Produkt veksláckej architektúry na území bývalej Artmédie?

Produkt veksláckej architektúry na území bývalej Artmédie?

Na pozemkoch štadiónu bývalej futbalovej Artmédie hrozí megazahusťovačka "Green Park". Celkový estetický „dojem“ korunuje plánovaný mrakodrap, ktorý by sa na petržalskej panoráme skvel ako vztýčený prostredník...Takže, „zelený park“ alebo „zelený zákal“? Apelujem na kolegov v samospráve, aby sme nechali v lokalite vypracovať územný plán zóny. Môžeme tak zamedziť ďalšej ohavnej haraburde na území Petržalky. Musíme konečne zaviesť určitý estetický aj funkčný štandard a zabrániť, aby vekslácka mentalita 80. rokov určovala povahu a tvar panorámy mesta...

V ostatných hodinách sa objavili informácie o plánovanom investičnom zámere „Green Park“ v Petržalke, na pozemkoch bývalej Artmedie. Potenciálny investor, spoločnosť RV Development 3, predložila totiž na posúdenie ministerstvu prípadný dopad plánovanej zástavby na životné prostredie. Takisto, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal  podpísal projektu vecné bremeno, cez chronicky známy „Bajo Projekt“, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu bývalej Artmedie. Vzhľadom na horeuvedené okolnosti tak môžeme konštatovať, že rýchlosť a progres, s akým sa „Green Park“ blíži k realizačnej fáze je alarmujúci...

Asi nezveličujeme, keď projekt nazveme nespisovným, ale trefným výrazom  „megazahusťovačka“. Podľa medializovaných informácii sa na ploche 73 000 m² má okrem iného nachádzať 30-podlažný mrakodrap, 11-podlažná administratívna budova a ďalšie štyri 6-poschodové budovy!

Z pohľadu poslanca samosprávy a Petržalčana mi zásadne prekážajú 2 veci:

  1. Mamutia stavebná činnosť takého rozsahu, najmä 30-podlažný mrakodrap, je v danej lokalite, v blízkosti Sadu Janka Kráľa(najstarší verejný park  Strednej Európe), Tyršovho nábrežia, bývalého kúpaliska Lido a zeleného pásu UÉV tak nezapadá do petržalskej panorámy, ruší celkový koncept územia, neguje jeho kultúrnu, architektonickú a rekreačnú hodnotu.
  2. Ako fanúšik modernej, nápaditej a tvorivej architektúry nemôžem pripustiť, aby sa v 21. storočí (sic!) postavil na území po hmotnej i duchovnej stránke tak vzácnom a bonitnom, podobná ohyzda. Produkt veksláckej mentality a „perestrojkovej architektúry“ zjavne nakreslili ľudia, ktorí svoj diplom získali v 80. rokoch a odvtedy sa v uvažovaní a ani projektovaní nepohli ani o milimeter. Podľa vizualizácie ide o zástavbu bez akéhokoľvek jemnocitu, ktorá pozostáva s niekoľkých škatúľ akoby postavených z čiernych, bielych a sivých legových kociek. Celkový estetický „dojem“ korunuje plánovaný mrakodrap, ktorý by sa vzhľadom na svoju výšku a celkový charakter výstavby, skvel na petržalskej panoráme ako vztýčený prostredník...Takže, „zelený park“ alebo „zelený zákal“?

Pozemky pod bývalou Artmediou patria podnikateľovi Kmotríkovi. Má tak nárok v rámci zákonných možností, v mantineloch územného plánu, realizovať investičný zámer pre túto lokalitu. S tým asi nič neurobíme. Úlohou samosprávy a poslancov, je však pôsobiť ako prirodzená brzda výstavby, ktorá svojou výškou aj masívnosťou narúša estetickú hodnotu územia. Vzhľadom na celomestský význam územia môže zelený zákal teda pardon... „Zelený Park“, spôsobiť množstvo ďalších praktických problémov...

Čo ďalej?

Objavila sa chvályhodná iniciatíva na spisovanie petície proti projektu, ktorú treba plne podporiť. Na konci dňa je však jediným dostupným riešením prijatie Územného plánu zóny (ÚPZ) petržalskou samosprávou. V ÚPZ sa bližšie a podrobnejšie rozpracuje a vymedzí funkčné využitie a priestorové usporiadanie konkrétneho územia. Samospráva tak môže dané územie zregulovať takým spôsobom, ktorý by „zelený zákal“ zamedzil a zabrzdil. V rozpočte na tento rok miestne zastupiteľstvo schválilo balík peňazí, ktorý podľa potreby ako samospráva využijeme na územné plány zóny v problematických lokalitách.

Preto apelujem na kolegov v samospráve, aby sme rozpočtové prostriedky viazané na ÚPZ poukázali práve na predmetnú lokalitu. Zamedzíme tak ďalšej ohavnej haraburde na území Petržalky. Musíme  konečne zaviesť určitý estetický aj funkčný štandard a zabrániť, aby vekslácka mentalita 80. rokov určovala povahu a tvar panorámy mesta...

P.S. Autor je poslanec MZ Petržalka, ktorý bol v roku 2010 jedným z iniciátorov petície za zmenu stavebného zákona pod názvom "Stavebná polícia".

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo