Výzva „Proste Pána žatvy“ nie je o pasívnom vyčkávaní

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Výzva „Proste Pána žatvy“ nie je o pasívnom vyčkávaní

4. veľkonočná nedeľa nesie aj prívlastok Nedeľa Dobrého pastiera. V tento deň pozýva Cirkev všetkých svojich členov, aby sa obracali na Krista s prosbou o nové duchovné povolania.

Naše modlitby sa opierajú o Ježišovo evanjeliové povzbudenie, ktoré povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9,37). Ježiš vyriekol tieto slová pohnutý súcitom, keď videl zástupy, ktoré sú zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Grécky výraz zľutovať sa, byť pohnutý súcitom pochádza zo slovesa, ktoré označuje pohyb vnútorností. Nie je to teda niečo povrchné, ale odráža stav, keď človeka zasiahne istá udalosť až do hĺbky, až sa pohne jeho vnútro. Ježišovi sa pohlo vnútro, keď videl mŕtveho syna vdovy z mesta Naim (Lk 7), Samaritánovi prišlo ľúto polomŕtveho, ktorého videl pri ceste (Lk 10) a otcovi sa uľútostilo svojho márnotratného syna na ceste domov (Lk 15). Vo všetkých prípadoch je použité rovnaké sloveso a je zaujímavé, že je sprevádzané slovesom vidieť. Prejavu súcitu a zľutovania predchádza schopnosť vidieť ľudskú bolesť, biedu. Pri prosbe o duchovné povolania ide teda o mužov a ženy schopných vidieť duchovné potreby a odpovedať na túto Pánovu výzvu svojím rozhodnutím ísť cestou duchovnej služby bratom a sestrám.

 

Vytvárať prajné prostredie

 

Nedeľa modlitieb za duchovné povolania je príležitosťou uvažovať nad Kristovou výzvou „Proste Pána žatvy...“ Duchovné povolanie je v prvom rade Boží dar pre jednotlivca a spoločenstvo. Nie je výsledkom štatistík a ľudských stratégií. Vždy je to Pán, na ktorého sa máme obracať s touto prosbou. Na mieste je však otázka, či zostávame len pasívnymi prijímateľmi alebo môžeme aktívne vstúpiť do Božích plánov. Odpoveďou nám je modlitba Otčenáš. V nej žiadame o posvätenie Božieho mena, príchod Božieho kráľovstva, ale nie sme v pozícii len nezainteresovaných prosiacich. Sme pozvaní byť Božími spolupracovníkmi, priam sa Bohu zaväzujeme, aby aj našim prostredníctvom bolo Jeho kráľovstvo stále viac prítomné a viditeľné. V tomto duchu aj v našich veriacich rodinách a spoločenstvách potrebujeme aktívne pracovať na prajnej atmosfére pre vznik a rast nových duchovných povolaní. Prijmime na seba záväzok usilovať sa vytvárať prostredie, kde Pán bude pôsobiť svojou milosťou. Iste, rozsievačom nových povolaní je Kristus, ale nesieme zodpovednosť za pôdu, do ktorej jeho volajúci hlas sa zasieva. Sú naše veriace rodiny, spoločenstvá a farnosti prajným prostredím, v ktorom môže vzklíčiť a rozvíjať sa semienko kňazského alebo rehoľného povolania?

 

Potreba veľkodušnosti

 

Ak v súčasnosti potrebujeme pripomínať vznešenosť úlohy manžela-otca, manželky-matky, krásu manželstva a rodiny, rovnako stojí pred nami výzva ukazovať na krásu a vznešenosť duchovného otcovstva a materstva. V každom rodičovi sa ukrýva túžba mať dieťa nablízku, najmä keď prídu chvíle staroby, či túžba dožiť sa vnúčat. Keď sa veriaci rodičia a starí rodičia modlia za svoje deti a vnúčatá, nech im nechýba veľkodušnosť hovoriť Bohu aj o ich duchovnom povolaní, iste, vždy s dodatkom „ak je to Tvoja vôľa...“ V Starom zákone je v Prvej knihe Samuelovej krásny príklad staručkého kňaza Héliho, ktorý rozpozná, že jeho mladučkého pomocníka Samuela volá Pán (1 Sam 3). Rád by si ho nechal pre seba. Avšak Héli toto Božie volanie v Samuelovi usmerní a on sa stane požehnaním pre celý izraelský národ. Osobitné poslanie majú popri rodičoch predovšetkým kňazi, rehoľné osoby, učitelia náboženstva, ale aj priatelia. Ak u niektorého mladého človeka zbadáme túžbu ísť duchovnou cestou, neuhášajme svetielko, učme ho kriticky rozlišovať a veľkodušne odpovedať.

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo