Právo a spravodlivosť. Zborník zo sympózia kánonického práva 2016 (recenzia)

V auguste 2016 Slovenská spoločnosť kánonického práva usporiadala sympózium kánonického práva ako školenie pre cirkevných sudcov a vôbec všetkých, ktorí pracujú s kánonickým právom alebo sa o kánonické právo zaujímajú. Sympózia sa zúčastnili cirkevní sudcovia, advokáti, pracovníci biskupských úradov, členovia katedier cirkevného práva na právnických fakultách zo Slovenska i zahraničia. V týchto dňoch sa naskytá možnosť prednášky si opäť prečítať, preštudovať a oboznámiť sa dôkladne s ich obsahom, lebo vychádza zborník prednášok zo spomínaného sympózia, čo je vždy príležitosťou dostať sa k odbornému textu v písanej forme.

Ius et iustitia XVIII. Acta XVIII simposii iuris canonici anni 2016 (ed. Ján Duda), Kežmarok 2016. ISBN 978-80-89701-22-3, počet strán 432.

V týchto dňoch vyšiel Zborník z 18. sympózia kánonického práva, ktoré sa konalo v Spišskej Kapitule v dňoch 22.8. do 26.8.2016 a bolo venované dvom témam: novej legislatíve procesov manželskej nulity pápeža Františka a ochrane mladistvých. Bolo to v poradí už 18. sympózium kánonického práva, ktoré už tradične organizuje Slovenská spoločnosť kánonického práva.

Prvý deň sympózia moderoval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS. Dve prednášky predniesol Mons. Miroslav Konštanc Adam, sudca Apoštolského tribunálu rota romana (Vatikán). Prvá má názov Základné princípy revízie procesu manželskej nulity  a druhá Skrátený proces pred biskupom. V zborníku sa jeho prednášky nachádzajú v taliančine i slovenčine.

Druhý deň sympózia moderoval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Dopoludnia prednášal Mons. Pawel Malecha, pridaný promótor spravodlivosti Apoštolskej signatúry (Vatikán) na tému Zodpovednosť biskupa v procese manželskej nulity po vydaní Motu proprio Mitis Iudex. Po ňom prednášal Mons. Grzegorz Erlebach, sudca Rímskej Roty (Vatikán) na tému Niektoré aplikačné aspekty riadneho procesu podľa Mitis Iudex. Popoludní prednášal dekan Fakulty kánonického práva v Benátkach Mons. Giuliano Brunotto a po ňom profesor tej istej Fakulty Mons. Benedict Ejeh. Prvý hovoril na tému Výklad kán. 1668, §§ 1-2 Mitis Iudex v kontexte morálnej istoty a druhý Pozitíva a negatíva najnovšej reformy procesu manželskej nulity. Všetky prednášky sú v taliančine i slovenčine.

Tretí deň sympózia moderoval Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Dopoludnia povedal dve prednášky Mons. Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu mladistvých (Vatikán). Prvá prednáška má názov Legislatíva a ustanovizne Svätej stolice na ochranu mladistvých a druhá Odporúčania Pápežskej komisie na ochranu mladistvých miestnym cirkvám. Popoludní prednášal Andriy Tanasiyuk, zástupca vedúceho oddelenia kánonického práva Vyššieho arcibiskupstva Kyjev-Halič (Ukrajina), na tému Synodalita v riadení vyššieho arcibiskupstva Kyjev-Halič s osobitným zreteľom na kauzy manželskej nulity. Napokon prednášal Mons. Karel Orlita, predseda Akadémia kánonického práva v Brne, na tému Zodpovedný prístup obhajcu zväzku v súčasnom procese manželskej nulity. V Zborníku sa všetky prednášky nachádzajú v taliančine a slovenčine (posledná z uvedených je v češtine).

V posledný deň sympózia súdni vikári diecéz Slovenska predniesli referáty o činnosti slovenských cirkevných súdov.

Kto by mal záujem o zborník, nech sa ohlási na korešpondenčnej adrese:

Slovenská spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie

alebo na emailovej adrese: sskp@kapitula.sk

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo