Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. novembec 2016

1700 jubileum narodenia sv. Martina

Svätého Martina z Tours poznáme ako vojaka, ktorý mečom delí svoj plášť, aby polovicu dal žobrákovi. Okrem toho ešte lampiónový sprievod, ktorý voľakedy sme prisúdili Veľkej októbrovej revolúcii, ktorá sa aj tak konala v novembri. A možno husacie hody. Stačí to?

Svätý Martin je jedným z najznámejších svätcov katolíckej, ale aj ortodoxnej, anglikánskej a protestantských cirkví. Narodil sa pred 1700 rokmi. Čo sa môžeme dozvedieť od jeho žiaka Sulpicia Severusa, popisujúceho sv. Martina? Rímskemu tribúnovi v Szombathely sa v roku 316 narodil syn. Toto územie je dnes v západnom Maďarsku, keď sa obyvateľstvo tak rozhodlo v plebiscite po prvej svetovej vojne. Pred tým patrilo do Rakúska. Bola to doba veľkých zmien v náboženskom dianí. Len pred nedávno bolo kresťanstvo slobodné, dokonca uznané ako štátne. Stále ale pretrvávali predsudky, čo nakoniec potvrdzujú prenasledovania kresťanov aj po tomto oslobodení.

V Szombathely je do dnes miesto, na ktorom podľa tradície sa mal narodiť sv. Martin. Je ale málo pravdepodobné, že tento dom by stál na cintoríne, lebo kosti sa našli, ale základy domu nie. To ale nie je podstatné. Jeho otec, ako príslušník vládnej moci často menil svoje pôsobisko. Preto Martin, ako 15 ročný na nátlak otca vstúpil do vojska a stal sa z neho vojak v rímskej kavalérie v Galii. Ako vojak pôsobil v rôznych kútoch Európy. Prišiel do kontaktu s kresťanstvom, ale podľa zvyku, ktorý vtedy panoval, bol pokrstený až ako dospelý. Neskôr si uvedomil, že jeho funkcia vojaka a kresťana sa dá ťažko zlúčiť. Pohyboval sa po celej vtedy známej Európe, ktorá patrila Rímskej ríši ako misionár a pustovník, pričom založil niekoľko kláštorov.

Pre dnešok ťažko pochopiteľné je jeho zvolenie za biskupa v Tours. Stalo sa to čiastočne proti vôli duchovenstva, ale s veľkou podporou veriacich, pretože Martin bol známy pokorou a starostlivosťou o chudobných. Podľa legendy bol tak skromný, že pred voľbou za biskupa sa schoval medzi husi, ktoré ho prezradili gagotaním.

Martin pravdepodobne zomrel 8. novembra 397 a bol pochovaný tri dni neskôr. Preto 11. november si pripomíname jeho narodenie sa pre nebo. Po celej Európe sa slávi tento sviatok aj rôznymi zvykmi. Pri príležitosti 1700 jubilea jeho narodenia bol vyhlásený v katolíckej cirkvi svätomartinský rok. Oslavy v týchto dňoch vrcholia. Konajú sa púte začínajúce v mieste narodenia sv. Martina a vedúce cez Rakúsko a Nemecko až do francúzskeho Tours, kde je sv. Martin pochovaný. Na tejto trase sa koná viacero výstav.

 

Patrónom bratislavskej diecézy je sv. Martin. Svedčí to o živej tradícii a kulte svätca, ktorý patrí k významným pri formovaní kresťanstva a s väzbami na naše prostredie. Ťažko sa kladie otázka, prečo sme zostali bokom a nepripojili sme sa ku krajinám oslavujúcimi výročie, ktoré u nás nemá paralelu. Prístup k riešeniu sociálnych problémov v rámci cirkvi má na Slovensku prerušenú tradíciu. Počas komunizmu sme nemuseli riešiť sociálne otázky a v rámci cirkvi sme bojovali o prežitie. Náš nepriateľ na nás útočil popieraním Boha. Preto sme sa sústredili na apológiu viery.

Pápež Ján Pavol II. poznal nebezpečie a záľudnosti komunizmu. Známy je jeho výrok o dvoch stranách pľúc. Alebo to na Slovensku nepoznáme? Alebo ako si vysvetliť skutočnosť, že do dnes neprebehol sociálny dialóg, diskusia siahajúca až na úroveň veriacich v jednotlivých farách, aby takto sa dali formulovať reálne potreby putujúceho ľudu. Jeho súčasťou by bolo aj predlžovanie veku odchodu do dôchodku, alebo jeho „zrovnoprávnenie“ pre ženy neberúc do úvahy skutočnosť, že vychovávali deti, ktoré sú tak prepotrebné vo výrobnom procese.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Deň mnohodetných rodín

Deň mnohodetných rodín

Prvá novembrová nedeľa sa tradične slávi ako deň mnohodetných rodín. Prečo? Grécka organizácia mnohodetných rodín prišla s návrhom, aby sa dobrý zvyk sláviť deň mnohodetných rodín preniesol aj do iných krajín. Jej predseda Dimitrios dodáva: „Nedeľná liturgia sa slávi pre našich členov vo všetkých veľkých mestách Grécka, potom sa podávajú káva a sladkosti. Informácie sú v miestnych novinách o dni mnohodetných rodín. Tlačové správy uvádzajú posolstvá predstaviteľov politických strán. Niektoré naše členské organizácie organizujú outdoorové aktivity.“

Blog
Mladý pápež - serial na HBO

Mladý pápež - serial na HBO

Všetci zbledli ako steny, keď počuli aké meno som si zvolil. Pásol som sa na ich strachu. Začínali si uvedomovať, kto som. Pretože sa dopustili obrovskej chyby: vybrali pápeža, ktorého nepoznali a dnes to začali chápať. Je to ich hriech: zvolili pápeža, o ktorom si mysleli, že ho poznajú. Povedal som svoje nove meno Pius XIII. a oni zabudli poďakovať Bohu, pretože im došlo, že ich Boh nakoniec neosvietil. (monolog pápeža v seriály Mladý pápež) obr. zdroj HBO