia etapa programu DAPHNÉ, kde sa preinvestovali obrovské peniaze za vyše 15 rokov. Zmenšilo sa násilie, či už v rodinách, alebo zamestnaní, či na ženách, mužoch alebo dokonca deťoch za tento čas? NIE! Podobne je to s chudobou, alebo inými projektmi.

Premáhanie zla zrejme vyžaduje iné prostriedky.

Jeden z prednášajúcich, Jaques Marion citoval z dlhého príhovoru Solženicina, ktorý mal v Spojenom kráľovstve asi 4 roky po jeho vyhostení zo Sovietskeho zväzu a vlastne v ňom hodnotil „slobodný“ Západ. Vytýkal, že Západu chýba entuziazmus, stratil schopnosť prežiť. Dodávam, že my sme v dobe, keď sa podľa Solovjeva láme vek a nastáva nová etapa kultúry. Máme šťastie podieľať sa na vytváraní nového. Toto šťastie nemá každý.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo