Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. apríl 2017

Meditácia k ukrižovaniu Krista prostredníctvom hudby

Hudba k biblickým textom práve v čase Veľkonočného týždňa nás prinúti nachvíľu spomaliť a zastaviť sa. Pomôže a povzbudí pri zamysleniach o zmysle ukrižovania a pochopenia toho, čo Kristus na kríži pre nás znamená.
Meditácia k ukrižovaniu Krista prostredníctvom hudby

Nedávno som sa cez sériu prednášok dostala k odporúčaniam na hudbu, ktorá je aktuálna práve tento Veľký týždeň a ktorá nás môže povzbudiť pri zamysleniach o zmysle ukrižovania a pochopenia toho, čo Kristus na kríži pre každého z nás znamená. K téme existuje nespočetné množstvo nádherných skladieb klasickej aj cirkevnej hudby. Rada by som sa podelila s Vami o môj selektívny výber. Som si istá, že čitatelia Postaja majú tiež svoje obľúbené hudobné skladby. Začnem od tých najznámejších až po tie menej známe. Ku krátkemu popisu pridávam aj linky na youtube v jednotlivých nadpisoch.

1. Mesiáš (Messiah) – G.F. Händel  (1741)

Je vskutku majstrovské barokové oratórium na libreto Angličana Charlesa Jemmensa. Händel zložil toto dielo v priebehu 24 dní počas pobytu v Írsku. Legendy mu pripisujú mystické pozadie a vytŕženie, v ktorom sa skladateľ počas tvorby nachádzal. Oratórium obsahuje citácie z evanjelií, základom sú však prorocké texty z kníh Starého zákona – Izaiáša, Knihy žalmov a ďalších. Zbory Hallelujah a Worthy is the Lamb vychádzajú zo Zjavenia svätého Jána. Dielo je rozdelené do troch celkov – Narodenie, Utrpenie a Žatva, z ktorých každá je rozdelená na niekoľko pomenovaných scén.

2. Matúšove pašie (St Matthew Passion) – J.S. Bach (1727)

Ďalšie majstrovské dielo, ktoré kombinuje inováciu vtedajších hudobných štýlov s mysticizmom. Námetom je úryvok z Matúšovho evanjelia, kapitola 26 a 27, ktorý zobrazuje Umučenie Ježiša Krista. Ide o najznámejšie zhudobnenie tohto evanjeliového textu. Je to jedna z dvoch Bachových pašiových skladieb, ktoré sa zachovali v úplnosti (okrem Jánových pašií z roku 1724). Vznikla v poslednom období jeho tvorby, kedy zastával miesto kantora kostola sv. Tomáša v Lipsku.

3. Sedem posledných slov Krista na kríži  (The Seven Last Words of Our Saviour on the Cross) -  J. Haydn (1783-96)

Základom diela je sedem meditácií nad poslednými slovami-vetami Krista prevzatými zo 4 evanjelií Nového Zákona. Toto Haydnovo dielo bolo zložené špeciálne na požiadanie kňaza José Sáenz de Santa María z Oratoria de la Santa Cueva v španielskej Cadizi. Pôvodne to bola orchestrálna hudba, ktorá vyplnila priestor medzi siedmymi čítaniami Kristových posledných slov počas obradu na Veľký Piatok. Skladateľ využil extrémne širokú škálu hudobných tonálít, čo nebolo v tom čase bežné. Záverečnú skladbu - Il terremoto (zemetrasenie) - tvorí kontrastná zmena tónu inšpirovaná kapitolou 27:51 z evanjelia podľa sv. Matúša.

Dielo sa nakoniec po pár rokoch transformovalo cez sláčikové kvarteto a klavírnu verziu na oratórium. Legenda tvrdí, že kňaz José Sáenz zaplatil Haydnovi obrovskou tortou, v ktorej boli ukryté zlaté mince.

4. Kristus na Olivovej hore  (Christ on the Mount of Olives)  - Ludwig van Beethoven (1803)

Majstrovské oratórium skomponované v priebehu 14 dní zobrazujúce emocionálny zápas a utrpenie Krista v Getsemanskej záhrade.

5.  Paššie  (Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem or “Passio”) - Arvo Pärt (1982)

Moderné 70-minútové oratórium estónskeho minimalistu Arva Pärta je jeho najznámejším hudobným dielom. Vracia nás späť do čias východného ortodoxného asketizmu a sústreďuje sa na Ježiša (sólo barytón), Piláta (sólo tenor) a sv. Jána (sólo vokál kvarteto) ako rozprávača. Špecifické výstupy jednotlivých postáv s opakovaním fráz tvoria príbeh Ježišovho ukrižovania a jeho náboženský význam podľa Jánovho evanjelia, kapitoly 18 a 19. Pomalou melódiou je poslucháč vovedený do rozjímania.

6. Veľkonočné oratórium (Easter Oratorio) – J. S. Bach (1725 - 1746)

Toto optimistické dielo, v originály kantáta, bolo skomponované pre luteránske Veľkonočné obrady a revidované počas 20 rokov. Skladba vynecháva samotný akt ukrižovania a začína po smrti Ježiša, keď apoštoli a Mária Magdaléna objavia prázdny hrob.

7. Vzkriesenie (La resurrezione) – G.F. Händel (1708)

Toto hudobné oratórium je zatienené známym Händlovým Mesiášom, zaslúži si však pozornosť. Dielo zobrazuje udalosti od Veľkého Piatku do Veľkonočnej Nedele. Jednotlivé charaktery a ich árie - Mária Magdaléna (soprano), Anjel (soprano), Sv. Ján Evangelista (tenor), Sv. Mária Kleofášová (alto) a Lucifer (bass) sú rozlíšené akoby zmenami nálad.

8. Plač Jeremiášov (Lamentations of Jeremiah) - Thomas Tallis (1565-70)

Tallis je pokladaný za jedného z najlepších anglický skladateľov. Žil počas vlády štyroch monarchov od Henricha VIII. po Elizabetu I. Jeho osobný život je opradený tajomstvami nakoľko sa nezachovalo veľa dobových informácií. Ako katolík prežil náboženské turbulencie a prenasledovanie, skladal hudbu pre katolícku aj anglikánsku cirkev a až do smrti sa mu podarilo zostať tzv. “nezreformovaným katolíkom“, t.j. nekonvertoval. Jeho skladby do veľkej miery odzrkadľujú krvavé obdobie útlaku katolicizmu v Anglicku.

Plač Jeremiášov zložil skladateľ po svojej 60tke. Ako predlohu použil Knihu Proroka Jeremiáša. Sú to výkriky bolesti, opisujú drámu Izraelitov, bezvýchodiskovú situáciu, ale zároveň prosbu Bohovi. V Anglicku je toto dielo často súčasťou katolíckeho obradu počas Zeleného štvrtka. 

9. Tenebrae Responsoria - Carlo Gesualdo (1611)

Taliansky skladateľ Carlo Gesualdo je anomáliou vo svete renesančnej hudby. Bol bohatým šľachticom z Venosi. Rozvinul štýl tzv. madrigalov - označuje niekoľko umeleckých foriem disonancie neskorého stredoveku, vychádzajúcich predovšetkým z talianskej kultúry. Tento štýl bol ocenený o 300 rokov neskôr napr. Stravinským.

Toto dielo obsahuje 3 časti s 9 skladbami. Každá časť je určená ma príslušný deň Veľkonočného Triduuma, zobrazujúc Ježišov súd, ukrižovanie a pochovanie podľa biblického textu. Ostrá disonancia v hudbe je výrazná v častiach Kristovho utrpenia a pocite viny sv. Petra, keď zradil Ježiša. Dielo je pokladané za obraz labilnej psychiky skladateľa a hlbokej neistoty ohľadom vlastnej spásy – skladateľ totiž zavraždil svoju ženu a jej milenca, keď sa dozvedel o ich afére. Ku koncu života sa orientoval na komponovanie náboženskej hudby.

10. Apoštoli (The Apostles) - Edward Elgar (1903)

Anglický skladateľ Sir Edward Elgar pochádzal zo skromných pomerov, bol skladateľským samoukom, pod inšpiratívnym vplyvom európskych hudobných veľmajstrov. Ako silne veriaci katolík vzbudzoval v anglikánskej Británii podozrenia a príliš nezapadal do vyššej spoločenskej vrstvy. Elgar okrem tohto zložil niekoľko ďaľších biblických oratórii. Toto dielo zobrazuje príbeh Ježišových apoštolov a obsahuje sekcie zo zrady, ukrižovania a zmŕtvychvstania.

Inzercia

11. Stabat Mater - Giovanni Battista Pergolesi (1736)

Stabat Mater je dielo zamerané na utrpenie Panny Márie, ktoré prežívala pri pohľade na svojho zomierajúceho syna. Existuje niekoľko neskorších verzií, napr. jednu skomponoval aj A. Dvořák.

Pergolesi ochorel na tuberkulózou v mladom veku. Svoju Stabat Mater skomponoval spolu so Salve Regina vo františkánskom kláštore v Puzzuoli, počas užívania liekov, niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Dielo je určené pre malý komorný orchester. Spevácky duet vytvára silný pocit plačúcich hlasov. 

12. Židovský Kráľ (The King of the Jews) - Alexander Glazunov (1914)

Ruský skladateľ vytvoril toto dielo pre orchester a chorál na základe tradičnej ruskej ortodoxnej cirkevnej hudby.

13. Akatist chorál k Ježišovi – Ruská pravoslávna cirkev, Zbor Trojicko-sergijevskej lavri

Akatist hymna je náboženský chorál. Najznámejší a najstarší je akatist vyjadrujúci zbožnosť, oslavu a vďaku Panne Márii, Bohorodičke. Pochádza z byzantského obdobia. Vznikol ako poďakovanie za záchranu Konštantínopolu pri obliehaní Avarmi a Slovanmi v roku 626. Autorstvo sa pripisuje konštantínopolskému patriarchovi Sergiovi, Jurajovi Pizidskému alebo sv. Romanovi Sladkopevcovi (Melódovi). Prvé písmená kondakov a ikosov utvárajú v gréckom origináli abecedný akrostich. Akatist sa spravidla skladá z 13 kondakov a 13 ikosov. Spieva sa počas piatich piatkov Veľkého pôstu a je prípravou pre Veľkonočný týždeň a Veľkonočné obrady vo východných kresťanských tradíciach. Počas jeho modlitby sa nesedí, ale ako vyjadrenie radosti a vďaky sa celý čas stojí.

V slovanskom svete existujú aj mnohé iné akatisty. Práve tento vybraný je akatist k Ježišovi Kristovi, existuje aj ďakovný akatist a akatisty k rôznym svätým. Spolu s paraklisom je Akatist k Bohorodičke najobľúbenejšou modlitbou byzantského obradu k presvätej Bohorodičke.

14. Náreky – Grécka pravoslávna cirkev

Náreky alebo Lamentácie (v gréčtine Epitáphios Thrēnos) sú súčasťou pravoslávnych Veľkonočných obradov (Paschy) na Veľký piatok pri snímaní Ježiša z kríža, zobrazujúc smútok Panny Márie nad smrťou svojho syna a na Veľkonočnú sobotu pri hrobe. V piatok sa tiež spieva Žalm 118 a 119. Náreky sú najobľúbenejšou chorálovou hudbou v pravoslávnom prostredí, učia sa ich spievať už deti v škole.

Zdroje:

Image: Wikipedia: Michelangelo - Pieta

http://www.theimaginativeconservative.org/2015/04/ten-classical-music-pieces-for-easter.html

http://www.telegraph.co.uk/music/classical-music/the-10-best-pieces-of-easter-classical-music/

https://www.goarch.org/-/great-and-holy-friday

http://www.pravoslavie.ru/english/78602.htm

Wikipedia

Inzercia

Pracujem v oblasti univerzitného vzdelávania v Londýne. Zaujímam sa o verejné dianie tak v Británii ako aj na Slovensku. Rada cestujem a objavujem prvky kresťanského umenia, lokálne tradície, kultúru, prírodu.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Keď uštipne had...

Keď uštipne had...

A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: "Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zj 12, 9 – 11)