Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. máj 2017

Priznám sa, nečakal som! Odpoveď MPSVR na otvorený list

Včera som poslal pánovi ministrovi Jánovi Richterovi otvorený list https://blog.postoj.sk/23799/medzinarodny-den-rodiny-2017-otvoreny-list-ministrovi-janovi-richterovi . Dnes na portáli Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa objavil text. Odpoveď je natoľko pozoruhodná, že je dobré, aby čo najviac občanov tejto republiky vedelo, čo nás čaká. https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/rezort-prace-pokracuje-podpore-rodin.html
Priznám sa, nečakal som! Odpoveď MPSVR na otvorený list

Niekedy treba pripomenúť. Pre doplnenie vyberám z dnešnej tlačovej správy: Slovenská europoslankyňa Anna Záborská sa ešte minulý týždeň obrátila na predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho s návrhom, aby poslancom na začiatku májovej schôdze pripomenul Medzinárodný deň rodín. Jeho kancelária dnes Záborskej potvrdila, že Tajani sa s jej návrhom stotožnil.

„Symbolické gestá sú v politike rovnako dôležité, ako praktické riešenia, pretože vyjadrujú základné priority a dlhodobé zámery.

Ministerstvo upozorňujem na Medzinárodný deň rodín otvoreným listom, v ktorom tri odstavce sú prekladom textu z portálu OSN https://www.un.org/development/desa/family/international-day-of-families/idf2017.html, a ktoré sú vo svojej podstate vzdelávacie s ľudskoprávnou problematikou – tohoročná téma to zreteľne vystihuje - Rodiny, vzdelanie a blahobyt.

Na základe otvoreného listu síce MPSVR vydalo 15. mája 2017 vyhlásenie, ale ani v nadpise sa nespomína Medzinárodný deň rodiny. Nesprávne uvádza motto tohto roku „Aby deti otcov mali, aby mali mamy!Uvádza opatrenia, ktoré vykonalo v poslednom období. Kuriózne pôsobí chválenie sa zvyšovaním zamestnanosti žien, keď práve prebieha podpisová akcia proti opatreniam zvýhodňujúcim matky, ktoré odovzdávajú deti do jaslí, ktoré dostávajú za to almužnu necelých 70 €.

Ale to už sa nikde nepovie, že na rokovania o opatreniach na podporu rodín v rámci medzirezortného pripomienkového konania Národný program reforiem SR 2017 z dielne Ministerstva financií SR neboli prizvaní predkladatelia hromadnej pripomienky, ktorú podporilo 4103 osôb!

Inzercia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by malo mať výsostný záujem reprezentovať v praxi snahu o spravodlivosť, čo je jeho primárnou úlohou. Vládu máme predsa preto, aby spravovalo spoločné a robila to čo najlepšie. Preto vychvaľovanie sa štýlom, toto sme my dokázali – a z akých zdrojov? Nie predsa spoločných? Tie zdroje nepatria vláde, ale občanom tohto štátu.

Snahu čo najviac rozdeliť občanom oceňujeme. Ale otvorený list hovorí čosi iné. Ministerstvo malo by využiť príležitosť prezentovať podporu rodiny napr. účasťou predstaviteľov MPSVR na oslavách Medzinárodného dňa rodín priamo a byť v diskusii. Lebo dnešná poloha a vyhlásenie len budia dojem ospravedlnenia sa – my vieme lepšie, čo potrebujete ako vy!

 

P.S. Postoje Klubu mnohodetných rodín reflektujú správu Report of the Secretary-General on the Implementation of the objectives of the International Year of the Family and its follow-up processes, United Nations, 19 November 2015 (A/71/61-E/2016/7), http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egm16/AIDEMEMOIRE.pdf popisujúcu podujatia, na ktorých sa podieľal.

Inzercia

Celý život hľadajúci. Ale aj nachádzajúci, aby som vytrval hľadať ďalej. Ceniaci si život, lebo život je najväčší dar, ktorý sme dostali. Ale aj preto, lebo spolu s manželkou sme ho mohli dávať, boli sme pozvaní plným priehrštím rozdávať. Vzdelanie? Prečo sa na to pýtate, aj tak som vždy robil čosi iné!

Inzercia

Odporúčame

Blog
Medzinárodný deň rodiny 2017 - otvorený list ministrovi Jánovi Richterovi

Medzinárodný deň rodiny 2017 - otvorený list ministrovi Jánovi Richterovi

Zajtra je Medzinárodný deň rodiny. V minulosti Vláda SR ignorovala celosvetové akcie konané na podnet OSN. Preto ako vtedajší člen Výboru pre rodovú rovnosť som niekoľko ráz upozorňoval na absenciu oficiálnej účasti. Ako zástupca rodín prostredníctvom Klubu mnohodetných rodín sme na medzinárodnej úrovni mali spoločné akcie. Slovensko s účasťou okolo 30 000 občanov na akciách konaných po celom území dôstojne sa pripájalo. Len Vláda SR mlčí, verejnoprávne média mlčia! Uvádzame otvorený list v plnom znení:

Blog
Ďakujeme za mamy, aj za tie naše adoptívne

Ďakujeme za mamy, aj za tie naše adoptívne

Druhú májovú nedeľu si už tradične mnohé krajiny vo svete pripomínajú Deň matiek. Je to aspoň symbolické ocenenie a pripomenutie toho, že úloha ženy matky je v spoločnosti výnimočná a nenahraditeľná. V tento sviatočný deň chceme aj my za náš projekt Adopcia na diaľku® vyjadriť vďačnosť mamám za všetko, čo pre svoje deti, rodiny ale aj pre celú spoločnosť robia.