Zbojnícke zákony Slovenskej republiky

Slovenská justícia, korupcia a tunelovanie štátu patrí k najhorším v Európe. Aj milióny, o ktoré zrejme obral štát partner vládneho Smeru Bašternák, sú okradnutím slušných občanov a podnikateľov. Je to zároveň konanie proti odkazu sv. Cyrila a Metoda, ktorý je formálne zakotvený v ústave Slovenskej republiky. Základy tohto systému sú už v protižidovských zákonoch Slovenského štátu a v komunistickej diktatúre.

JUDr. Fico, rovnako ako JUDr. Mečiar a JUDr Gašparovič získali moc a funkciu pomocou slovenskej národnoštátnej propagandy a sľubov sociálnych istôt. Mečiarova partia však založila, a Ficova rozvíja a zneužíva systém, kde nefungujú právne istoty, neplatia pre každého rovnako a rovnaké zákony, a kde sa štát namiesto vysluhovania spravodlivosti zneužíva na okrádanie slušných ľudí kastou nedotknuteľných. JUDr. Procházka pred voľbami sľuboval, že to zmení a po voľbách fakticky JUDr. Ficovi i JUDr. Kaliňákovi umožnil v tom pokračovať.

Nerovnoprávnosť pri podnikaní

Zatiaľ čo každý drobný podnikateľ či trhovník musí riešiť platby cez bankový účet alebo registračnú pokladňu, kamarátovi premiéra a ministra stačí ústny oznam, že zaplatil milióny v hotovosti, aby mu štát "vrátil" milióny za DPH. Desaťtisíce sa každoročne trápia s daňovým priznaním, a na obyčajného človeka pošle štát exekútora aj za pár desiatok nezaplatených eur, ale ministrom vnútra, financií a dopravy - Kaliňákovi a Počiatekovi - stačí aby v majetkovom priznaní každoročne uvádzal, že k ministerskému platu okolo 50 tisíc eur zarobil ešte 300 i viac tisíc eur „z iného podnikania v nejakých eseročkách". A množstvo drobných podnikateľov má problémy i krachuje preto, že štátom preferovaní veľkokapitalisti ako napríklad Širokého Váhostav im neplatia za odvedenú prácu.

Privatizácia za zlomok skutočnej hodnoty vybraným osobám, predražené štátne zákazky i Bašternákove vratky DPH sú zneužitím štátu na to, aby sa niekým vyprodukované prostriedky a majetky ľahko a nespravodlivo dostali do rúk iných. Túto tradíciu okrádania pod záštitou štátu, propagandisticky založenú na socialistických heslách založili predchádzajúce totalitné režimy pred desaťročiami. Na Slovensku „po celé generácie sme boli svedkami toho, že sa právo kaličilo." (Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, Terchová 5.7.2013.)

Diskriminačné zákony Slovenského štátu

Prvými zákonmi, ktoré na Slovensku nariadili hromadné okradnutie desiatok tisíc občanov, a odôvodňovali to heslami o odstránení vykorisťovania a sociálnom pozdvihnutí národa bol zákon o arizácii z 3.9. 1940, zákon o vysťahovaní Židov z 15.5.1942 a z nich odvodené vládne opatrenia. Citujem doslovne:

- Ústavný zákon z 3. septembra 1940, ktorým sa vláda splnomocňuje aby činila opatrenia vo veciach arizácie. Snem Slovenskej republiky sa uzniesol na tomto ústavnom zákone:

§1 Vláda sa splnomocňuje, aby nariadením robila všetky opatrenia, ktoré sú potrebné: a) aby sa vylúčili Židia zo slovenského hospodárskeho a sociálneho života, b) aby majetok Židov prešiel do rúk kresťanov. … Podpísal Dr. Tiso, v.r., Dr. Tuka, v.r. a ďalší.

- Ústavný zákon zo dňa 15. mája 1942 o vysťahovaní Židov.

§1 Židov možno vysťahovať z územia Slovenskej republiky. §3 Židia vysťahovaní … strácajú štátne občianstvo SR. Majetok osôb uvedených v ods.1 prepadá v prospech štátu. §7 Tento ústavný zákon … vykonajú všetci členovia vlády. Podpísal Dr. Tiso, v.r., Dr. Tuka, v.r., Mach v.r. a ďalší.

Neúcta k majetku a osobe iného

Tieto zákony kritizovali už vtedy slovenskí biskupi, napríklad pastierskym listom z 8.3.1943. Zákony a ich realizáciu viac krát kritizovala Svätá stolica. Napriek tomu „mnohí aj zdanlivo „poriadni veriaci“ v sebe objavili skrytú arizačnú chamtivosť, ktorej dali voľný priebeh – a aby ju zakryli tak si povedali, že je správne a v duchu  našich stáročných, folklórom posvätených tradícií „bohatým brať a chudobným dávať“. Neúcta k majetku iného, neúcta k osobe iného...." (C. Vasiľ, 2013)

Neúcta k majetku a osobe iného bola súčasťou aj komunistickej ideológie, zákonov i praxe. Aj oni ju odôvodnili sociálnymi sľubmi a heslami. Komunisti tiež uzákonili skupinu „nepriateľov socializmu“, ktorých obrali o majetok, slobodu i ľudské práva, kastu nedotknuteľných papalášov so špeciálnymi výhodami, a vrstvu „pracujúcich“, ktorí im to zo strachu alebo pre drobné výhody tolerovali. Mocenský monopol KS vyprodukoval nedostatkové tovary a služby, korupciu a rozkrádanie štátnych majetkov.

Komunistická justícia

Biskupi kritizovali protižidovské zákony aj preto, že nimi štát tisíce ľudí bez spravodlivého súdneho konania s jednotlivcami kolektívne obral o slobodu a majetok. To isté v ešte väčšej miere robili komunisti, ktorí okrem toho priamo zneužívali justíciu na likvidáciu tých, ktorí im prekážali. Zákonom o „znárodnení“ zobrali desaťtisícom ľudí i cirkvi majetok, na hraniciach obohnaných ostnatým drôtom strieľali tých, ktorí chceli opustiť ich ateistický raj na zemi (vyše 280 osôb). Do väzenia z politických dôvodov odsúdili vyše 200 tisíc ľudí a 248 popravili. Ďalšie tisíce poslali na otrocké práce vrátane uránových baní. Aj biskupa Gojdiča, ktorého aj Izrael ocenil za pomoc Židom počas vojny, uväznili spolu s inými na doživotie. Po 10 rokoch trápenia zomrel v komunistickej base.

Článok 4 komunistickej ústavy o vedúcej úlohe Komunistickej strany vyjadroval mocenský, politický, ekonomický a ideologický monopol červenej kasty nedotknuteľných. Pokračovaním tohoto je spupnosť súčasných zbohatlíkov a veľkokapitalistov, často z komunistických a eštebáckych rodín, alebo blízkych špičkám vládneho Smeru, ako J&T, Penta, Široký či Bašternák, aj spôsob ako štát rieši ich kauzy.

Fundamentálne problémy nespravodlivosti

Spôsob akým premiér ututlal kauzu Gorila, ako rezort MV vedený JUDr. Kaliňákom nevyriešil kauzu Váhostavu exeštebáka Širokého, a rieši mnohomiliónové podvody ich spoločníka Bašternáka dokazuje, že aj za tretej vlády JUDr. Fica platí to, čo povedal britský veľvyslanec Roberts po menovaní JUDr. Harabína na čelo Najvyššieho súdu prezidentom JUDr. Gašparovičom:

„Na Slovensku je širší problém s vládou práva, nejde len o samotné súdnictvo. Ak sa pozriete, ako málo vážnych korupčných prípadov bolo dotiahnutých, je zrejmé, že niečo nefunguje. .... V justícii existujú fundamentálne problémy. Často sa nechápe, čo je to nezávislosť súdnictva. Nemôžete mať nezávislosť bez zodpovednosti a skladania účtov. A to tu chýba.“ ((Sme, 21. 12.2010)

Ignorovaný odkaz sv. Cyrila a Metoda

Svätopluk Sv. Cyrila a Metoda zo Slovenska vyhnal. Slovenský štát za prezidenta Tisa sa k nim horlivo hlásil, ale v oblasti zákonov a ľudských práv podľa ich odkazu nekonal. Komunisti ich dedičstvo tvrdo likvidovali. Po páde diktatúry KS sme ich dali aj do ústavy, ale obsah ich posolstva v mnohom, a zvlášť v oblasti práva Slovensko ignoruje. Ako jeden z príliš mála to dobre spomenul Arcibiskup C. Vasiľ na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Terchovej v r. 2013:

Dnes „patrí oblasť práva medzi najviac zdiskreditované v našej spoločnosti." Aj preto, lebo „Po celé generácie sme boli svedkami toho, že sa právo kaličilo." ... „Teoreticky sa k nám pred časom právo vrátilo, ale ako hovorí ľudové porekadlo „starého psa novým kúskom nenaučíš“ – a tak tí, ktorí majú byť jeho vykonávateľmi, teda tí zabehnutí profesionáli zabetónovaní na svojich miestach odovzdávajú štafetu novej generácii zdanlivých služobníkov práva, pričom dodnes neraz „spravodlivosť po žobrote chodí“ ... „Každý má verejne na očiach, že láska k pravde, spravodlivosti a právu to u nás nemá na ružiach ustlané. Vymožiteľnosť práva je neraz utópiou a skôr teoretickou možnosťou, ako každodennou samozrejmosťou. Prečo je to tak?"

Hrubé čiary a Jánošík naopak

„Pred takmer štvrťstoročím sme si povedali, že za minulosťou urobíme hrubú čiaru. A tak v našich nedávnych dejinách pribúdali hrubé čiary a rovnomerne s nimi ďalej hrubli aj naše mravy. ... Zvykáme si, že právo, pravda a spravodlivosť – druhý pilier cyrilometodského dedičstva, ku ktorému sme sa prihlásili v našej ústave, sa už veľmi nespomína ani z úst slávnostných rečníkov na cyrilometodských oslavách, niet ešte v každodennom skutočnom živote." (C. Vasiľ, 2013)

Benedikt XVI. kritizoval nacionálno-socialistický a komunistický režim zvlášť v tom, ako deformovali právny systém, a ich vládu nazval štátom riadeným bandou zbojníkov.

Kľúčovým nedodržiavaným zákonom po páde komunistickej diktatúry bol zákon lustračný, ktorý mal vylúčiť z riadenia štátu tých, ktorí riadili protidemokratický režim porušujúci ľudské práva. Základy samostatnej SR v r. 1992-98 formovala koalícia bývalých komunistov a nekritických obdivovateľov Slovenského štátu. Najmenej zreformovanou zložkou štátu, v ktorej najviac pôsobí duch totalitnej minulosti je podnes justícia. Bývalí aktívni a riadiaci eštebáci sa majú podnes omnoho lepšie než ich obete.

Vieme ako a kých prokurátorov a sudcov na čele s D. Harabínom menoval "národne a sociálne cítiaci" prezident Gašparoviič. Jeho syn postavil luxusnú vilu, čiernu stavbu v hodnote vyše pol milióna eur. Pri Bôriku, blízko Napolenovho vŕška, kde sídli Fico a Bašternák, na pozemku v hodnote milión eur, ktorý podobne ako iné na Slovensku nezákonnými machináciami s pomocou úradov vrátane ministerstva, získala pochybná S.r.o. Žalobu Univerzity Komenského, kotrej pozemok patril uznal Najvyšší súd, ale prípad stopol okresný prokurátor......

Po vzniku SR Mečiar a Fico a spol. arcibiskupom Vasiľom kritizovanú folklórnu tradíciu „bohatým brať a chudobným dávať“ obrátili. Tak, že korupciou, predraženými diaľnicami a inými štátnymi zákazkami, aj Bašternákovými podvodnými a Kaliňákom krytými vratkami DPH dávajú superbohatým to, čo fakticky zobrali chudobným. Ich hlasy a mlčanie si kupujú propagandou a sociálnymi balíčkami, ktoré sú však len zlomkom toho čo rozkradnú a prihrajú nečestným veľkokapitalistom a zbohatlíkom. Spôsob akým minister Kaliňák preukazuje mnohomiliónové príjmy a usmerňuje vyšetrovanie Bašternáka spriazneného so špičkami Smeru je prejavom nedemokratickej nerovnosti občanov.

Aj v r. 2016, po 26 slobodných rokoch, štátnym oslavám sviatku sv. Cyrila a Metoda predsedajú, a cirkevných sa v prvých laviciach zúčastňujú bývalí členovia Komunistickej strany, ktorá aj prostredníctvom deformovanej justície likvidovala Cirkev. Pod ich vedením pokračuje tradícia nespravodlivosti a neúcty k osobe, práci a majetku iných.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo