Svetový deň boja proti detskej práci: 168 miliónov ťažkých príbehov

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svetový deň boja proti detskej práci: 168 miliónov ťažkých príbehov

V dnešný deň sa pozornosť širokej verejnosti, organizácií i jednotlivcov upiera na deti, ktoré sú nútené vykonávať detskú prácu. 12. jún je Svetovým dňom boja proti detskej práci. Proti detskej práci bojujeme aj my, vďaka slovenským darcom, ktorí podporujú realizáciu nášho projektu Adopcia na diaľku®.

Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) odhaduje, že do vykonávania detskej práce je stále zapojených až 168 miliónov detí. „Toto číslo je alarmujúce, nakoľko nie je iba štatistikou, ale ukrýva milióny ťažkých príbehov konkrétnych chlapcov a dievčat. Aj v dnešnej dobe sú žiaľ oblasti a krajiny, kde deti musia od raného detstva vykonávať náročnú prácu, a to často v neľudských, či zdraviu škodlivých podmienkach,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku®. Medzinárodná organizácia práce tento rok upriamuje pozornosť na dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú širokú škálu aktivít a procesov týkajúcich sa výroby a distribúcie tovarov. Detská práca je prítomná v rôznych odvetviach. Deti sú zneužívané na prácu v poľnohospodárstve, továrenskej výrobe, stavebníctve, no i na miestnych trhoch, dielňach, v službách a domácnostiach. Riziko detskej práce je vyššie v krajinách, kde nie je adekvátny systém vzdelávania. „Podpora vzdelávania je jedným z hlavných pilierov aj nášho projektu Adopcia na diaľku®. Z finančných darov zabezpečujeme úhradu školských poplatkov, zakúpenie uniforiem, učebníc, pomôcok. S pomocou partnerských organizácií umožňujeme chudobným a sociálne vylúčeným deťom navštevovať školské zariadenia a rôzne vzdelávacie kurzy, či doučovania, ktoré im rodičia kvôli svojej chudobe nemôžu sami zaplatiť“ dodáva Peter Knapík. Slovenská katolícka charita realizuje takúto pravidelnú a dlhodobú formu pomoci cez Adopciu na diaľku® už 20 rokov.  Podporované deti majú šancu vzdelávať sa, čo prispieva k eliminácii detskej práce. Aktuálne sú zapojené do projektu deti v týchto krajinách: India 1175, Albánsko 259, Haiti 306, Vietnam 192, Uganda 347 a Ukrajina 169 detí a študentov. Peter Knapík ďalej vysvetľuje: „Pomoc je adresná, keďže v jednotlivých regiónoch spolupracujeme s miestnymi školami, detskými domovmi a sociálnymi centrami, ktoré zabezpečujú a podporujú vzdelávanie a celkový rozvoj detí. Koordinátori poznajú deti i sociálnu a ekonomickú situáciu ich rodín. Ďakujeme v tento deň všetkým našim darcom, aj anonymným, ktorí pomáhate a zlepšujete životné podmienky chudobných a núdznych detí.“ Viac informácií o realizácii pomoci v jednotlivých krajinách nájdete v záložkách na našej webovej stránke www.adopcianadialku.sk . Do pomoci pre konkrétne dieťa, či do podpory detského domova, alebo sociálneho centra sa dá stále zapojiť. Kontaktná osoba: Martina Borčíková, e-mail: adopcianadialku.ukrajina@charita.sk , mobil: 0915 724 458.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo