Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. júl 2016

Je to beznádejné. NIE! (celkom)

Koncom júna sa konal Pride pochod v Budapešti. Slovenské vyslanectvo sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu iných ambasád podporujúcich požiadavky Pride a ako vonkajší znak podpory vyvesilo dúhovú zástavu. Táto skutočnosť, ktorá nás, občianskych aktivistov podnietila konať. Mali sme rôzne dôvody, ale spoločný cieľ – upozorniť na nevhodné správanie sa zastúpenia Slovenska. Mojim dôvodom je snaha v EÚ sústavne neakceptovať kompetentnosť členských krajín EÚ zo strany iných členských štátov a orgánov EÚ.
Je to beznádejné. NIE! (celkom)

Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijalo Generálne zhromaždenie ešte v roku 1948. Pri formulácii sa vychádzalo z tzv. prirodzeného práva, tak ako to bolo zaužívané v právnom poriadku kultúrnych krajín sveta.

Ľudské práva nie sú súborom pravidiel, ktoré je možné beztrestne napádať a meniť. Predstavujú určitý štandard, ktorý má všeobecnú celosvetovú platnosť. Ak niekto chce čosi zmeniť na týchto štandardoch ľudských práv, musí rátať s tým, že vzbudí všeobecnú nevôľu, tak, ako to vidíme pri súčasných snahách Turecka zaviesť trest smrti s argumentom, že je to vôľa ľudu. Práve dodatok, že je to vôľa ľudu – anonymná skupina – evokuje otázku, kto sa za tým skrýva a komu to má slúžiť – teda klasickú právnu otázku – nie cieľ, ako v koho prospech.

Slovensko má modernú ústavu, ktorá vychádza z Všeobecnej deklarácia ľudských práv. Som na ňu hrdý, a už dávnejšie som publikoval, že pri jej prezentovaní v zahraničí účastníci svetovej konferencie zaoberajúcej sa právami detí vo Švajčiarsku spontánne vstali a tlieskali. Preto mi záleží, aby tento dokument nás v reálnej praxi chránil, ale aj nám umožňoval sa rozvíjať. Ústava samozrejme nie je dokonalá, lebo človek zatiaľ nevytvoril nič, o čom by sme mohli povedať, že je dokonalé. Preto z času na čas sa aj naša ústava dopĺňa, spresňuje. Ale v žiadnom prípade sa nemení jej podstata. Náš právny systém (demokracia) nám dáva záruky. Preto nám nehrozí, aby mohol byť opäť zavedený trest smrti (smrťou), hoci sa vždy nájdu aj u nás jeho protagonisti.

Ľudia sú rôzni. Jedni chudobní, druhí bohatí. Jedni žijúci ako heterosexuálni, iní ináč orientovaní. Ľudské pokolenie je pestré. Len nik nemôže tvrdiť, že on to má tak ťažké, že sa mu kdekto posmieva. Každý si nesie svoj batoh. Je zaujímavé, že v kritických situáciách boli hrdinovia, ktorí pomáhali druhým niesť batoh. Poznáme to z osudov ľudí z väzení, či už koncentrákov, alebo gulagov.

Pán minister nám, signatárom, v osobnom liste napísal: Na základe Vášho podnetu ma veľvyslanec SR v Maďarsku podrobne informoval o vizuálnej stránke podpory podujatia, keďže rozhodnutie prijal zastupiteľský úrad bez predošlej konzultácie s ministerstvom. Vzhľadom na citlivosť problematiky budú naše zastupiteľské úrady usmernené, aby podobné kroky vopred konzultovali s ústredím a aby osobitne prihliadali na platné zásady diplomatického protokolu. Toto dáva záruky. Ale súčasne aj potrebu citlivo monitorovať situáciu, ako ukazuje skutočnosť, že Pride pochod v Bratislave sa koná pod záštitou predsedníctva Slovenska EÚ s odôvodnením, že treba ich podporiť v boji za ľudské práva.

Klub mnohodetných rodín podal žiadosť na základe zverejnenej výzvy MZVaEZ o záštitu nad prípravou a medzinárodnou konferenciou v oblasti podpory mnohodetných rodín. Cieľom je zavŕšiť niekoľkoročné práce pri stanovení objektívnych parametrov pre túto menšinu tak, aby mohli byť prijaté a vyhlásené kompetentnou medzinárodnou autoritou.

Mnohodetné rodiny sú podľa viacerých organizácií, ako Komisia EÚ, Európsky parlament, Eurostat, alebo OSN, najviac ohrozenou skupinou s najvyšším rizikom chudoby a z toho vyplývajúcich sociálnych rizík, ako sociálna exklúzia, nedostatočná flexikurita, medzigeneračný prenos chudoby, neplatená, a teda nedocenená práca, feminizácia chudoby, sendwichové zaťaženie a pod. Všetky tieto znaky majú veľmi silný rodový rozmer, pri ktorom je výrazné znevýhodnenie žien a detí.

 

Inzercia

Naše problémy, hoci sú zreteľne konštatované, nik ich vážne nepomáha riešiť. Objektívne patríme v skupine najviac ohrozenou chudobou napriek tomu, že sa správame zodpovedne. Väčšina dnešných problémov Európy spočíva práve v tom, že je tu nízka natalita a preto je prirodzený pretlak zvonku, ktorý sa snaží nahradiť nedostatok ľudských zdrojov. Preto ich ich pozývame s vedomím, že budú spôsobovať ťažkosti. Ináč by nemal dôvod výrok – My to zvládneme!

Nemáme odvahu sa postaviť zoči voči realite a podporiť vlastných. Náš strach skrývame do tej miery, že situáciu nechceme ani jasne pomenovať a preto ju nazývame demografickými zmenami. Štát by mal mať prioritný záujem podporiť našu komunitu mnohodetných rodín so zodpovedným rodičovstvom a tak prispieť k záväzku ochrany ľudských práv všeobecne a nie len v selektívne vybratých skupinách, ktoré pravdepodobne majú viac možností sa nahlas ozývať.

Postoj MZVaEZ SK v odmietnutí podpory pri stanovení objektívnych znakov má trpkú príchuť potierania ľudských práv skupiny, ktorá je vyčerpaná desaťročiami trvajúcim ľudsky nedôstojným životom v chudobe, často presahujúcim 80% riziko!

Nás nezaujíma dôvod, prečo Pride pochod dostal podporu vo forme záštity predsedníctva EÚ argumentujúc, že ide o podporu ľudských práv. Ale zaujíma nás dôvod, prečo sme diskriminovaní a sa nám, mnohodetným rodinám, sa dlhodobo zabraňuje, aby sme získali rovnocenné postavenie s inými občanmi, či už Slovenska, alebo EÚ.

Alebo chce nám niekto nahovoriť, že to, čo chceme je proti ľudským právam? Alebo sa tu rozhoduje podľa lobingu? Alebo ľudské práva sú obchodovateľným artiklom a preto len pre určitých?

 

Celý život hľadajúci. Ale aj nachádzajúci, aby som vytrval hľadať ďalej. Ceniaci si život, lebo život je najväčší dar, ktorý sme dostali. Ale aj preto, lebo spolu s manželkou sme ho mohli dávať, boli sme pozvaní plným priehrštím rozdávať. Vzdelanie? Prečo sa na to pýtate, aj tak som vždy robil čosi iné!

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.