Čo povedal pápež František cirkevným sudcom tohto roku

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čo povedal pápež František cirkevným sudcom tohto roku

V sobotu 21. januára 2017 prijal prijal pápež František na audiencii v Klementínskej sále vo Vatikáne sudcov a pracovníkov Apoštolského tribunálu rota romana. Najprv predniesol príhovor pápežovi dekan Rímskej roty Mons. Pio Vito Pinto. Po ňom predniesol príhovor Svätý otec František. Príhovory pápežov Rímskej rote sú zásadné preto, že ich pápeži neadresujú iba Rímskej rote, ale všetkým cirkevným sudcom na svete. Tohto roku sa Svätý otec zameral na pastoráciu snúbencov a mladých manželstiev.

V prvej časti svojho príhovoru sa pápež František zameral na prepojenie poznania z viery a poznania z rozumu. Citoval sv. Jána Pavla II., ktorý vo svojej encyklike Fides et ratio povedal, že „existuje hlboké prepojenie medzi poznaním viery a poznaním rozumu“ (b. 16). Ak sa človek vzdiali od poznania viery, začne žiť v ilúzii, že pozná mnohé veci, ale v skutočnosti nie je schopný uprieť svoj zrak na to podstatné. V podobnom duchu sa vyjadril aj pápež Benedikt XVI., keď povedal, že „odmietanie Božieho plánu vedie k hlbokej nevyváženosti vo všetkých medziľudských vzťahoch, vrátane manželských“ (Príhovor Rímskej rote z 26.1.2013). A preto pápež František dochádza k tvrdeniu, že „súčasné svetské zmýšľanie vedie k zatemneniu poznania večných právd“ a že „táto mentalita zasiahla hlboko aj správanie a postoje kresťanov“ (Evangelii gaudium, 64) a to spôsobuje, že „dochádza k deformácii aj samotného manželského súhlasu“. A je známe, že ak je deformovaný manželský súhlas natoľko, že spĺňa skutkovú podstatu kánonov 1095-1103 Kódexu kánonického práva, môže spôsobiť aj neplatnosť vzniku manželstva. Preto v druhej časti svojho príhovoru sa pápež František sústredil na dve opatrenia, ktoré by mali zabrániť vzniku neplatných manželstiev.

Prvé opatrenie: formácia mládeže k sobášu

Príprava na obrad prijatia sviatosti manželstva by sa mala stať pre snúbencov príležitosťou na opätovné stretnutie s Kristom, aby prijali také manželstvo a rodinu, ktorá zodpovedá Božiemu plánu. Mala by to byť pre nich cesta, aby svoju vieru, ak ju doteraz chápali marginálne, opäť postavili do centra svojho života. K tomu by mali prispieť farské komunity, kňazi, cirkevné ustanovizne ustanovené pre pastoráciu rodín. Ba pápež František vyzýva k vypracovaniu a realizácii akéhosi „nového katechumenátu“ pre prípravu na manželstvo.

Druhé opatrenie: sprevádzanie manželov po uzavretí manželstva

Cieľom druhého opatrenia je, aby mladí manželia pokračovali v napredovaní viery aj po uzavretí manželstva. Pápež vyzýva k vytvoreniu formačného plánu pre mladé manželstvá zamerané na rast zodpovednosti za prijatú sviatosť manželstva. Pravá manželská láska má v sebe aj pečať námahy, ktorú treba niesť v každodennosti svojho života. A dejiny kresťanského manželstva sú súčasťou dejín posväcovania človeka Bohom, ktorý nikdy neodstupuje od záväzkov, ktoré na seba prijal spolu s novomanželmi v momente ich sobáša. Preto pápež navrhuje, aby sa predmanželská príprava a taktiež aj manželská formácia vždy sústreďovala na zdôraznenie aspektu kresťanskej viery a aby muž a žena pochopili, že ich sobáš je úkonom, ktorý Kristus povýšil na sviatosť. K tomuto nabáda a povzbudzuje farárov a celé kresťanské farské spoločenstvá.

Záver

Na záver pápež zdôraznil že v dnešných časoch mladí ľudia potrebujú veľkú mieru odvahy na to, aby sa muž oženil a žena vydala. Preto si zaslúžia, aby takto odvážni kresťania cítili vedľa seba lásku a blízkosť Cirkvi.

 

Foto: prevzaté zo SITA

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo