Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. jún 2016

Dikastérium pre laikov – minulosť a budúcnosť...

16.  až 18. júna 2016 sa konalo posledné zasadnutie Pápežskej rady pre laikov. Jej činnosť sa má podľa rozhodnutia pápeža Františka ukončiť k 1. septembru 2016 a túto radu a Pápežskú radu pre rodinu nahradí jedno dikastérium  - pre laikov, rodinu a život.

V súčasnosti nás bolo v Pápežskej rade pre laikov 37 členov, z toho 20 laikov, z toho 8 žien. Konzultorov bolo 25, z toho asi 13 laikov, niektorí žijú zasvätený život v rámci svojich komunít. Medzi konzultormi bolo 6 žien. http://www.laici.va/content/laici/it/profilo/organico.html. Ja som členkou rady od roku 2008, kedy ma vymenoval pápež Benedikt XVI. a v roku 2014 som opäť dostala menovanie za členku Rady od pápeža Františka. Pápežská rada pre laikov pomáhala pápežovi vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú príspevku laikov na  živote a poslaní Cirkvi , či už ako jednotlivcov, alebo prostredníctvom rôznych foriem združení  a hnutí, ktoré neustále vznikajú vo vnútri Cirkvi. PCPL je aj nositeľom a organizátorom Svetových dní mládeže. Členstvo v rade neprinášalo zvláštne kompetencie. Členovia rady boli biskupi, kňazi a laici, muži a ženy zo všetkých kútov sveta, ktorí sa schádzajú na plenárnom zhromaždení, aby sa zaoberali naliehavými otázkami, týkajúcimi sa života  a poslania laikov. Ako rada hovorím, predstavujem popri zvučných menách v Rade obyčajné ženy, matky, laikov z postsocialistických krajín. Je potešujúce, že i takýto hlas má vo Vatikáne svoje miesto.

Na úvod sa nám prihovoril prezident Rady, kardinál Stanisław Ryłko. Zazneli  spomienky na ľudí, spojených s Radou pre laikov – hovorilo sa o predsedoch Rady - kardináloch   Maurice Royovi, Opiliovi Rossim, Eduardovi Pironiovi, Jamesovi Staffordovi, ale aj o Rosemarie Goldie, ktorá bola vicesekretárkou a bola prvou ženou v takejto pozícii v exekutíve Rímskej kúrie. Bola aj účastníčkou II. vatikánskeho koncilu. 50 rokov bol čas zrenia, hľadania cesty, i pochybenia, ale i bohatstva dobrého ovocia na ceste s laikmi. Teraz je potrebné nanovo reflektovať dôstojnosť, povolanie a poslanie laikov, vyplývajúce z krstného povolania. Kardinál mal zaujímavú prezentáciu a pokúsime sa ju získať a preložiť. Mons. Dominique Rey, biskup z Fréjus-Toulon (Francúzsko) sa prihovoril členom a konzultorom rady s témou Povolanie a poslanie laikov vo svetle II. vatikánskeho koncilu. Profesorka Pilar Rio z Pápežskej univerzity Santa Croce sa venovala téme Katolícki laici 50 rokov po II. vatikánskom koncile. V piatok dopoludnia  Fabrice Hadjadj hovoril o laikoch a súčasných výzvach – Byť svetlom sveta a soľou zeme.  17. júna sme sa stretli na  audiencii so Svätým otcom. Jeho úsmev a priateľstvo, ktoré je ochotný rozdávať, je silnou vzpruhou pre každého. Popoludní vystúpil kardinál Robert Sarah s témou Formácia veriacich laikov - od kresťanskej iniciácie ku kresťanskej dospelosti.

