Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. september 2023

Ármin Vámbéry - génius zo Svätého Jura zomrel pred 90. rokmi

Narodil sa 19.3.1832, zomrel 15.9.1913 v Pešti, dnes je tomu 90 rokov. Bol dieťaťom židovských rodičov, od malička mal chromú nohu. Mal dva roky, keď sa rodina presťahovala do Dunajskej Stredy, kde jeho meno nosí námestie, škola a gymnázium. Je o ňom záznam v Britskej encyklopédii. Vraj svojim nápadom   prispel k vzniku slova vampír, čo podnietilo B. Stokera k napísaniu Drakuly.
Ármin Vámbéry - génius zo Svätého Jura zomrel pred 90. rokmi

    Bol samoukom, nedokončil ani gymnázium. Neskôr sa do Svätého Jura vrátil a študoval na piaristickom gymnáziu. Mal geniálnu pamäť. Pred nástupom do gymnázia vedel maďarsky, nemecky, slovensky a hebrejsky, neskôr k tomu pridal anglicky, srbsky, francúzsky, taliansky, turecky, grécky a perzský jazyk. Bol autorom mnohých kníh, jazykovedných, cestopisných a politologických.

   Všade sa cítil ako doma. Vždy ho vábilo, aby spísal, čo zažil, vzrušovali ho iba novoty, neznáme a predtým neobjavené javy.

   Jeho prvá cesta do Orientu bola v r. 1857. Štyri roky prežil v Istanbule, ako vychovávateľ, bol aj vysokým funkcionárom Otomanskej ríši. Konvertoval na islam a putoval po Európanmi neprebádaných oblastiach Ázie. Na druhú cestu v r. 1861 získal z Uhorskej akadémie vied v Budapešti štipendium.   V Ázii hľadal pravlasť Maďarov, nenašiel ju. Neskôr napísal, že keď sa vrátil do Maďarska, cítil sa tam opustenejší ako v pustatinách Ázie. 

   Žil aj v Londýne, stal sa členom Britskej kráľovskej zemepisnej spoločnosti a spriatelil sa s mnohým osobnosťami. Ako slávny cestovateľ, spisovateľ a orientalista napísal: „Zem, kde som uzrel svetlo sveta, kde ma matka kolísala a kde som strávil žiarivé dni svojej mladosti, tá zem je mojou vlasťou a ňou aj navždy zostane.“ Bol to Svätý Jur a Uhorsko.

   Mal negatívny postoj ku kresťanstvu. Tvrdil, že jeho skúsenosť z piaristického gymnázia vo Svätom Jure prispeli k tomu, že sa stal ľahostajným k viere.

   Bol neustále veselý a výrečný, povedal, že vďaka svojmu písaniu zabudol na všetko zlé a bol šťastný. Pri práci dokázal diktovať aj trom pisárom naraz.

   V živote býval často hladný. Konštatoval, že človek dokáže znášať útrapy, ak si na ne zvykal už v detstve.

   Odcitujem niekoľko jeho výrokov:

- Sediac nerušene za písacím stolom som poznal radostný pocit slobody a nezávislosti.

- Literárne úspechy dosiahnuté dlhoročnou vytrvalou prácou majú v sebe zvláštne čaro, nemôžu ich zmenšovať ani najnepriateľskejší kritici.

- Viacej radosti a potešenia nachádzam v namáhavej práci, ako v jej výsledku.

Inzercia

- Milióny ľudí na Západe predstierajú, že sú kresťania, pritom v Boha v skutočnosti neveria.

- Pred mojim zrakom vždy defilovala budúcnosť a nie minulosť.

- Nie každému bolo dopriate si zachovať duchovnú sviežosť až do staroby.

   Držal sa zásady Nulla dies sine linea – Žiadny deň bez riadka. V celom živote ho podľa jeho slov, vždy poháňala bezhraničná ctižiadostivosť, nesmierna ambicióznosť a nekonečný hlad po aktivitách.

   Chcel Európanov podnietiť k priaznivejšiemu posudzovaniu moslimských spoločenstiev v Ázii. Napísal knihu Islam v XIX. storočí. Hovorí o starej sláve čias, keď boli stúpenci Koránu nositeľmi pochodne modernej civilizácie na Zemi.

   Konštatoval že vo vtedajšom Rakúsku pôvod, postavenie a titul, prípadne pokrytectvo a podlizovanie, boli cnosti, ktoré sa cenili viac, ako všetka múdrosť sveta. Bol proti ruskej cárskej tyranii, aj proti ich vojne s Tureckom. Často kritizoval kolonializmus, najmä anglický, ale aj chválil pôsobenie Anglicka napr. v Ázii.

   Keď mal 70 rokov, napísal, že sa teší mentálnemu a fyzickému zdraviu. V starobe vyhlásil: Boj je u konca a predsa sa neskončil... Na konci života môžem povedať: Bol to úmorný ale krásne prežitý deň.

PS: Medzi riadkami píše, že za mnohé články a knihy mu vtedy platili honoráre, takže bol väčšinou finančne nezávislý. Silno sa to líši s dneškom, keď za publicistickú a spisovateľskú činnosť, v ktorej sú roky vzdelávania a práce, sa temer nič neplatí.

    Knihu Ármin Vámbéry: Moje životné zápasy napísal autor v r. 1905, keď ju aj vydal. Slovenský preklad z maďarčiny výborne urobil Kálmán Petöcz. Vydal ju OZ Vámbéry v Dunajskej Strede, vydavateľstvo Lilium Aurum v r. 2022.

Jozef Mikloško (RNDr., DrSc., Doc., * 31.3.1939, Nitra) je ženatý, má 4 deti, 12 vnukov a 9 pravnukov. Absolvoval Vysokú školu pedagogickú (matematiku a chémiu) a MFF UK (numerickú matematiku), 27 rokov vedecky pracoval ako matematik na Ústave technickej kybernetiky SAV, prednášal na MFF UK. Bol podpredsedom vlády ČSFR, poslancom SNR, FZ a NR SR, prezidentský radca v KPR, prorektorom TU v Trnave a veľvyslancom ,v Taliansku, San Marine a na Malte. Bol vydavateľ kníh, komunálnym poslancom, predsedom nadácií. Je v Predstavenstve Spolku slovenských spisovateľov, napísal desať kníh literatúry faktu. Vedie spisovateľský Pi-klub. Vystupuje v médiách a na sociálnych sieťach, je aktívny publicista a bloger, v r. 2007-2019 predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

Odporúčame

Blog
Nadácia Slovakia Christiana vytvára chaos

Nadácia Slovakia Christiana vytvára chaos

S Nadáciou Slovakia Christiana (NSCH) mám čulý jednostranný styk. Často mi posielajú svoje písomnosti, brožúrky a kalendáre, dostávam aj osobné listy: Vážený pán Jozef,... Isto podobné listy posielajú aj iným. Raz som ich finančne podporil, ale tých ich divných myšlienok je už príliš veľa.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.