Prečo mamy píšu premiérovi Ficovi

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Prečo mamy píšu premiérovi Ficovi

Keď v r. 1995 skončila svetová ženská konferencia v Pekingu, jedna z účastníčok, americká novinárka Dale O´Leary, následne varovala svet vo svojej knihe „The Gender Agenda“ pred cieľmi rodovej agendy: „Svet potrebuje odstrániť matky na plný úväzok. Všetky ženy podľa možnosti v každom čase musia byť zárobkovo činné.“

Odvtedy prešlo viac ako 20 rokov a my sa aj v Európe stále viac stretávame s tým, že je potrebné zaviesť kvóty a prijať stratégie na „zosúladenie rodinného a pracovného života“. Čo sa za tým skrýva, začíname tušiť.

V roku 2014 bola na Slovensku schválená Stratégia rodovej rovnosti, v ktorej sú deti vnímané ako  prekážka k plnému pracovnému úväzku a nie ako dar pre rodinu i celú spoločnosť. To, čo je v spoločnosti prirodzené a pozitívne - ochota žien vo fertilnom veku obetovať sa pre deti a rodinu, považuje Stratégia rodovej rovnosti za negatívum.

Paralelne v r. 2014 na ministerstve práce vznikol Národný program Rodina a práca[1], ktorého cieľom malo byť „zosúladenie rodinného života a práce“. Na tento program bolo vyčlenených 23 miliónov eur.

Od januára 2016 sa zvýšil príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov na 280 €, „ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje napr. súkromné zariadenie...“[2], to znamená, že v prípade, že mamička s dieťatkom vo veku od 0 do 3 rokov nastúpi do práce a dá svoje dieťa do starostlivosti cudzej osobe, dostane finančnú podporu na starostlivosť o dieťa vyššiu ako keď ostane na rodičovskej „dovolenke“.

 

V apríli 2017 sa na portáli právnych predpisov objavil nový dokument vlády – Národný program reforiem SR 2017[3]. V kapitole „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ sa  nachádza úloha „vybudovať zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov s finančnou alokáciou 40,2 mil. EUR“. Takže motivácia mamičiek k čo najskoršiemu nástupu do práce sa objavuje znova.

Po zverejnení tohto dokumentu sa zdvihla vlna odporu. Ozvali sa ženy – matky, ktoré vyjadrili nesúhlas s takouto politikou a žiadali podporu materstva, žiadali uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie, pretože je to dobré pre deti aj pre spoločnosť. Vo svojej hromadnej pripomienke argumentujú, že „v prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá.

Psychológovia uvádzajú, že čím skôr matka opustí svoje dieťa, tým väčšia je pravdepodobnosť, že ho sociálne poškodí. Keď mama odchádza od dieťatka v tomto veku, dieťa to vníma ako stratu, ktorá je nenávratná, dieťa ešte nedokáže pochopiť, že mama sa dnes vráti.[4]

Výhrady voči dokumentom presadzujúcim zamestnanosť matiek nespočívajú v súdení mamičiek. Každý má svoj vlastný životný príbeh, okolnosti, za akých sa rozhoduje, koná. Dôvodom podpory mamičiek nie je niekoho súdiť alebo odsudzovať. Cieľom kampane SOM LEPŠIA AKO JASLE je dosiahnuť  morálne a ekonomické ocenenie materstva, zvýšiť rodičovský príspevok aspoň na výšku príspevku na starostlivosť o dieťa, investovať do podpory matiek starajúcich sa o deti na rodičovskej dovolenke, do podpory čiastočných úväzkov po skončení rodičovskej dovolenky, či do rozvoja riadnych škôlok, ktorých je stále nedostatok. A mamičky povzbudiť k tomu, aby, ak je to možné, si nenechali ujsť tento vzácny čas so svojimi deťmi, ktorý sa nikdy nevráti.

Sama som prešla dilemou, či zobrať manažérsku pozíciu alebo ostať s ročným synom doma. Mala som vtedy 39 rokov. Nebolo to jednoduché. Ale dnes viem, že to stálo za to.

                    

Občianske združenie Ženy ženám získalo pod svoju pripomienku  viac ako 4 tisíc podpisov. Bez odôvodnenia však nebolo prizvané na rozporové konanie. Z tohto dôvodu sa mamičky rozhodli obnoviť požiadavku formou petície a žiadame premiéra vlády SR o prijatie a vyhovenie požiadavkám rodičov: oceniť materstvo ako plnohodnotné zamestnanie. Veď spoločnosť stojí na matkách.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo