Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. jún 2016

Svetový deň boja proti detskej práci: 168 miliónov ťažkých príbehov

V dnešný deň sa pozornosť širokej verejnosti, organizácií i jednotlivcov upiera na deti, ktoré sú nútené vykonávať detskú prácu. 12. jún je Svetovým dňom boja proti detskej práci. Proti detskej práci bojujeme aj my, vďaka slovenským darcom, ktorí podporujú realizáciu nášho projektu Adopcia na diaľku®.
Svetový deň boja proti detskej práci: 168 miliónov ťažkých príbehov

Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) odhaduje, že do vykonávania detskej práce je stále zapojených až 168 miliónov detí. „Toto číslo je alarmujúce, nakoľko nie je iba štatistikou, ale ukrýva milióny ťažkých príbehov konkrétnych chlapcov a dievčat. Aj v dnešnej dobe sú žiaľ oblasti a krajiny, kde deti musia od raného detstva vykonávať náročnú prácu, a to často v neľudských, či zdraviu škodlivých podmienkach,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku®. Medzinárodná organizácia práce tento rok upriamuje pozornosť na dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú širokú škálu aktivít a procesov týkajúcich sa výroby a distribúcie tovarov. Detská práca je prítomná v rôznych odvetviach. Deti sú zneužívané na prácu v poľnohospodárstve, továrenskej výrobe, stavebníctve, no i na miestnych trhoch, dielňach, v službách a domácnostiach. Riziko detskej práce je vyššie v krajinách, kde nie je adekvátny systém vzdelávania. „Podpora vzdelávania je jedným z hlavných pilierov aj nášho projektu Adopcia na diaľku®. Z finančných darov zabezpečujeme úhradu školských poplatkov, zakúpenie uniforiem, učebníc, pomôcok. S pomocou partnerských organizácií umožňujeme chudobným a sociálne vylúčeným deťom navštevovať školské zariadenia a rôzne vzdelávacie kurzy, či doučovania, ktoré im rodičia kvôli svojej chudobe nemôžu sami zaplatiť“ dodáva Peter Knapík. Slovenská katolícka charita realizuje takúto pravidelnú a dlhodobú formu pomoci cez Adopciu na diaľku® už 20 rokov.  Podporované deti majú šancu vzdelávať sa, čo prispieva k eliminácii detskej práce. Aktuálne sú zapojené do projektu deti v týchto krajinách: India 1175, Albánsko 259, Haiti 306, Vietnam 192, Uganda 347 a Ukrajina 169 detí a študentov. Peter Knapík ďalej vysvetľuje: „Pomoc je adresná, keďže v jednotlivých regiónoch spolupracujeme s miestnymi školami, detskými domovmi a sociálnymi centrami, ktoré zabezpečujú a podporujú vzdelávanie a celkový rozvoj detí. Koordinátori poznajú deti i sociálnu a ekonomickú situáciu ich rodín. Ďakujeme v tento deň všetkým našim darcom, aj anonymným, ktorí pomáhate a zlepšujete životné podmienky chudobných a núdznych detí.“ Viac informácií o realizácii pomoci v jednotlivých krajinách nájdete v záložkách na našej webovej stránke www.adopcianadialku.sk . Do pomoci pre konkrétne dieťa, či do podpory detského domova, alebo sociálneho centra sa dá stále zapojiť. Kontaktná osoba: Martina Borčíková, e-mail: adopcianadialku.ukrajina@charita.sk , mobil: 0915 724 458.

Inzercia

Inzercia

Projekt Slovenskej katolíckej charity, ktorý realizujeme 24 rokov. Je zameraný na pomoc deťom v núdzi v chudobných a rozvojových krajinách. Naše poslanie vykonávame výlučne vďaka darcom. Projekt nie je podporovaný žiadnou štátnou ani cirkevnou organizáciou. Viac informácií www.adopcianadialku.sk .

Inzercia

Odporúčame

Blog
Vladimír Sergejevič Solovjov: Ruská idea

Vladimír Sergejevič Solovjov: Ruská idea

V 21. storočí sa pojem "národ" dostal do podoby dvoch extrémov, na jednej strane ustúpila do úzadia pôvodná myšlienka národného štátu, no na druhej strane silnejú hlasy nacionalistov, ktorí sa naň tak často a radi odvolávajú. Ako je to s ideou národa a aký je jej vzťah ku kresťanskej myšlienke univerzalizmu? Pri hľadaní tejto odpovede nechajme prehovoriť veľkého ruského mysliteľa zo sklonku 19. storočia, ktorého úvahy o zmysle existencie národa (nie len toho Ruského) sú stále aktuálne...

Blog
Non possumus ! O sociálnom konzervativizme a  hlase Pápežov

Non possumus ! O sociálnom konzervativizme a hlase Pápežov

O konzervativizme sa toho napísalo už veľa. Nie som politológ a preto chápem veľkú mieru kritiku z pohľadu teoretikov štátu a politiky na nepresnosť mojich úvah. Rovnako som uzrejmený aj s kritikou „marxistov“ a „zodpovedných“ konzervatívcov, z ktorých okna pracovne, kde píšu pekné politické prejavy, nevidieť do kuchyne matky, ktorá delí posledné euro medzi hladné deti. Tento článok je o katolíckom konzervativizme. Je dobré, že si na Slovensku našiel miesto nielen v „pravicovej scéne“, ale aj v sociálnej demokracii (najmä cez osobu poslanca Podmanického). Ak katolík v akomkoľvek kontexte povie, že je konzervatívny vo vzťahu k verejnému dianiu, berie na seba zodpovednosť interpretovať katolícke názory na verejné dianie - politiku. „ Konzervatívny“ môže znamenať len ten rozmer, že je pevne ukotvený v sociálnej náuke cirkvi. Pretože akékoľvek iné ukotvenie vo verejnom živote by znamenalo riziko odklonu od katolicizmu, až po úplnému odpadnutie či uverenie v politický mesianizmus a egocentrizmus vlastnej osoby. Bez dôkladného poznania histórie a náuky pápežov – sociálnej náuky Cirkvi a bez lásky, by sa mohlo stať (či sa náhodou už nestalo, nechám na čitateľa), že kresťanský konzervatívec by de facto bol inkvizítor šmírujuci ľudí v spálni púšťajúc pritom síru a oheň v záujme ukojenia najnižších pudov davu.