O novej perióde v histórii Pápežskej rady pre laikov hovoril  v sobotu 18. júna  Marcello Semeraro, biskup z Albana. Je sekretárom skupiny kardinálov, ktorí sprevádzajú Svätého otca pri procese reformy Rímskej kúrie. Nedozvedeli sme sa žiadne zvláštne novinky, ani nové mená alebo potvrdenie starých. Podčiarkol  potrebu jednoty troch tém – laici – rodina – život, s čím niektorí  účastníci polemizovali. Spojenie do jedného dikastéria má svoje výhody i nevýhody. Nie je možné náuku o laikoch zredukovať na tému rodiny a života. Sociálna náuka Cirkvi, politika, kultúra, hospodárstvo, chudoba a mnohé iné sú neoddeliteľnou súčasťou života laikov a takisto musia byť reflektované v priamej súvislosti so životom laikov. Preto je dôležité, aby jednotlivé dikastériá, najmä tie, ktoré majú v kompetencii takéto oblasti života,  navzájom dobre komunikovali a aj takýmto spôsobom žili a uskutočňovali víziu synodálnosti. Nejde o vedeckú dišputu, kde jeden názor víťazí nad druhým, ale o dialóg, porozumenie sa, počúvanie v službe  a láske. Taktiež bola diskusia o tom, že viacerí, napríklad aj Európske laické fórum, žiadali, aby Rada mala silnejšie kompetencie, aby sa z nej stala Kongregácia. Semeraro vysvetlil, že formálna stránka existovania dikastérií  - kongregácie a rady – neznamená, že rada je slabšie dikastérium a kongregácia silnejšie. Preto ani nie je validná myšlienka, že rada by transformáciou na kongregáciu získala akési silnejšie postavenie. V novom štatúte je formulácia Dikastérium pre laikov, rodinu a život.

Zasadanie sa zakončilo svedectvami účastníkov o poslaní laikov vo svete a o tom,   čo pre nich znamenalo byť členom alebo konzultorom Pápežskej rady pre laikov. Niektorí sú členmi Rady viac ako 15 rokov a posledných členov vymenoval pápež František v roku 2014. Komunikácia medzi členmi funguje aj mimo zasadaní, medzi mnohými sa za tie roky rozvinuli aj osobné alebo pracovné vzťahy. Preto  aj na tomto zasadaní bolo intenzívne cítiť ducha spoločenstva a duchovnej rodiny. Stretnutia PCPL boli silným synodálnym zážitkom a zážitkom silného communia – spoločenstva univerzálnej Cirkvi.

Zo záverečnej  reči   kardinála Rylka by som vybrala tieto myšlienky:

Základňou našej služby pre katolíckych laikov vo svete je naša kresťanská identita, ktorá vychádza z krstu. Identita znamená, že viem, kto som, že beriem na seba zodpovednosť za to, čo som a že som uveriteľný, že som naplno osobou. Pápež František sa taktiež zamýšľal nad identitou kresťanov. Niektorí sú „part time“ kresťania na skrátený úväzok, iní satelity, zasa iní kresťania v kreslách, alebo salónni kresťania a kresťania na balkóne. Niektorí „remote“ a niektorí „unvisible“ – vzdialení alebo neviditeľní. V ktorej kategórii sme? Sme svetlom sveta a soľou zeme? Identitou kresťana dnes musí byť kresťan „in camino“ – na ceste. Byť stále viac kresťanom, stále viac apoštolom, zdieľať svoju vieru s druhými, centralizovať život na Krista. „Na cestu Vám odovzdávam tieto 3 slová: VIERA, SVäTOSŤ a RADOSŤ. Nedopusťme, aby niekto zničil nádej.“

Je to veľká česť pre Slovensko, že malo zastúpenie v Rade. Som rada, že som mohla sprostredkovať kontakt medzi slovenskými hnutiami a Pápežskou radou pre laikov. Každoročne sme sa stretávali s otcom kardinálom Ryłkom, keď sme putovali pod vedením otca biskupa Rusnáka, predsedu Rady KBS pre laické a apoštolské hnutia k hrobu sv. Cyrila do Ríma. Okrem toho bola preložená do slovenčina kniha s titulom Kresťan a politika, ktorá je zborníkom zo zasadania Pápežskej rady pre laikov a poskytuje dobrú orientáciu v zložitých otázkach angažovania sa v politike. Niektorí členovia Rady taktiež zavítali na Slovensko. V rámci Európy sme sa snažili o prehĺbenie kontaktu medzi Európskym laickým fórom a radou pre laikov.

Inzercia

Vytvorenie nového dikastéria bolo ohlásené v októbri 2015.  Štatút nového Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktorý zahrnie od 1. septembra 2016, súčasnú Pápežskú radu pre laikov a Pápežskú radu pre rodinu  schválil ad experimentum  pápež František, na návrh Rady kardinálov, 4. júna 2016 a je uverejnený na stránke Pápežskej rady pre laikov. K 1. septembru 2016 obe rady ukončia svoje povinností a budú zrušené, a rušia sa články 131-134 a 139-141 apoštolskej konštitúcie  Pastor Bonus z 28. júna 1988. Pápežská akadémia pre život bude spojená s týmto dikastériom.
Podľa schváleného štatútu  (http://www.laity.va/content/laici/it/media/notizie/NuovoDicastero.html ) dikastérium bude vedené prefektom, ďalej sekretárom, ktorým môže byť laik a 3 sekcie budú viesť vicesekretári laici. Dikastérium bude mať členov, vrátane laikov, mužov a žien, slobodných i v manželstve, pôsobiacich v rôznych oblastiach činnosti a pochádzajúcich z rôznych častí sveta, tak, aby bol rešpektovaný univerzálny charakter Cirkvi a taktiež bude mať konzultorov.

Sekcia pre laikov má animovať a povzbudzovať podporu povolania a poslania laikov v Cirkvi a vo svete, ako jednotlivcov, v manželstve alebo slobodných, a tiež ako členov združení, hnutí a komunít. Okrem toho má podporovať štúdie s cieľom prispieť k prehĺbeniu náuky v témach a otázkach týkajúcich sa veriacich laikov. Zriaďuje  zoskupenia veriacich a laické hnutia, ktoré majú medzinárodný charakter a  schvaľuje alebo uznáva ich  štatúty. Povzbudzuje k aktívnej a zodpovednej spoluúčasti laikov v Cirkvi na univerzálnej alebo lokálnej úrovni.

Sekcia pre rodinu podporuje pastoračnú starostlivosť o rodinu, ochraňuje dôstojnosť a dobro založené na sviatosti manželstva. Stará sa o prehĺbenie náuky o rodine a o jeho šírenie prostredníctvom vhodnej katechézy; osobitne podporuje štúdium o ​​spiritualite manželstva a rodiny a ich formačný aspekt.

Sekcia pre život podporuje a koordinuje iniciatívy na podporu zodpovedného plodenia, rovnako ako ochranu ľudského života od jeho počatia do jeho prirodzeného konca, s prihliadnutím na potreby osoby v rôznych vývojových fázach. Ďalej má za úlohu propagovať a  podporovať organizácie a združenia, ktoré pomáhajú žene a rodine prijať a milovať dar života, a to najmä v prípade ťažkých tehotenstiev, a na zabránenie rizika potratu. Tiež podporuje programy a iniciatívy zamerané na pomoc ženám, ktoré mali potrat. Na základe katolíckej morálnej náuky a magistéria Cirkvi študuje a podporuje vzdelávanie o hlavných problémov biomedicíny a právach týkajúcich sa ľudského života.

Štatút je formulovaný všeobecne, uvidíme, aká bude konkrétna realizácia a kto bude viesť dikastérium. Hovorí sa, že prefekt je už určený, ale meno ešte nie je známe. Kardinál Ryłko nás na záver vyzval, aby sme boli oporou novému dikastériu a  aby sme odovzdali svoje skúsenosti novým členom, takisto ako aj vo svojom prostredí  vo svojej lokálnej Cirkvi. Informácie a fotografie zo zasadania Pápežskej rady pre laikov sú prístupné aj na twiteri https://twitter.com/proLaicis  a fotografie z audiencie sú dostupné na http://www.photovat.com/  - events 2016 – june -  assemblea Pontificio consiglio per i laici.

Katarína Hulmanová

Odporúčame

Blog
Svätopluk a „Západ“.

Svätopluk a „Západ“.

“Svätopluk dal vyhnať posledných Metodových žiakov. Na jednej strane sa pýtam, či to nebol barbarský čin zahodiť prvú vlastnú abecedu a jazyk, na druhej to cítim ako odveký spor, pod čím vplyvom toto územie chce byť, pokiaľ si teda môže vybrať? Má sa prikloniť k Západu, k jeho jazyku a vzdelanosti ako Svätopluk, alebo k Východu ako Rastislav, ktorý sem Konštantína s Metodom poslal? To kolísanie medzi Západom a Východom je večná dilema malých štátov a v dnešných dňoch veľmi aktuálna. Budem trochu provokovať: keby Svätopluk nevyhnal Metodových žiakov, píšeme dodnes azbukou a sme tam, kde Ukrajina?” citát z článku o novej divadelnej hre zaoberajúcej sa veľkomoravskými vládcami v čase zániku ich ríše.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.