Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. september 2016

Medzinárodný deň gramotnosti

Slovenská katolícka charita prostredníctvom svojho projektu Adopcia na diaľku® podporuje vzdelávanie chudobných a sociálne vylúčených detí už 20 rokov. V roku 1966 vyhlásilo UNESCO 8. september za Medzinárodný deň gramotnosti. V dnešný deň zvlášť myslíme na núdzne deti v chudobných a rozvojových krajinách, ktoré nemajú primerané životné podmienky, aby mohli navštevovať školu a získať vzdelanie. Veľa detí a žiaľ aj dospelých ostáva počas svojho života negramotných.
Medzinárodný deň gramotnosti

Vďaka záujmu a angažovanosti slovenských darcov pomáhame zmierňovať biedu a núdzu detí, ktoré sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva, aj cez náš projekt Adopcia na diaľku®. Aktuálne podporujeme deti a študentov v týchto krajinách: India, Albánsko, Haiti, Kazachstan, Uganda, Vietnam a Ukrajina. „Projekt sme začali realizovať v roku 1996. Prvými krajinami, v ktorých sme pomáhali, boli India a Bosna a Hercegovina. Celkovo bolo cez adopciu od roku 1996 podporených 5 254 detí,“ informuje Peter Knapík, manažér projektu. Podnetom k zavedeniu Medzinárodného dňa gramotnosti bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať. Aj v súčasnosti sú vo svete milióny ľudí, ktorí nemali a nemajú možnosť vzdelávať sa. Často je príčinou nedostupnosť škôl, ale aj finančné, sociálne, či rodinné problémy, ktoré deťom nedovoľujú navštevovať školu. „Vďaka finančnej podpore slovenských darcov dostávajú chudobné deti zapojené do Adopcie na diaľku®  zdravotnú starostlivosť, majú zabezpečenú výživu a hlavne získavajú možnosť vzdelávať sa, čo im zlepšuje šance na dôstojný život v dospelosti,“ vysvetľuje Peter Knapík. Mnoho detí v Afrike, Vietname, či Indii nemôže chodiť do školy, lebo musí pracovať, aby prežili, alebo zlepšili situáciu svojej rodiny.  Detstvo a potenciál na rozvoj sa veľakrát strácajú v tvrdej práci v továrňach, dielňach, okopávaní plodín, sekaní trávy, či práci na ryžových poliach. Kritická situácia je však aj v Albánsku, či na Ukrajine, kde pre zlé ekonomické a sociálne pomery rodičia nemajú prostriedky, aby deťom zabezpečili školské pomôcky, učebnice, či oblečenie a topánky do školy. „Ani v dnešnej dobe nemajú milióny detí šancu vzdelávať sa. Sme vďační všetkým darcom, ktorí sa do pomoci núdznym zapájajú. Vidíme, že Slováci sa aj sami mnoho ráz uskromnia a podelia sa, aby zlepšili situáciu núdznych detí. Do adopcie sa zapájajú aj osoby, ktorých príspevok nie je z nadbytku, ale z túžby a ochoty podeliť sa,“ dodáva Peter Knapík. Cieľom nášho projektu adresná pomoc. Darca vie, komu pomáha. Dvakrát v roku dostáva materiály, ako sa podporovanému dieťaťu darí. Jedenkrát ročne obdŕži  aj aktuálnu fotografiu dieťaťa, či študenta, ktorý má lepšie podmienky na vzdelanie vďaka finančnému daru zo Slovenska. Darca môže dieťaťu poslať počas roka list, či pozdrav. Príspevky od darcov sú určené najmä na kúpu školských potrieb, školských uniforiem, úhradu školného, poskytnutie dennej stravy, zabezpečenie liekov, ale aj na ošatenie, obuv, doučovanie, či na cestovné do školy. Zmeniť situáciu núdznych a negramotných môže každý z nás. Adoptujte si dieťa na diaľku®, alebo podporte finančne detský domov, či sociálne centrum alebo školu, s ktorými spolupracujeme v spomínaných krajinách. Pomôcť je možné aj propagáciou projektu na sociálnych sieťach, ako aj modlitbou za našu misiu a poslanie, ktoré realizujeme pre dobro najnúdznejších. Za akúkoľvek formu pomoci ďakujeme.  

Viac informácií o jednotlivých krajinách a prihlášku do projektu nájdete na: www.adopcianadialku.sk , tiež na sociálnej sieti facebook , alebo si ich môžete vyžiadať telefonicky na mobilnom čísle: 0915 724 458, ako aj cez e-mail: borcikova@charita.sk . (Na fotografii sú indické deti, ktoré boli zaradené do projektu Adopcia na diaľku®, archív SKCH.)

Inzercia

Projekt Slovenskej katolíckej charity, ktorý realizujeme 24 rokov. Je zameraný na pomoc deťom v núdzi v chudobných a rozvojových krajinách. Naše poslanie vykonávame výlučne vďaka darcom. Projekt nie je podporovaný žiadnou štátnou ani cirkevnou organizáciou. Viac informácií www.adopcianadialku.sk .

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Vzácna návšteva: Saleziánska sestra Magda Cerovská je na misiách v Albánsku úctyhodných 25 rokov

Vzácna návšteva: Saleziánska sestra Magda Cerovská je na misiách v Albánsku úctyhodných 25 rokov

Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje projekt Adopcia na diaľku® v Albánsku v spolupráci s komunitou sestier Saleziániek (FMA). Saleziánky vybudovali centrum Laura Vicuna v osade Tale-Bregdet, kde sú na misii. Komunitu tvoria tri sestry. Zloženie je pestré: Jedna sestra je Albánka, jedna Talianka a jedna Slovenka. Za realizáciu projektu zodpovedá slovenská sestra Mgr. Magda Cerovská, FMA. Počas letných prázdnin prišla na dovolenku na Slovensko a pri tejto príležitosti sme sa s ňou stretli v priestoroch Slovenskej katolíckej charity v Bratislave. Stretnutie s ňou bolo veľmi príjemné. Sestry Magdy sme sa pýtali na život a pomery v Albánsku, chod projektu Adopcia na diaľku® v Tale-Bregdet, no aj na to, aká bola jej cesta k povolaniu, či aká je jej misia v tejto nezvyčajnej krajine.

Blog
Tak vypadá peklo

Tak vypadá peklo

V neděli byla svatořečena Matka Tereza. Přiznám se, že nijak zvlášť jsem její svatořečení neprožíval, protože jsem se domníval, že jde o samozřejmost. Nikdy jsem se nesetkal s kritikou její osoby ani práce, i když jsem občas slýchal, že také existuje. Považoval jsem to však za okrajový jev.