Daniel Faltin, sudca Rímskej roty

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Daniel Faltin, sudca Rímskej roty

Dňa 21. apríla 2017 by sa dožil pápežský prelát Daniel Faltin 90 rokov svojho života. Pri tejto príležitosti bude predsedať sv. omši v jeho rodisku v Kurimanoch pri Levoči J.E. Mons. Štefan Sečka, spišský biskup, sv. omšu. Po sv. omši bude odhalená pamätná tabuľa a uskutoční sa krátka prezentácia publikácie „Páter Daniel, sudca Rímskej roty“, ktorú zostavil PaedDr. Ján Dravecký.

Daniel Faltin sa narodil v Kurimanoch pri Levoči 21.4.1927 ako druhé dieťa rodičom Michalovi a Žofii, rod. Pollákovej. Rodičia mali 7 detí, 6 chlapcov a jednu dcéru. Pokrstený bol v miestnom filiálnom kostole sv. Kvirína 24.4.1927.

Štúdia a útek do zahraničia

Ľudovú školu navštevoval v rodných Kurimanoch (1933-39), potom Gymnázium v Levoči a maturoval v Brne v roku 1947. Noviciát u Minoritov absolvoval v Opave a 8.9.1947 vykonal prvé dočasné sľuby. Potom 3 roky študoval na Biskupskom teologickom inštitúte v Brne a 10.9.1950 vykonal večné sľuby u bratov Minoritov. Po zrušení Teologického inštitútu v Brne študoval psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V noci 23.10.1950 v skupine osôb, ktorú viedol Salezián Titus Zeman, preplával rieku Moravu a ilegálne prešiel do Rakúska. Z Rakúska sa dostal do Ríma. Teologické štúdia si dokončil na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme a 29.3.1952 bol vysvätený na kňaza.

Pôsobenie v zahraničí

Potom nasledovali ďalšie štúdia. Dňa 8.1.1955 na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru dosiahol titul „doktor katolíckej teológie“, potom dňa 17.2.1960 získal titul „doktor východného katolíckeho práva“, dňa 6.10.1960 dosiahol na Inštitúte obojeho práva Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme titul „doctor utriusque iuris“ a dňa 21.12.1961 po vykonaní rotálneho štúdia získal „diplom advokáta Rímskej Roty“.

Fotografia v Aule Daniela Faltina Cirkevného súdu Spišskej diecézy

Kánonické právo vyučoval na Pápežskej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme, na Inštitúte obojeho práva Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme a neskôr na rotálnom štúdiu. Podieľal sa na II. vatikánskom koncile, na revidovaní Kódexu kánonického práva i kodifikácii Kódexu kánonov východných cirkví. Spolupracoval s Kongregáciou pre náuku viery, Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí a Kongregáciou pre východné cirkví. Osobitnou kapitolou jeho života je jeho práca v úlohe sudcu Apoštolského tribunálu rímskej roty. Do tejto úlohy ho ustanovil sv. Ján Pavol II. dňa 10.10.1986 a kde pracoval až do roku 2003.

Faltin a Slovensko

Po roku 1989 Daniel Faltin začal pravidelne chodievať na Slovensko. Na jeho podnet bola v roku 1991 ustanovená Slovenská spoločnosť kánonického práva. V rokoch 1991-2000 sa pravidelne konali sympózia kánonického práva, kde prichádzal prednášať najmä so svojim priateľom a v súčasnosti kardinálom Zenonom Grocholewskim, ktorý bol sekretárom Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry, neskôr prefektom Apoštolskej signatúry a od roku 1999 prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu. Po roku 2000 sa konajú sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule každý druhý rok.

Kardinál Zenon Grocholewski

V roku 1996 mu mesto Levoča udelilo čestné občianstvo. V roku 2001 mu minister školstva Slovenskej republiky udelil Veľkú medailu sv. Gorazda, ktorú si prevzal na Veľvyslanectve SR pri Svätej stolici 27.3.2001. V roku 2002 mu prezident Slovenskej republiky udelil „Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa“ za mimoriadne zásluhy pri budovaní dobrých vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Vyznamenanie si prevzal v Bratislave 17.4.2002.

Kríž prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa

Jeseň života

V roku 2004 sa Daniel Faltin natrvalo presťahoval na Slovensko a o zdravotných dôvodov už nemohol pracovať. Zomrel 12.2.2008 v Hospici sv. Alžbety v Ľubici pri Kežmarku. Dňa 18.2.2008 ho na cintoríne v Levoči do hrobky otcov Minoritov pochoval vtedajší spišský biskup J.E. Mons. František Tondra. Ešte v tom istom roku počas sympózia kánonického práva navštívil jeho hrob vzácny priateľ kardinál Zenon Grocholewski.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo