Potreba komplexného pohľadu na Amoris laetitia

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Potreba komplexného pohľadu na Amoris laetitia

Pred niekoľkými dňami sa mi do rúk dostala publikácia, ktorú vydala Akadémia kanonického práva v Brne začiatkom tohto kalendárneho roka. Ide o český preklad talianskeho diela „Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare.”

Autormi publikácie sú José Granados, Stephan Kampowski a Juan José Pérez-Soba. Všetci traja sú profesormi na Pápežskom inštitúte Jana Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. Ich dielo je reakciou na rôzne pokusy interpretovať exhortáciu pápeža Františka, ktoré sa objavili krátko už po jej zverejnení v marci 2016. Publikácia ukazuje spôsob a smer, ktorým by sa mala uberať nielen debata o význame tejto exhortácie, ale aj ďalšie teologické a pastoračné úvahy v slovenskom cirkevnom priestore.

Komplexný pohľad  a vnímanie súvislostí

Celej exhortácii sa spomenutí autori venujú systematicky, komplexne a do hĺbky, čo neraz chýba našim viac či menej teologickým diskusiám. Pri  písaní diela vychádzali z pozorného čítania exhortácie, pri ktorom  sa pridŕžali troch zásad: 1. Interpretovať exhortáciu v súvislosti s priebehom biskupskej synody o rodine; 2. Interpretovať exhortáciu z pohľadu jej zamerania na rodinu a nie na subjektivistické požiadavky súčasnej doby; 3. Interpretrovať exhortáciu podľa tradície Cirkvi, pričom autori pripomínajú, že samotný pápež František zdôraznil, že exhortáciou neprišlo  k doktrinálnemu alebo disciplinárnemu posunu v náuke Cirkvi.

Pre Cirkev na Slovensku je inšpirujúcou požiadavka autorov, aby sa rodine prinavrátila úloha evanjelizácie, tzn.  rodina ako prvé miesto odovzdávania viery, morálnych zásad. Z toho dôvodu autori kladú apel na vytvorenie živej siete osvedčených manželských párov, ktorí budú doprevádzať iné manželské páry, predovšetkým tie, ktoré sa ocitnú v situácii krízy alebo nejakej ťažkosti. Autori upozorňujú na príliš zúžený výklad exhortácie len na  diskusiu o možnosti rozvedených a civilne znova zosobášených osôb pristupovať  k sviatostiam.  Jestvujú mnohé ďalšie životné situácie,  ktoré si vyžadujú pastoračné sprevádzanie: manželstvo, v ktorom jeden z partnerov je iného vyznania alebo bez vyznania; ľudia ktorí žijú len v civilnom zväzku alebo žijú úplne bez uzavretia manželstva; rodiny, kde deti vychováva len jeden z manželov; manželstvá, kde matka podstúpila potrat atď. Považujem to za dôležitý podnet pre pastoračné aktivity v našich diecézach a farnostiach.

Potreba systematickej pastorácie

Autori zdôrazňujú, že prinajmenšom na diecéznej rovine je potrebné pripraviť vhodné štruktúry s vyškoleným personálom kňazov, zasvätených osôb a manželských párov, ktorí sa budú môcť odborne ujať tých, ktorí sa ocitnú v neľahkej situácii manželstva a rodiny. Riešením je vytvorenie tzv. formačných programov. Uvediem aspoň niektoré z navrhovaných:  1. Formačné programy určené pre osvedčené manželské páry, ktoré budú nápomocné pri sprevádzaní manželstiev a rodín vo vlastných farnostiach a diecézach; 2. Formačný program manželov po uzatvorení manželstva. Ide o akútnu požiadavku, keďže podľa štatistík až 60% rozvodov nastáva v prvých siedmich rokoch manželstva; 3. Formačný program pre mladých ľudí v zmysle vzdialenej prípravy na manželstvo. Všetko sú to výzvy pre slovenské reálie.

Odborníci z Pápežského inštitútu Jana Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny upozorňujú, že je úplne neakceptovateľný prístup tzv. odstupňovania zákona podľa ľudí a situácie, ktorý sa riadi pravidlom: „Ak je Boží zákon pre teba príliš náročný, musíme vydať nový zákon, ktorý bude viac zodpovedať situácii, v ktorej sa nachádzaš.“ Toto je z hľadiska učenia Katolíckej cirkvi úplne neprijateľné, pretože popiera skutočnosť, že v spolupráci s Božou milosťou človek je schopný zachovávať Božie prikázania. Viackrát zaznieva jasná zásada exhortácie (bod 300), ktorá kňazov nabáda, aby osoby v rôznych situáciách vzťahov sprevádzali „vždy podľa učenia Cirkvi a smerníc biskupa.“

Akcent na farnosť a diecézu

Prečo považujem túto publikáciu za dôležitý príspevok pre správnu interpretáciu exhortácie pápeža Františka? Sú to predovšetkým tri prístupy autorov: citlivé vnímanie reálnej situácie manželstiev a rodín,  poctivá teologická reflexia a pastoračný rozmer na úrovni farnosti a diecézy. Myslím, že to môže byť dôležitým impulzom pre cirkevný priestor na Slovensku, ktorého evanjelizačné, katechetické a pastoračné formy sú orientované predovšetkým na farnosť a diecézu. Pre mňa ako kňaza viaceré myšlienky a postrehy sú obohatením a podnetom k duchovným a teologickým úvahám.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo