Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. november 2016

Co čtyři kardinálové napsali papeži

Bezprecedentní počin kardinálů Waltera Brandmüllera, Raymonda Burkeho, Carla Caffarry a Joachima Meisnera, kteří papeži zaslali „dubia“ - pět základních věroučných otázek, na které měl odpovědět pouze ano/ne. Když papež ani po dvou měsících neodpověděl, rozhodli se dopis poskytnout širším masám věřících. Přeložila Marie Tejklová. Zveřejněno se souhlasem překladatele.
Co čtyři kardinálové napsali papeži

Vyjasnit pochybnosti: Žádost o rozvázání uzlů v exhortaci „Amoris laetitia“

1. Nezbytné slovo na úvod

2. Dopis čtyř kardinálů papeži

3. Pochybnosti („Dubia“)

     KONTEXT

     OTÁZKY

        Pochybnost č. 1:
        Pochybnost č. 2:
        Pochybnost č. 3:
        Pochybnost č. 4:
        Pochybnost č. 5:
 

1. Nezbytné slovo na úvod

Zaslání dopisu Jeho Svatosti papeži Františkovi čtyřmi kardinály vyplynulo z hlubokých pastoračních ohledů.

Neušla nám závažná dezorientace a velké nejasnosti mnoha věřících týkající se otázek, které jsou pro život Církve mimořádně důležité. Povšimli jsme si, že i v pastýřském vedení existují protikladné interpretace 8. kapitoly exhortace „Amoris laetitia“.

Velká Tradice církve nás učí se v takovýchto situacích obracet na Svatého otce s žádostí, aby Apoštolský stolec vyřešil tyto pochybnosti, které způsobují zmatek a nejasnosti.

Naše jednání tedy vychází ze spravedlnosti a lásky k bližnímu.

Ze spravedlnosti: svou iniciativou dosvědčujeme, že petrovský úřad zaručuje jednotu a že Petrovi, papeži, náleží služba utvrzování ve víře.

Z lásky k bližnímu: protože chceme papeži pomoci předcházet rozdělením a konfliktům v Církvi, žádáme ho, aby rozptýlil veškeré nejasnosti.

Naše jednání vychází také ze zvláštní povinnosti. Podle Kodexu kanonického práva (kán. 349) mají kardinálové, a to i jako jednotlivci, za úkol pomáhat papeži v péči o celou církev.

Svatý otec se rozhodl na naši žádost nereagovat. Jeho svrchované rozhodnutí jsme si vyložili jako výzvu k dalšímu promýšlení a diskuzím, v klidném a uctivém duchu.

Předkládáme tedy veškeré dokumenty, abychom o své iniciativě informovali celý lid Boží.

Doufáme, že nikdo nebude tuto záležitost vykládat pomocí paradigmatu „progresivní versus konzervativní“. Takový výklad by byl naprosto nesprávný. Máme hlubokou starost o skutečné blaho duší, které je nejvyšším zákonem Církve, a nesnažíme se v Církvi prosazovat žádné politické zájmy.

Doufáme, že nás nikdo nebude nespravedlivě odsuzovat jako odpůrce Svatého otce a lidi, kterým schází milosrdenství. Naše jednání vyplývá z hluboké kolegiální náklonnosti, která nás s papežem pojí, a z vroucího zájmu o blaho věřících.

Kardinál Walter Brandmüller

Kardinál Raymond L. Burke

Kardinál Carlo Caffarra

Kardinál Joachim Meisner

Inzercia

 

2. Dopis čtyř kardinálů papeži

Jeho Svatosti papeži Františkovi

a k rukám Jeho Eminence kardinála Gerharda L. Müllera

Nejsvětější otče,

po zveřejnění Vaší apoštolské exhortace „Amoris laetitia“ předložili teologové a akademici výklady, které nejen že se rozcházejí, ale jsou protichůdné, především ohledně VIII. kapitoly. Tento spor navíc vyzdvihují média, a tím mezi mnoha věřícími vyvolávají nejistotu, nejasnosti a zmatky.

Z tohoto důvodu jsme my níže podepsaní, ale také mnoho biskupů a kněží, obdrželi od věřících různého společenského postavení četné žádosti o správný výklad VIII. kapitoly exhortace.

Vázáni ve svědomí svou pastorační odpovědností a v touze stále více uskutečňovat synodalitu, k níž nás Vaše Svatost vyzývá, dovolujeme si nyní s hlubokou úctou požádat Vás, Svatý otče, jako nejvyššího učitele víry, kterého Zmrtvýchvstalý Pán povolal k utvrzování bratrů ve víře, abyste rozptýlil nejistotu a vyjasnil sporné otázky a laskavě odpověděl na „dubia“, která k tomuto dopisu přikládáme.

Kéž nám Vaše Svatost žehná. Slibujeme, že na Vás budeme trvale pamatovat v modlitbě.

Kardinál Walter Brandmüller

Kardinál Raymond L. Burke

Kardinál Carlo Caffarra

Kardinál Joachim Meisner
 

v Římě 19. září 2016

*

3. Pochybnosti („Dubia“)


1.    Otázka zní, zda po vyjádřeních v exhortaci „Amoris laetitia“ (č. 300–305) je nyní možné udělit ve svátosti smíření rozhřešení, a tedy povolit Svaté přijímání osobě, která, zatímco je vázána platným manželským svazkem, žije s jinou osobou „more uxorio“ (manželským způsobem), aniž by byly splněny podmínky uvedené v adhortaci „Familiaris consortio“ č. 84 a následně znovu potvrzené v exhortaci „Reconciliatio et paenitentia“ č. 34 a „Sacramentum caritatis“ č. 29. Lze výraz „v některých případech“ použitý v poznámce 351 (č. 305) exhortace „Amoris laetitia“ aplikovat na rozvedené osoby žijící v novém svazku, které nadále žijí „more uxorio“?

2.    Je po vydání postsynodální apoštolské exhortace „Amoris laetitia“ (srov. č. 304) nadále třeba považovat za platné učení sv. Jana Pavla II. v encyklice „Veritatis splendor“ č. 79, založené na Písmu svatém a Tradici Církve, týkající se existence absolutních mravních norem, které zakazující vnitřně špatné skutky a jsou závazné bez výjimky?

3.    Je po vydání exhortace „Amoris laetitia“ (č. 301) možné nadále tvrdit, že osoba žijící trvale v rozporu s některým přikázáním Božího zákona, například přikázáním zakazujícím cizoložství (srov. Mt 19:3–9), se nachází v objektivní situaci přetrvávajícího těžkého hříchu (srov. Papežská rada pro výklad legislativních textů, Prohlášení z 24. června 2000)?

4.    Je po vyjádřeních v exhortaci „Amoris laetitia“ (č. 302) týkajících se „okolností umenšujících morální odpovědnost“, stále třeba pokládat za platné učení sv. Jana Pavla II. v encyklice „Veritatis splendor“ č. 81, založené na Písmu svatém a Tradici Církve, podle něhož „okolnosti či úmysly nebudou nikdy moci přeměnit skutek, který je svým předmětem vnitřně hanebný, ve skutek „subjektivně“ čestný a obhajitelný pro svou volbu“?

5.    Je po vydání exhortace „Amoris laetitia“ (č. 303) i nadále třeba považovat za platné učení sv. Jana Pavla II. v encyklice „Veritatis splendor“ č. 56, založené na Písmu svatém a Tradici Církve, které vylučuje tvůrčí výklad role svědomí a zdůrazňuje, že svědomí nemůže nikdy oprávněně ospravedlnit výjimky z absolutních mravních norem, které zakazují vnitřně špatné skutky na základě jejich předmětu?

 

Ročník 1996, studentka politologie, publicistka. Zajímám se o katolickou církev v Africe (a obecně o Afriku), občas překládám věci z polštiny i angličtiny a osobně jsem milejší než na internetech.

Odporúčame

Blog
V šlapajách Antona Srholca (1. časť)

V šlapajách Antona Srholca (1. časť)

Prešlo 24 hodín od kedy sa vybrala skupina študenti, učiteľov, členky KPVS na cestu, ktorú môžeme označiť aj ako cestu "po stopách Antona Srholca". Na konci tejto trojdňovej cesty zavítajú do Bratislavy, kde žiaci odprezentujú práce o bývalých politických väzňov a následne ich príjme prezident SR Andrej Kiska (program: www.november89.eu)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.