Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. máj 2016

Medzinárodný rok rodiny a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Po minulé roky som robil rešerž v médiách o slávení Medzinárodného dňa rodiny. Toto je sviatok vyhlásený OSN a pri tejto príležitosti sa robia akcie od roku 1994 po celom svete. Áno, aj na Slovensku. Žiaľ len na vlastnú päsť, bez oficiálnej podpory a mlčaním médií! Klub mnohodetných rodín ako člen Vienna NGO Committee on Family bol prvý na Slovensku, ktorý priniesol myšlienku podieľať sa na celosvetovom dianí. Tu je smutný list, ktorý zajtra ráno nesiem do podateľne MPSVR SR.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spoločný sekretariát výborov

Výbor pre rodovú rovnosť

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

 

Vážený predseda Ján Richter, minister, vážená tajomníčka Oľga Pietruchová,                    Bratislava, 19.5.2016

 

Pred niekoľkými dňami sme slávili Medzinárodný deň rodiny, vyhlásený OSN v 1993 a prvý raz slávený v 15. mája 1994. Tento sviatok sa slávil prvý raz na Slovensku na podnet Klubu mnohodetných rodín v roku 2009 spolu s ďalšími organizáciami. Tento rok oslava Dňa rodiny v Trenčíne bola pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Minulé roky sa zúčastnilo osláv okolo 30 000 osôb.

Inzercia

Dôvodom, prečo píšem je, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ani v minulosti, ani tento rok sa nezmienilo o tomto sviatku. Podobne, ani žiadne verejnoprávne médium, teda rozhlas televízia. Niet sa čudovať, že podobný postoj zdieľajú aj súkromné médiá. Nenašiel som ani jeden relevatný prameň.

Postoj môžeme interpretovať ako nezáujem riešiť otázky, ktoré sa dotýkajú bežných občanov, predsa väčšina z nás žije v rodinách. Medzinárodný deň rodiny bol vyhlásený preto, že podpora rodiny, ktorá sa nachádza v ťažkostiach je dlhodobým riešením všeobecnej krízy moderného veku. Tohtoročné slávenie Medzinárodného dňa rodiny podľa odporúčania OSN má za cieľ zvýšiť povedomie o úlohe rodín a rodinnej politiky v podpore zdravého života pre udržateľnú budúcnosť. Odborné i politické diskusie prebiehajúce po celom svete sa zameriavajú na otázky týkajúce sa rodinného prostredia a zosúladenia pracovného a rodinného života s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti zdravia pre všetkých členov rodiny. Diskusia sa tiež zameriava na úlohu rodičov detí a mládeže v záujme ich kvality života, s osobitným dôrazom na úlohu mužov, rovnako ako medzigeneračných transferov a kvalitu života starších. Na pôde OSN sa diskusia uskutočnila 12. mája pod vedením Renaty Kaczmarskej, UN Focal Point on the Family. https://www.un.org/development/desa/family/2016/03/21/international-day-of-families-15-may-2016/. Viac o Dni rodiny na Slovensku je na www.denrodiny.sk.

Ako člen Výboru pre rodovú rovnosť som upozorňoval už dávnejšie na všeobecný nezáujem o celosvetové dianie v prospech ľudských práv a rovnosti príležitostí mužov a žien. Tento rok sa opäť potvrdila táto veľmi smutná skutočnosť ignorácie detstva, materstva, násilia na ženách a neplatenej práce vykonávanej najmä ženami. Alebo ekonomika, výroba a spotreba, teda len zamestnanosť majú dominovať nad ľudskou dôstojnosťou? Prosím, aby tento podnet bol zaradený na najbližšie rokovanie Výboru pre rodovú rovnosť.

 

S úctou

Ing. Stanislav Trnovec, CSc.

predseda KMR a člen Výboru pre rodovú rovnosť

Celý život hľadajúci. Ale aj nachádzajúci, aby som vytrval hľadať ďalej. Ceniaci si život, lebo život je najväčší dar, ktorý sme dostali. Ale aj preto, lebo spolu s manželkou sme ho mohli dávať, boli sme pozvaní plným priehrštím rozdávať. Vzdelanie? Prečo sa na to pýtate, aj tak som vždy robil čosi iné!

Odporúčame

Blog
Zmena politiky predpokladá zmenených ľudí - Ad: Memorandum k obnove KDH

Zmena politiky predpokladá zmenených ľudí - Ad: Memorandum k obnove KDH

Ivan Šimko pred pár dňami zverejnil materiál s názvom „Memorandum Kresťanskodemokratickej akadémie KREDIT k obnove KDH“, v ktorom sa pokúša formulovať „plán obnovy KDH“. Ide o dobrý materiál, ktorý analyzuje a navrhuje také kroky, s ktorými sa dá súhlasiť alebo aspoň polemizovať, lebo majú v sebe rácio. Materiál odpovedá na otázku „čo“ treba robiť. Už menej jasne hovorí o tom „ako“ to urobiť a v podstate bokom necháva otázku „s kým“ to urobiť. Myslím si ale, že otázka nositeľov zmien v KDH je kľúčová a z istého hľadiska dôležitejšia, než všetky ostatné.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.