Arcibiskup Bezák na Velehrade, divné vyhlásenie o jeho treste

Arcibiskup Bezák na Velehrade, divné vyhlásenie o jeho treste

Na nedávne piate výročie podnes nevysvetleného odvolania arcibiskupa Bezáka napísali J. Daniška a F. Mikloško, že odvtedy sa v objasnení tohto odvolania neobjavilo nič nové. Andy Skubla však v reakcii na ich články tvrdí, že takou dôležitou novinkou je vyhlásenie Svätej stolice, ktoré sa tvári ako uzavretie kauzy, a fakticky znamená potvrdenie cirkevného trestu pre arcibiskupa Bezáka.

Od jesene 2014 sa ma viacerí pýtali, či neviem a nenapíšem niečo nové k odvolaniu arcibiskupa Bezáka. Odpovedal som, že ku kauze a jej súvislostiam som, zväčša reagujúc na nové udalosti napísal dosť, zatiaľ nič nenaznačuje že by som sa v niečom mýlil, a kým sa niečo nové neobjaví, určite o téme písať nebudem.

Na piate výročie odvolania arcibiskupa Bezáka napísali J. Daniška a F. Mikloško, že „za päť rokov sa v objasnení tohto odvolania neobjavilo nič nové." Andy Skubla však v blogu "Nič nové v kauze arcibiskupa? Reakcia na dva články" tvrdí, že takou dôležitou novinkou je vyhlásenie Svätej stolice z 18. mája 2015. V článku https://www.postoj.sk/25087/nic-nove-v-kauze-arcibiskupa-reakcia-na-dva-clanky potom logicky rozvádza zmysel niektorých jeho formulácií.

Divné vyhlásenie Svätej Stolice

Toto vyhlásenie Svätej stolice sa tvári ako definitívne rozhodnutie najvyššieho úradu Katolíckej cirkvi. Zdá sa, že aj Skubla ho tak chápe, ale podobne ako väčšina sa nezamýšľa nad tým kto a prečo ho napísal. K tomu treba pripomenúť niekoľko pozoruhodných faktov.

Toto Vyhlásenie prišlo po stretnutí R. Bezáka s pápežom Františkom. To vybavil kardinál M. Vlk, ktorého Vyhlásenie nepriamo kritizovalo. Vlk v reakcii upozornil, že vo vyhlásení nie je žiadne meno zodpovednej osoby, podpis ani jednacie číslo, iba niekoľko inštitúcií, z ktorých sa však nikto na uvedenom stretnutí nezúčastnil. „Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace." (viac tu: https://www.postoj.sk/7076/utajeni-cirkevnici-verzus-arcibiskup-bezak-a-kardinal-vlk)

Podľa riaditeľa Tlačovej kancelárie KBS M. Kramaru „Vyhlásenie prišlo na Apoštolskú nunciatúru v Bratislave ako príloha podpísaného listu z vatikánskeho Štátneho sekretariátu. ... List samotný spolu s inštrukciami na zverejnenie určený nebol, nemohli sme ho preto dať na našu stránku."

Platný postup odvolania?

A. Skubla dobre pripomína dôležitý rozdiel v klasifikovaní kauzy. Zatiaľ čo väčšina predchádzajúcich cirkevných vyjadrení i komentárov hovorí o odvolaní mons. Bezáka z úradu, vo Vyhlásení z 18.5.2015 sa píše: „Postupy použité v tomto prípade, sú postupmi platnými v celej Katolíckej cirkvi, pri ktorých si oznámenie odňatia biskupskej stolice biskupovi nevyžaduje pápežský dekrét."

Zatiaľ čo „vymenovanie biskupa vždy malo svoje pravidlá, odvolávanie biskupov je takou zriedkavosťou, že tam sa na podrobné pravidlá nemyslelo.“ (F. Vnuk) Cirkev má vyše 5 tisíc biskupov. Za 30 rokov ich bolo odvolaných približne 10, väčšinou za rozdielnych okolností, pričom takmer vždy boli príčiny verejne známe. Odvolanie biskupa dobrej povesti ako v prípade R. Bezáka je tak výnimočné, že je zavádzaním označiť ho ako štandardné. "Platný postup" je právnická formulácia o tom, že sa postupovalo podľa platných predpisov.  Žiaden predpis sa pri tom asi neporušil, lebo na takýto špeciálny prípad podrobné pravidlá neexistovali.

Až v novembri 2014 schválil pápež František „vykonávací predpis", podľa ktorého: „Za určitých okolností kompetentná autorita (vrchnosť) môže požiadať biskupa o rezignáciu z jeho pastierskeho úradu, keď mu predtým predložila dôvody, prečo ho o to žiada a starostlivo prerokovala tieto dôvody v bratskom dialógu.” Kardinál Vlk povedal, že je to aj v dôsledku Bezákovho prípadu, v ktorom sa tak malo konať ale nekonalo.

Odňal alebo odvolal?

Doterajšie oficiálne dokumenty i diskusie hovoria o odvolaní arcibiskupa Bezáka z úradu. Vyhlásenie zverejnené 18.5. hovorí, že mu bola odňatá služba. To už na rozdiel od odvolania je cirkevný trest, a postupuje sa pri ňom podľa iných paragrafov cirkevného práva, čo Skubla dobre rozoberá. Prečo sa takmer 3 roky hovorilo o odvolaní mons. Bezáka, a ani žiaden cirkevný zdroj to neopravil na "odňatie", až teraz také zvláštne vyhlásenie? Vznikla táto nezrovnalosť, ktorú rieši Skubla úmyselne s plným vedomým významu slova, alebo zlým prekladom z talianskeho originálu?

Jeden nepresný preklad potvrdil aj M. Kramara. Podľa talianskeho originálu pri stretnutí Bezáka s pápežom „nevstupovalo sa do merita predchádzajúcej záležitosti, teda do platnosti, či neplatnosti odvolania." Podľa zverejneného prekladu „stretnutie malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca .... bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti." To je vážny rozdiel vo význame. Z hodnoverného cirkevného zdroja viem, že takýto preklad si výslovne želal vyššie postavený cirkevný činiteľ. Nepochádza z nepresného či nesprávneho prekladu aj nejasnosť v "odvolaní" či "odňatí" ?

Pápež alebo úradník ?

Skubla píše, že „dnes teda vieme z oficiálneho zdroja, že (R. Bezák) bol odsúdený." Tým zdrojom je nepresný slovenský preklad vyhlásenia, ktoré napísali neznámi pracovníci Štátneho sekretariátu Svätej stolice. Ten plní funkciu podobnú úradu vlády a ministerstva zahraničia. V 2 sekciách má približne 200 pracovníkov viacerých národností vrátane Slovákov, a poradný zbor niekoľkých kardinálov.

Pápež je biskupom Ríma, ktorý má vyše 2,5 milióna obyvateľov. Je hlavou štátu Vatikán a Katolíckej cirkvi, ktorá má vyše miliardy členov žijúcich vo veľmi rozdielnych kultúrnych, sociálno - ekonomických a politických podmienkach vrátane diskriminácie a vraždenia. Asi má iné starosti ako sledovať čo v slovenskej tlači píšu o Bezákovi a potom kázať Štátnemu sekretariátu dávať k tomu vyhlásenia.

Dôležité sú slová hovorcu KBS M. Kramaru: „Keď nás Štátny sekretariát cez Apoštolskú nunciatúru požiadal, aby sme publikovali vyhlásenie, … Prosili sme Vatikán o dovolenie zverejniť sken vyhlásenia v taliančine, prípadne jeho prepis alebo podrobnosti o liste, ktorý ho doprevádzal (dátum, protokolárne číslo, podpis, atď). Dostali sme odpoveď, že na zverejnenie je určený len slovenský preklad." (Sme, 29.5.) Takto sa vyhlasuje cirkevný trest pre biskupa? Prečo toľké tajnosti?

Prečo sú autori vyhlásenia utajení rovnako ako dôvody a iniciátori odvolania arcibiskupa Bezáka? Na čo je to dobré a komu to slúži? Keď nevieme kto Vyhlásenie inicioval a formuloval, a nie je možné nijako dopátrať jeho originál, môžeme mať pochybnosti, či o ňom vôbec pápež a kardinál štátny sekretár vedel. Možno to považovať za spravodlivo uzavretý prípad a komunikáciu v duchu želania Jána Pavla II. aby sa Vatikán stal „domom zo skla“?

2017 - Bezák na Velehrade

Živosť a traumu tejto neuzavretej kauzy dokazuje aj tohtoročná oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda na Velehrade, kde sme v r. 1985 vypískali komunistického ministra. 5.7. 2017 tam bol hlavným celebrantom a kazateľom kardinál Marc Ouellet, ktorý ako prefekt kongregácie pre biskupov zohral významnú úlohu pri odvolaní arcibiskupa Bezáka. Na Velehrade ho vítalo aj niekoľko transparentov, ktoré pripomínali potrebu zodpovedať otázky a vyriešiť kauzu. (fotky mi poslal kamarát rehoľník)

Podľa niektorých tam boli tieto transparenty rovnako nevhodné, ako transparenty Kotlebovej ĽSNS na cirkevných slávnostiach. Ja súhlasím s tým, že treba rozlišovať formu od účelu a úmyslu. Je rozdiel robiť sebe politickú propagandu, a hľadať pravdu a spravodlivosť pre iného v kauze ktorá navyše dlho škodí cirkvi i národu. V takom majú hlavnú zodpovednosť tí, ktorí konali nespravodlivo a nie tí, ktorí sa zúfalo či odhodlane snažia o nápravu.

Podľa Biblie patrí hľadanie pravdy a úsilie o spravodlivosť k hlavným čnostiam. Podľa Communio et progressio v Cirkvi treba „pestovať verejnú mienku, ktorú udržiava dialóg medzi jej členmi.“

Tento text je hľadaním pravdy a spravodlivosti, a úsilím o dialóg v Cirkvi.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo