Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. júl 2016

Víťazstvo a duchovná výzbroj

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? (1 Jn 5, 4-5) No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista! (1 Kor 15, 57)
Víťazstvo a duchovná výzbroj

Ježiš porazil na kríži satana a veci, ktoré pochádzajú od neho – hriech, smrť, choroby, rôzne neduhy, depresie, smútok...

Nie, žeby tieto veci prestali existovať. Ale ty ich už nemusíš trpieť. Môžeš sa ich zriecť a namiesto nich prijať riešenie Ježiša Krista. Spásu v očisťujúcej moci krvi Baránkovej, uzdravenie v Ježišových ranách, oslobodenie od závislostí a trápenia v moci mena Ježiš  a Ducha Svätého.

Ježiš vstal z mŕtvych a je večný víťaz. Ak veríš v Ježiša a zostávaš v Ňom( lebo veriť, že niečo existuje, nestačí. Jakub vo svojom liste píše: Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dob­re robíš. Aj démoni veria a trasú sa.) potom skrze vieru v Neho na teba prechádza aj víťazstvo, ktoré on vydobyl na kríži. List Kolosanom nám to približuje: Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. (Kol 2, 14-15)  

Duch Svätý nám to dosvedčuje:

A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. (1 Kor 2, 12)

 

Pavol v liste Efezanom v šiestej kapitole píše o duchovnej výzbroji, ktorú by mal využívať každý veriaci v Krista. Poďme si ju prečítať a rozobrať.

Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. (Ef 6, 10-18)

 

Oblečte sa do plnej Božej výzbroje – Máme si ju obliecť a pokryť ňou celého nášho vnútorného človeka. Nielen niečo z nej obliecť. A prečo? Aby sme mohli obstáť proti úkladom diabla. Iný preklad hovorí, aby sme mohli obstáť pred taktikou a úskočnosťou (ľstivosťou) diablovou.

Stojte teda! -  Inými slovami Bdejte! Neležte, nespite!

Podobne Sv. Peter nám vo svojom prvom liste píše: Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.(1 Pt 5, 8)

Bedrá si prepášte pravdou – poznajte pravdu, pravda je totiž v Ježišovi a v jeho slove.

Oblečte si pancier spravodlivosti – Biblia hovorí, že naša spravodlivosť pred Bohom je ako ohyzdné poškvrnené rúcho. Všetci sme boli ako nečistí, všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho, všetci sme zvädli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. (Iz 64, 5)

 

Nemôžme sa pred Bohom chváliť našou spravodlivosťou zo zákona a dobrých skutkov, lebo sú pred Bohom nedostatočné. Ale nech je naša spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založená na viere. (Fil 3,9)

Obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja – Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. (3, 15)

Buďme pripravený vydať svedectvo o našej viere v Krista.

Štít viery – štít slúži na obranu. Pred kým? Pred útokmi Zlého. Aký je to štít? Štít viery. Nie štít nevery, pochybnosti alebo strachu, ale štít viery v Ježiša Krista. Biblia hovorí, že ním budeme môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Nie 80%, nie 90%, nie 98% , ale 100%.

Inzercia

Diabol útočí na nás najmä prostredníctvom mysle. Myšlienka je ohnivý šíp. Ak nad ňou začneš uvažovať a hneď ju neodfiltruješ, už je len krôčik k jej vykonaniu. Nepočúvaj diabla. Je to len lož a polopravda.

Prilba spásy - prilba chráni hlavu, chráni myslenie a uvažovanie. Vezmime túto prilbu spásy a uvedomme si, že sme spasení. Že za nás bolo zaplatené predrahou krvou Baránkovou. Žime podľa toho a nehrešme viac. Nech je na nás vidno v Koho sme uverili a Komu patríme. Nežime ako predtým, nežime ako neveriaci, ktorí nemajú nádej. Draho sme boli kúpení.  

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. (Rim 12, 2)

Meč Ducha, ktorým je slovo Božie – Meč je útočná zbraň, ideme ňou do ofenzívy. Meč Ducha Svätého je živé Božie slovo, ktoré nám dokáže pomôcť v pokušení, môžme ním prehlasovať Božie požehnanie do nášho života a do života iných.

Pán Ježiš keď bol na púšti, pokúšal ho diabol. On citoval slovo Božie. Povedal: Napísané je...

Potom prišlo iné pokušenie a Ježiš povedal:  Áno, ale je aj napísané....(Mt 4, 1-11)

Vidíme ako je dôležité poznať slovo Božie?

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše od ducha, kĺbov od špikov a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. (Hebr 4, 12)

V každom čase modlite sa v Duchu – modlime sa. Modlitba dáva silu. Ježiš v Getsemanskej záhrade pred svojím umučením povedal svojim nasledovníkom: Bedlite a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. (Mt 26, 41)

Kto môže a má dar jazykov, nech sa modlí v jazykoch.

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. (Rim 8, 26) 

 

Ježiš povedal samaritánke: Prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde. (Jn 4, 23-24)

 

Ráno keď sa obliekame, obliekame svojho telesného človeka, snažíme sa vyzerať dobre. Koľko minút strávime pred zrkadlom? Nezabudnime obliecť aj svojho vnútorného človeka a tak vykročme do nového dňa.  

 

 

ELT lektor. Čisté evanjelium bez náboženských prímesí pre potešenie, povzbudenie a spásu duše podľa učenia Ježiša Krista.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Kto to zaplatí? A z čoho?

Kto to zaplatí? A z čoho?

Ak lieta vrtuľník nad bratislavským hradom vždy mám vnútornú triašku. Je to pamiatka na strašnú noc z 20. na 21. augusta 1968. Na hrade bolo veliteľstvo okupačných vojsk a pristávacia plocha pre vrtuľníky v priestore prístavby slúžiacej ako kancelárie poslancov. Odvtedy pre mňa vrtuľník nad hradom je symbolom neslobody a poroby.

Blog
Čarnogurský proti pápežovi za Fica, Kaliňáka a Baštrnáka

Čarnogurský proti pápežovi za Fica, Kaliňáka a Baštrnáka

Bývalý disident J. Čarnogurský napísal, že tí, ktorí usilujú o odvolanie ministra R. Kaliňáka v súvislosti s korupčnou kauzou L. Bašternáka sú zradcovia Slovenska a gadžovia. Tým podporil vládny Smer exkomunistu R. Fica, ktorý je prepojený s Bašternákom a oligarchami okrádajúcimi Slovensko o stovky miliónov eur. To je opačný názor na priority Slovenska ako má J. Figeľ, a postoj protirečiaci učeniu Cirkvi o štáte a politike.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.