Aj vďaka vám bol rok 2016 pre mnohé chudobné deti lepší. Ďakujeme

Aj vďaka vám bol rok 2016 pre mnohé chudobné deti lepší. Ďakujeme

Končí ďalší kalendárny rok a tento čas je opäť príležitosťou na reflexiu našej práce i nášho poslania. Aký bol rok 2016 pre náš projekt Adopcia na diaľku®?

Napriek mnohým komplikáciám, problémom a starostiam bol pre nás, pracovníkov projektu, naplnený vďačnosťou. Uvedomujeme si, že naša každodenná práca je len čiastkou vkladu do veľkého diela, ktoré môžeme realizovať spolu s vami a vďaka vám, adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom. Bez vášho vkladu – vašej konkrétnej pomoci a záujmu o núdzne deti, by bolo sotva možné projekt vykonávať, nakoľko jeho činnosť závisí od vašich darov. Sme preto úprimne vďační každému z vás, či podporujete pravidelne konkrétne dieťa/ študenta, alebo prispievate svojimi darmi príležitostne na pomoc centrám, školám, či detským domovom, s ktorými spolupracujeme v jednotlivých krajinách. Dennodenne zažívame, že vaša pomoc a angažovanosť mení život núdznych detí k lepšiemu. Rok 2016 bol rokom, keď sme mohli do projektu zapojiť stovky ďalších nových detí. Aktuálne cez Adopciu na diaľku® dostáva pomoc viac ako 2 620 detí a študentov. Tie vďaka vašej podpore dostali šancu na vzdelanie, rozvoj, zlepšenie sociálnej situácie. Keď nám prichádzajú ich fotografie a dotazníky, vnímame, že naozaj nič v živote nie je samozrejmosť. Často sú na fotografiách bosé, či vychudnuté. Z ich dotazníkov, ktoré popisujú ich životnú situáciu, ako aj od našich koordinátorov, ktorí pôsobia priamo v daných krajinách, vieme, že mnohé z nich sú hladné, choré, opustené, či osirelé bez možnosti vzdelávania. A tak sa príbeh každého jedného dieťaťa stáva našim osobným príbehom, lebo ich bieda sa nás bytostne a konkrétne dotýka. Dotazníky detí zaradených do projektu adopcie prechádzajú kvôli administratívnym náležitostiam našimi rukami. A tak každé jedno dieťa prechádza aj našim srdcom. Každý dotazník prekladáme a poznáme  jednotlivé príbehy detí. Nie, nepamätáme si všetky navždy, no váha ich osudov zanecháva v našej mysli i duši nezmazateľný obraz a hlboko sa nás dotýka. Sme si vedomí, že ak by sa ktokoľvek z nás narodil napríklad v Indii, Ugande, či vo Vietname, mohol byť ich príbeh našim príbehom,  a my by sme boli rovnako ako ony, odkázaní na pomoc človeka, ktorému nie je život hladnej, či bosej siroty ľahostajný. Vieme, že veľa z vás, našich darcov a dobrodincov, nemá jednoduchú ekonomickú situáciu, a o to viac je vaša pomoc a ochota podeliť sa s núdznymi, vzácnejšia.  Úprimne vám ďakujeme za dobro, lásku, solidaritu, ktoré ste preukázali chudobným deťom počas roka 2016.  Ďakujeme zvlášť anonymným darcom, s ktorými nemáme možnosť byť v priamom kontakte. Ďakujeme tiež všetkým vám za modlitby za núdznych a chudobných, za našu prácu, ako aj vám, ktorí naše texty zdieľate na sociálnych sieťach, alebo šírite informácie vo svojich spoločenstvách, farnostiach, rodinách. V mene podporovaných detí, ich rodičov, spolupracujúcich organizácií, aj v mene celého nášho projektového tímu vám ďakujeme a zároveň prajeme požehnaný rok 2017.

Projekt Adopcia na diaľku® realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) od roku 1996. Aktuálne cez tento projekt pôsobíme v Albánsku, Indii, Kazachstane, Vietname, Ugande, na Haiti a Ukrajine. Viac informácií o našej pomoci núdznym deťom nájdete na: www.adopcianadialku.sk a na sociálnej sieti facebook  .

Fotografie detí z jednotlivých krajín - archív SKCH.

 

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo