Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. január 2017

Ježíš nebyl učedníkem Jana Křtitele

U některých „moderních“ teologů se objevuje tvrzení, že Ježíš prý byl učedníkem Jana Křtitele. To by mohly být oprávněné závěry z nějakého výchozího historického materiálu. Protože takový materiál neexistuje, bohužel se tím rozmazává osobnost Ježíše a  přitom si nevšímají jasných textů Evangelia: Jn 8,28 - Ježíšův učitel není Jan Křtitel, ale Otec; Jn 8,58 - Ježíš existuje už před svým lidským narozením a tudíž je Bohočlověk; Jn 10,29 - Ježíš je Boží Syn a Bůh je jeho Otec; Jn 10,30 - Koexistence Otce a Syna. I kdyby byla nauka Církve správná, není zde povinnost věřit nauce Církve, dokud má pouze svědectví lidí. Vidíme, že taková tvrzení jsou vadná a vedou k deformaci Ježíše a jeho nauky a také kvality myšlení posluchačů.

Jan 1,32-33: Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou mi řekl: ´Na koho uvidíš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým´. A já jsem to viděl a vydal jsem svědectví, že on je ten Boží Syn."

Udělat Ježíše učedníkem Jana Křtitele znamená jeho degradaci (na učedníka, nebo na  proroka). To je horší degradace, než jaké se dopustili učedníci po ukřižování Ježíše (Lk 24,19-21): "....o Ježíši Nazaretském, který byl prorok, muž mocný ve skutku i slovu před Bohem i přede vším lidem ..... My jsme však doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael." To by mělo být pro nás poučením. Hypoteticky dalším krokem teologů by mohlo být, že Ježíš je jeden z proroků. To by bylo přijatelné i pro muslimy. Pak se řekne: "Mohamed, nebo Ježíš, to je asi jedno", atd.

Je velmi, velmi pravděpodobné, že rodiče Jana Křtitele synovi nesměli říct, kdo je Ježíš (syn Marie a Josefa). Dá se to odvodit na bázi Ježíšovy katecheze (Ježíš zakazoval apoštolům říkat, že je Mesiáš). Jan Křtitel byl Bohem poslán kázat a ponořovat lidi, když mu bylo tak kolem 30 let. Je velmi, velmi pravděpodobné, že Janovi rodiče už byli dávno po smrti.

Když Ježíš byl učedníkem Jana Křtitele, pak kdo vyučil Ježíše v Novém Zákoně"? Odpověď je Jn 8,28. Jan Baptista byl jen o půl roku starší. Ve třiceti začal kázat, a získal si řadu učedníků a čím dál víc posluchačů. Ježíš je „vyučen“ od Otce. Už ve dvanácti letech udivoval profesory svými znalostmi! Nepotřeboval vyučovací kurs (jeden semestr) od Jana. Mojžíš, ani Eliáš neměli lidské učitele. Natož Ježíš.

Izraelita Ježíšovy doby chodil od pěti let do školy, ve třinácti prošel zkouškou dospělosti a mohl v synagoze při bohoslužbě číst biblické texty.Vzdělával se v synagoze po celý život. Třicetiletý Izraelita mohl kázat v synagóze na Proroky nebo soudit. (Na texty Tóry mohli kázat jen rabíni, ti měli další vzdělání. Za Ježíšem přicházeli k soudu: „Máme ženu kamenovat?“ „Máme platit daň císaři?“ …). Ježíš tedy začal ve třiceti kázat, začal učit náboženství a stal se brzy vyhlášeným (lidovým) rabínem. Rabíni a Učitelé na něj žárlili, chodili ho pokoušet a snažili se dokázat, že „tento samouk“ Písmu nerozumí. Kdyby byl Ježíš vyučen u Jana Křtitele, nemohli by tvrdit, že je Ježíš "samouk".

Když Ježíš byl učedníkem Jana Křtitele, musel se dobře znát s učedníky už z dřívějška. Není o tom zmínka. Hned od prvního setkání ho oslovují "Rabi", což se překládá jako "Mistře" (Jan 1,38). A co případ Natanaela (Jan 1,42-50)? (Natanael mu řekl: "Odkud mne znáš?").

Jan rychle pochopil, že Ježíš je větší osobnost a znalec: „Ježíši, ty bys měl ponořit do Jordánu mě“. Z vězení posílá Jan ke konzultaci své učedníky k Ježíšovi. Jan rád ustupuje před Ježíšem do pozadí. „Musím se menšit“, „nejsem hoden mu ani přinést bačkory“, … Ježíš nikde nevystupuje před Janem jako učedník k Učiteli. Na Ježíši je od počátku vidět, oč převyšuje Jana. Ježíš má k Janovi velkou úctu, potvrzuje nezbytnost Janova „obracení se“, jako přípravu pro učedníky Mesiáše. Evangelia nepopisují nějakou další Janovu teologii.

Inzercia

A v jaký prospěch svědčí následující texty? „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte.“(Mal 3:1). Učedníci se Ježíše ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět...." Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. (Mt 17: 10-13).

To, že byl Ježíš učedníkem Jana Křtitele je závažné tvrzení, které vyžaduje potvrzení Duchem Svatým.

Jedná se o ukázku toho, jak nebezpečné je přebírání neověřených informací. Přitom nevíme, jaká motivace se za tím skrývá. Zastánci tvrzení zřejmě nejsou zvyklí na ověřování si informací. Zřejmě nepočítají se slepotou, že se mohou plést. A vůbec nepočítají s tím, že na to, co nemohou logicky odvodit, je jejich povinností žádat doklad (viz: "Tak, abyste věděli, že Syn člověka má moc odpouštět hříchy, říkám ti, vstaň, vezmi své lůžko a choď").

Na základě výše uvedených poznámek pokládám názor některých tzv. „moderních“ teologů o Ježíšově školení u Baptisty za nekvalitně doložený.

Pavol Mikula

 

Odporúčame

Blog
Pôrod v ČR - úradné povinnosti

Pôrod v ČR - úradné povinnosti

V súčasnosti chodia mnohé ženy rodiť do ČR. Niekedy je dôvodom odlišný prístuo k pôrodu ako je pôrod vo vani, na stoličke alebo s nižšou pravdepodobnosťou nástrihu, či súkromím v samostatnom pôrodnom boxe so sprchou bez príplatku. Nech sú dôvody akékoľvek, administratíve sa nevyhnete a treba byť na ňu pripravený.