Tajná cirkev – závažné nepresnosti

Tajná cirkev – závažné nepresnosti

Dovolím si zareagovať na Váš článok a upozorniť na niekoľko dôležitých zjednodušení, ktoré, podľa mňa, vedú k nesprávnym záverom.

K článku v denníku SME „Charta 77 bola česká a bola predohrou konca Československa“ som napísal v komentári svoje výhrady. Keďže článok čítalo vyše 13 000 čitateľov, a nie všetci čítajú komentáre, zvolil som publikovanie aj na web portáli postoj.sk:

 

Vážený pán Palata,

dovolím si zareagovať na Váš článok a upozorniť na niekoľko dôležitých zjednodušení, ktoré, podľa mňa, vedú k nesprávnym záverom.

 

1, „Slovenský katolícky disent sa nepriamo odvolával na Slovenský štát, v ktorom sa snažil nájsť aj pozitívne prvky, čo, samozrejme, neznamená, že sa k nemu staval nekriticky a obdivne.“

Neviem, z akého historického prameňa pochádza toto tvrdenie. Uvedené tvrdenie som už čítal v denníku ÚV KSS Pravda, napríklad dňa 12. 2. 1988 v článku „Tajná cirkev“ v službách antikomunizmu, ktorý konštatoval skoro to isté. Na druhej strane, aj v tajnej cirkvi boli národnostne orientované osobnosti, ktoré sa zaujímali aj o komunistami deformovanú historickú pravdu. Na základe tohto je podľa mňa nesprávne a zjednodušene konštatovať, že „slovenský katolícky disent sa nepriamo odvolával na Slovenský štát“, čo nezodpovedá historickej pravde.

 

2, „Asi najznámejším prípadom je kauza historika Ivana Polanského...“

Ivan Polanský nebol historikom, ale mal výborné stredoškolské vzdelanie a bol aktívnym samoukom. Skutočne vydal zborníky o Andrejovi Hlinkovi a Josefovi Tisovi a bol za to obvinený z propagácie fašizmu. Samotný komunistický režim neskoršie obvinenie zmenil na podvracanie republiky a do obžaloby zahrnul ďalšie jeho samizdaty. Treba ale spomenúť, že samizdat Historický zápisník tvoril najviac 1 % (!) z celkovej kresťanskej samizdatovej tvorby, ktorú on vyprodukoval. Súdený bol napríklad aj za to, že vo svojej samizdatovej tvorbe v roku 1986 vyzýval, aby sa občania nezúčastnili na nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

 

3, Slovensko sa o disidentskú tradíciu v obrane demokracie oprieť nemôže.“

Toto určite neplatí o období mečiarizmu, v súvislosti s ktorým je horeuvedený citát spájaný. Práve v tomto období Čarnogurský, Mikloško, Brocka, Pittner..., ktorí boli v disente a neskoršie v KDH, tvorili spolu s inými nosný odpor proti mečiarizmu. Práve ich disidentská skúsenosť sa prejavila pri obrane demokracie.

 

4, Katolícky disent bol disentom protikomunistickým, ale nebol jasne demokratickým a prozápadným...“

Vo všetkej úcte, neviem na základe akej odbornej literatúry ako autor konštatujete hore uvedené. Katolícky disent bol protikomunistický, jasne demokratický a prozápadný, čo sa ukázalo počas totality aj počas obdobia mečiarizmu. Odvodzovať tento úsudok iba od terajších aktivít Jána Čarnoguského, ktorý bol reprezentantom iba jedného, aj keď najviditeľnejšieho prúdu tajnej cirkvi, je minimálne neadekvátne a nepresné.

 

S úctou

 

Ján Šimulčík, samizdat.sk

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora