Martin Koleják, nový redaktor časopisu Nové horizonty

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Martin Koleják, nový redaktor časopisu Nové horizonty

V januári 2017 sa stal novým výkonným redaktorom časopisu Nové horizonty, časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, vydávaný Klubom priateľov Ferka Skyčáka odborný asistent morálnej teológie na Teologickej fakulte KU - Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí ThDr. Martin Koleják, PhD. Štafetu prevzal po ThLic. Antonovi Ziolkovskom, PhD., ktorý je výkonným sekretárom KBS a je aj predsedom Klubu priateľov Ferka Skyčáka. Nový výkonný redaktor Nových horizontov sa narodil v roku 1970 v Liesku na Orave. Základnú teológiu vyštudoval v na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Licenciát morálnej teológie získal na Alfonziánskej akadémii Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme. A doktorát z morálnej teológie získal na Katolíckej univerzite sv. Jána Pavla II. v poľskom Ľubline. Teraz niečo o zmenách a novom čísle časopisu. Nabudúce prinesieme rozhovor s novým redaktorom.

Anton Ziolkovský, ktorý bol do januára 2017 výkonným redaktorom časopisu Nové horizonty je výkonným sekretárom KBS, ale i predsedom Klubu priateľov Ferka Skyčáka, ktorý časopis Nové horizonty vydáva. Od januára však prevzal úlohu výkonného redaktora ThDr. Martin Koleják, PhD., ktorý je odborným asistentom na Teologickej fakulte-Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule, kde prednáša morálnu teológiu. Anton Ziolkovský ostal predsedom Klubu priateľov Ferka Skyčáka a bude sa viac venovať členom Klubu.Prvé tohtoročné číslo časopisu Nové horizonty vyšlo v plánovanom čase (31.3.2017) a redakcia si dala zásadnú úlohu, že aj ďalšie čísla budú vychádzať v plánovanom čase. Dochvíľnosť považujeme za zásadnú záležitosť pri vydávaní časopisu v printovej forme.

V prvom čísle sme potrebovali vysvetliť čitateľom zmeny, ktoré bolo potrebné vykonať a aké predsavzatia a plány máme do budúcnosti. To môžeme nájsť v Editoriáli, ktorý už nebude písaný v mene celej Redakcie, ale bude niesť meno konkrétneho autora (str. 3). Nasleduje slovenský preklad Príhovoru pápeža Františka Rímskej rote (str. 4-5). Ide o zásadný príhovor, v ktorom pápež František navrhuje konkrétne opatrenia v rámci prípravy snúbencov na slávenie manželstva. Nasleduje rubrika „otázky“, kde tentoraz píšem na konkrétnu otázku: „Čo môžem urobiť pre svoju vieru?“ (str. 6-7).Najnovšie číslo časopisu Nové horizonty 1/2017

Nasledujú trochu ťažšie témy v rubrike „Štúdie“. Profesor Peter Volek z FF KU píše na tému „Počiatky kresťanstva na Blízkom východe“, ja píšem na tému „Zasvätený život“, Marcel Cibík z Teologického inštitútu v Nitre (vyštudovaný v patristike) píše o sv. Augustínovi a jeho pohľade na slobodnú vôľu človeka“. Martin Koleják, morálny teológ zo Spišskej Kapituly, robí výklad siedmeho Božieho prikázania a Jozef Uram píše o svedomí. Napokon rubriku uzatvára Martin Vašek rieši problém, či viera, filozofia a teológia hovoria o tom istom Bohu.Doktor Martin Koleják pri prednáške

Nasledujú opäť trochu ľahšie témy v rubrike „články“. V tejto rubrike píše František Fudaly, učiteľ katolíckej vierouky v Spišskej Kapitule o Panne Márii ako o obraze zasväteného života a Martin Koleják sa zamýšľa nad otázkou ľudskej smrti, ktorá je neúprosná, lebo sa dotýka všetkých (lekár Pavol Štraus).

Recenzie sú dve. Prvú i druhú napísal prof. František Trstenský o knihe „Apoštol Pavol. Jeho príbeh“ (autor J. Murphy O´Connor) a „Stretnutia s Kristom pri nedeľnom evanjeliu“ (autor Ján Duda). Tretiu recenziu som napísal ja a jedna sa o Zborník z 18. sympózia kánonického práva, ktorý vyšiel v januári 2017.

Pre úplnosť sa žiada dodať, že archívne čísla časopisu Nové Horizonty nájdete aj na internete na stránke www.novehorizonty.sk Musíte si kliknúť na „Archív“. Sú tam uverejnené všetky články, ktoré doteraz vyšli, okrem najnovšieho čísla. Môžete z nich citovať podľa potreby. Vždy však treba uverejniť zdroj článku a číslo strany. Pri citovaní z časopisu môžete podľa potreby použiť aj skratku: NoHo, 2 (2013), str. 21.

Novému výkonnému redaktorovi prajeme veľa úspechov, skvelých čitateľov i veľa Božieho požehnania v práci i osobnom živote.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo