Jozef Ratzinger - 90 ročný

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Jozef Ratzinger - 90 ročný

Tento rok pripadá Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania na 16. apríl. Terajší emeritný pápež Benedikt XVI. sa v tento deň dožíva 90 rokov života.

Pápež odvahy a pravdy

Jozef Ratzinger nastúpil na Petrov stolec po dlhom a v mnohých smeroch výnimočnom pontifikáte Jána Pavla II. Pre zmenu jeho nástupca, pápež František, si ihneď získal mediálnu pozornosť, takže by sa zdalo, akoby sa v prvých mesiacoch pozabudlo na emeritného pápeža bývajúceho v kláštore vatikánskych záhrad. Možno v tom vidieť istú podobnosť s pápežom Pavlom VI. Ten prevzal pápežský úrad po dobrom a usmievavom pápežovi Jánovi XXIII. a po krátkom pontifikáte Jána Pavla I. kardináli zvolili mladého kardinála Wojtylu z  komunistickej krajiny, čo vyvolalo veľkú pozornosť celého sveta. Bol to však Pavol VI., ktorý vniesol do práce pontifikov nové prvky, ktoré nám dnes pripadajú "samozrejmé." V prvom rade sa zaslúžil o dokončenie II. vatikánskeho koncilu a implementáciu jeho uzáverov do praxe. Ako prvý pápež od apoštola Petra navštívil Svätú zem, zaviedol prax synody biskupov, začal praktizovať zahraničné apoštolské cesty (Ázia, Afrika), ako prvý pápež vystúpil v OSN, zriekol sa pápežskej tiary. Bol to práve pápež Benedikt XVI., ktorý upriamil pozornosť na tohto svojho predchodcu a začal proces jeho blahorečania. Už výber mena "Benedikt" symbolizoval jeho nasmerovanie. Pápež Benedikt XVI. sa nebál prinášať náročné témy. Otvoril diskusiu o isláme a s islámom, dialóg s tzv. lefébristami, poukazoval na dôležitosť slávenia liturgie (okrem iného obnovil tzv. Tridentskú liturgiu, vložil spresnenie slov premenenia "za mnohých"). Mnohé jeho postrehy k smerovaniu Európy alebo spoločenským javom majú už dnes prorocký charakter. Za svoje apoštolské cesty si vyberal krajiny, kde Katolícka cirkev je skôr v defenzíve (napr. Francúzsko, Veľká Británia, Česká republika, Turecko). Pedofilné škandály riešil evanjeliovo verne. Svedčia o tom listy írskym veriacim, stretnutia s obeťami zneužívania a jasné právne inštrukcie dovnútra Cirkvi. Inšpirovaný návštevou v Českej republike zaviedol tzv. Nádvorie pohanov, ako miesto dialógu veriacich s neveriacimi. Novými impulzami pre život Cirkvi boli osobitné roky, ktoré vyhlásil: Rok apoštola Pavla, Rok kňazov, Rok viery...

Obnovená láska k teológii

Ako 34 ročného mladého teológa si ho vtedajší kolínsky arcibiskup, kardinál Frings, vzal za svojho odborníka na II. vatikánsky koncil. Už ako pápež sa k téme koncilu pravidelne vracal a poukazoval na jeho správnu interpretáciu. Ratzingerov "Úvod do kresťanstva", ktoré zostavil v 60. rokoch minulého storočia, je ešte aj teraz v 21. storočí fascinujúcim čítaním. Ratzingerove diela, či už ako teológa alebo pápeža, sa vyznačujú hlbokým poznaním biblického textu a patristického dedičstva, ale aj munulej či súčasnej filozofie a teológie. Patrí medzi velikánov teologického myslenia 20. a 21. storočia. Jestvuje Fundácia Jozefa Ratzingera, ktorá zbiera a postupne publikuje jeho teologické diela. Fundácia zaviedla aj Ratzingerovu cenu, ktorou oceňuje osobnosti za ich výnimočný prínos v oblasti teologie. Trilógia Ježiš Nazaretský je výnimočným príkladom jeho kontemplácie tajomstva Božieho Syna. Jozef Ratzinger znova pripomenul dovnútra Katolíckej cirkvi dôležitosť poznania Kristovej náuky a potreby jej vždy nového aktualizovania. Čítať jeho diela venované liturgii alebo rozhovory s novinárom Petrom Seewaldom prináša duchovný zážitok a radosť. Preto sa ukazuje ako dôležité vo väčšej miere sa oboznámiť s jRatzingerovými dielami v slovenskom teologickom priestore.

Muž pokory

Slová, ktoré predniesol na poslednej generálnej audiencii 27.2. 2013, vystihujú jeho 8 ročný pontifikát. "Pán nám daroval mnohé slnečné dni a jemný vánok, dni hojného rybolovu. Boli i chvíle, keď sa voda dvíhala a dul protivietor - ako počas celých dejín Cirkvi - a zdalo sa, že Pán spí. Výdy som však vedel, že Pán je v tej loďke prítomný, vždy som vedel, že loďka Cirkvi nie je moja, nie je naša, ale jeho." Všetci, ktorí sa pohybovali v jeho blízkosti, hovoria o jeho ľudskosti, jednoduchosti a skromnosti. Svoje posledné roky života emertiný pápež prirovnal k Mojžišovi, ktorý pred svojou smrťou vystúpil na vrch Nebo, aby sa pripravil na stretnutie s Pánom. Nech mu je teda Pán tou najväčšou odmenou. Mnohé o ňom zostáva ešte nevypovedané. Verím však, že ako to bolo v prípade Pavla VI., tak aj na Benedikta XVI. sa pozornosť Cirkvi ešte upriami.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo