Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. máj 2016

Rusko putovalo k Panne Márii

V jeseni v roku 2011 došlo v Rusku k fascinujúcej udalosti, ktorá nebola primerane mediálne prezentovaná v našom prostredí, a ktorej možné dôsledky neboli analyzované. Je známe, že relikvie sú telesné pozostatky svätcov, alebo aj predmety spojené so životom týchto ľudí. Relikvie sa síce občas vystavujú na verejnosti aj v súčasnej Európe, avšak pokiaľ hovoríme o veciach spojených so životom takej osobnosti, akou je Panna Mária, resp. Presvätá Bohorodička, teda Matka nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, je zrejmé, že táto skutočnosť posúva všetky nazerania do celkom inej dimenzie.

Vtedajší ruský premiér Vladimír Putin pri privezení vzácnej relikvie do Ruska. Zdroj: Lifesitenews. 26.10.2011.

Pás Presvätej Bohorodičky

Možno stručne uviesť, že tzv. Pás Presvätej Bohorodičky zhotovila samotná Panna Mária z ťavej srsti a sama ho nosila. Podľa jednej z legiend o získaní
tejto nesmierne vzácnej relikvie, Panna Mária odovzdala Pás krátko pred svojou smrťou dvom jeruzalemským vdovám. Ďalšia legenda hovorí, že Panna Mária odovzdala Pás až po svojej smrti a po svojom nanebovzatí apoštolovi Tomášovi. Pás sa nachádzal prvé štyri storočia nášho letopočtu v Palestíne, a potom bol prevezený do Konštantínopolu. Pás bol rozdelený, a v súčasnosti existujú tri jeho fragmenty. Jeden z nich, ten z Hory Athos v severnom Grécku, ktorú obývajú pravoslávni mnísi, sa vystavoval vo významných centrách Ruska v jeseni roku 2011. Je prirodzené, že miesta, kde sa táto relikvia nachádza, sa považujú za miesta zvláštnym spôsobom chránené zo strany Panny Márie. (1).

Ruské zástupy plné očakávania

Vtedajší ruský premiér Vladimír Putin sa osobne zúčastnil privezenia pravoslávnej relikvie Panny Márie na petrohradské letisko gréckymi mníchmi z kláštora Vatoped na vrchu Athos dňa 20. októbra 2011. Predstavitelia ruskej pravoslávnej cirkvi vyhlásili pre francúzsku tlač, že relikvia má putovať aj do tehotentských centier, kde získavajú poradenstvo ženy zvažujúce potrat. Podľa informácií od AsiaNews, cestu naplánoval riaditeľ Štátnej železnice Vladimír Yakunin. Ten uviedol nasledovné: „Jedným z dôvodov, prečo sme požiadali Vatopedský kláštor o prinesenie posvätného pásu do Ruska, je demografická situácia našej krajiny. Dúfame, že pomôže povzbudiť záujem o duchovné a rodinné hodnoty v našej spoločnosti.“ (2). Relikvia bola vystavená v 15 veľkých mestách Ruska, a posledným bola Moskva. Podľa uvádzaných správ relikvii vzdalo úctu takmer 3 milióny ľudí, z toho takmer 800 000 ľudí v Moskve. Ľudia museli čakať v dlhých zástupoch aj celý deň. Je potrebné uviesť, že v dlhých zástupoch ľudí rôznych sociálnych vrstiev boli aj komunisti. Medzi nimi aj najvyšší predstaviteľ ruských komunistov, Gennadij Zjuganov. (3).

Panna Mária ako veľká pomoc v duchovnom boji

Napriek mediálnym zjednodušeniam, ktoré sa snažili interpretovať veľký záujem širokých vrstiev ruského obyvateľstva o Pás Presvätej Bohorodičky najmä túžbou ľudí po videní senzácie a túžbou ľudí po rýchlom zázraku, a to najmä pri problémoch s ľudskou neplodnosťou, zmysel tejto významnej udalosti je hlbší, a spočíva v niečom celkom inom. Je ním nadviazanie osobného kontaktu s Pannou Máriou, ktorá je veľkou pomocníčkou každého človeka v duchovnom boji.    

Známy exorcista Elias Vella spomína Pannu Máriu ako jednu z dôležitých zbraní človeka v boji proti diablovi. Diabol vie, že Pán Ježiš Kristus ho už porazil, keďže Spasiteľ je sám Boh. Lenže Panna Mária, ako ľudské stvorenie, ktoré sa ako jediný človek nedostalo pod zlý vplyv diabla, privádza diabla do najväčšej zúrivosti, a preto diabol nemôže zniesť jej prítomnosť. (4).

Ľubovoľná spomienka na záchrankyňu kresťanstva v Európe

Sviatok Mena Panny Márie, pripadajúci na 12. september, sa slávil už oddávna v niektorých diecézach, napr. v Ríme, alebo v Španielsku. Rozšírenie na celú Cirkev sa udialo v 17. storočí, keď kresťanskú Európu ohrozovali Turci. Dva mesiace obliehali Viedeň. Rozhodujúca bitka sa odohrala dňa 12. septembra 1683 pri Viedni. Poľský kráľ Ján III. Sobieski prišiel na pomoc. Predtým však zašiel do Čenstochovej, kde sa dlho modlil pred milostivým obrazom Panny Márie. Potom tiahol s tridsaťtisíc vojakmi až ku Viedni. Cestou sa k nemu pripojil lotrinský vojvodca Karol V. Leopold s ďalšími tridsiatimi tisícami, Maximilián Emanuel z Bavorska, a ďalší, spolu okolo 65 000 vojakov. Dňa 12. septembra 1683 ráno sa kresťanskí vojaci zúčastnili na sv. omši, a potom s dôverou vyrazili do boja. Turkov na hlavu porazili. Celý turecký tábor padol do rúk kresťanov, turecký veliteľ Kara Mustafa so svojimi bojovníkmi utekali preč, a Ján III. Sobieski s veľkou slávou a s vďačným srdcom vstúpil do viedenského chrámu sv. Štefana, aby poďakoval za skvelé víťazstvo. Odvtedy začala upadať moc Turkov v Európe. Všetci boli presvedčení, že za túto veľkú udalosť môžu ďakovať najmä Panne Márii. Pápež Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho roku (1684) ustanovil sviatok Mena Panny Márie pre celú Cirkev. Pôvodne sa slávil v nedeľu v oktáve sviatku Narodenia Panny Márie, ale pápež sv. Pius X. ho ustanovil na deň 12. september. Po Druhom vatikánskom koncile sa slávi už len ako ľubovoľná spomienka. (5).

Snahy o záchranu ruskej rodiny a protiruská sankčná pomsta

V súvislosti s mediálne zobrazovanou motiváciou ruských organizátorov verejnej úcty k Pásu Presvätej Bohorodičky spočívajúcou v snahe prispieť
k riešeniu demografickej krízy, je zaujímavé, že hlavní aktéri realizácie právnej ochrany ruskej rodiny definovanej v kresťanskom zmysle neušli
pozornosti svetových mocností, ktoré sú v súčasnosti zamerané na nastolenie celkom prevratných definícií toho, čomu sa doteraz aj v Rusku hovorilo rodina.

Príkladom je ruská poslankyňa Štátnej dumy Jelena Mizulina, ktorá sa dostala na zoznam ľudí, ktorých postihli tzv. protiruské sankcie v súvislosti s udalosťami na Ukrajine v roku 2014. Táto poslankyňa bola predsedníčkou Výboru pre rodinu, ženy a deti, a iniciatívne presadzovala prijatie zákonov zameraných na ochranu rodiny a mravnosti. Výsledkom boli aj právne predpisy posilňujúce ochranu manželstva muža a ženy, a taktiež zamedzujúce podporu propagácie homosexuálneho životného štýlu medzi mládežou. Aj podľa slov samotnej poslankyne bolo jej včlenenie do protiruského sankčného zoznamu obyčajnou pomstou, nakoľko je zrejmé, že s udalosťami spojenými s Ukrajinou a Krymom nemala v porovnaní s inými ruskými politikmi skutočne nič spoločné. (6). Túto verziu o pomste ruskej političke za jej aktivity proti tzv. LGBTI propagande potvrdzuje aj komentár jedného z amerických internetových zdrojov naklonených propagácii aktivít v oblasti LGBTI, ktorý „vinu“ Jeleny Mizuliny vníma v jej vyhranenom ideologickom postoji v oblasti ľudských práv, pričom „oficiálne sankčné súvislosti“ spojené s udalosťami na Ukrajine sú tu zmienené len okrajovo. Prezident Spojených štátov amerických Barack Obama je tu vnímaný ako ochranca ľudí spojených s agendou LGBTI, ktorý sankčne postihuje nebezpečných „nepriateľov pokroku“ v oblasti ľudských práv. (7).

Rusko sa postupne prebúdza z dlhého zlého sna

Vždy je opodstatnené byť realistom a nepodliehať idealistickým predstavám o ľudstve, keďže po páde do dedičného hriechu každý človek má sklony ku konaniu zla. Lenže rozhodujúce je to, k akým silám sa ktorýkoľvek nositeľ biedy ľudskej prirodzenosti chce pridať. Či bude presadzovať poriadok založený na zjavenej Božej pravde, alebo sa rozhodne pyšne „prepracovať zákony“, ktoré sme dostali od Stvoriteľa pre pokojný život. Rusko je príkladom krajiny, ktorá intenzívne a dlhý čas spoznávala dôsledky vzbury človeka proti Bohu a proti blížnemu. Táto vzbura však nemá nejaké „regionálne korene“ v Rusku, ale vznikla aj v tomto prípade v myslení nešťastných ľudí, ktorí sa pridali k pokračovateľom stavby babylonskej veže. Táto stavba obvykle začína popravou vládcu uznávajúceho svoju ľudskú biedu pred Stvoriteľom. Títo inteligentní stavitelia pracujú spravidla v medzinárodnej kooperácii, a spočiatku nevedome aj s podporou nadprirodzených síl temnoty.

Rusko sa v súčasnosti postupne prebúdza z tejto tvrdej lekcie. Napriek hlasom ľudí odmietajúcich priznať si desaťročia vlastného života v službách tohto importovaného babylonského projektu, dlhé zástupy ruského ľudu smerujúce k Panne Márii prezrádzajú, že nadišiel čas na reflexiu. Nemožno zabúdať, že transformačný chaos v Rusku v deväťdesiatych rokoch 20. storočia vôbec neprispel k vytvoreniu priestoru pre triezvu kritiku komunistického režimu obyvateľmi tejto krajiny. Za pokryteckého pritakávania predstaviteľov západu, ktorým sa práve vtedy otvorili prístupy k presadzovaniu svojho hospodárskeho vplyvu v Rusku, nespokojný ruský ľud videl a cítil, že z jedného tragického sociálneho experimentu plynule prechádza do ďalšieho, ktorý však vo vtedajších časoch „divokého východu“ už vôbec neprekážal žiadnym politickým autoritám zo zahraničia.

Stav sveta po roku 2011

Veľké množstvo ruského ľudu a ruskí predstavitelia politickej moci vykročili v roku 2011 k Panne Márii s pokornou prosbou o pomoc. Navonok sa môže zdať, že táto pomoc mala riešiť aktuálne populačné problémy v Rusku. Lenže tento náhľad by bol veľmi povrchný. Postaviť sa do veľmi dlhého radu, a zažívať rôzne ťažkosti, síce vypovedá o existujúcej oddanosti ruského ľudu Panne Márii, avšak to je všeobecne známa skutočnosť. Pri hodnotení tohto veľkého ruského podujatia by sme sa tu nemali zastaviť.

Bez súhlasu a aktívnej podpory predstaviteľov politickej moci v Rusku by takéto podujatie nebolo možné zrealizovať. To poukazuje aj na základné duchovné nastavenie týchto politických predstaviteľov, pretože v súčasnom svete si aktívna verejná prezentácia práve takéhoto svetonázoru vyžaduje odvahu. To však neznamená, že by bolo správne nekriticky prehliadať aj prípadné morálne poklesky týchto politických predstaviteľov. V súvislosti s problematikou morálky je potrebné poukázať na zasadenie tohto veľkého ruského podujatia do rámca vtedajších svetových udalostí.

Z hľadiska súčasných problémov s tzv. Islamským štátom a predpokladmi pre jeho vznik je významnou udalosťou vtedajších čias bezprecedentný
útok vojenský síl tzv. západného sveta na Líbyu, a zvrhnutie vtedajšieho vodcu tejto krajiny Muammara Kaddáfího, ku ktorému došlo počas roka  2011. Rusko odmietalo riešenie situácie v Líbii spôsobom vojenskej podpory povstalcov, a to najmä z obavy pred možnosťou vyzbrojenia islamistických radikálov. Dejiny píšu zvláštne riadky. Vtedajší ruský premiér Vladimír Putin vítal vzácnu mariánsku relikviu prichádzajúcu do Ruska na petrohradskom letisku dňa 20. októbra 2011. Muammar Kaddáfí zomiera popravený rebelmi bez súdu v ten istý deň. Slová rebeli, radikáli, islamisti, sme odvtedy počuli veľmi často.

Práve Rusko má po vlastných skúsenostiach právo byť ostražité pri každom zaznení slovného spojenia štátny prevrat. Ruskí politickí predstavitelia predvídali možno už vtedy možnosť globálnych tragických dôsledkov agresívneho zasahovania do vnútorných záležitostí štátov. Možno aj v tom spočíva rozhodujúca motivácia realizovať práve vtedy nevídané podujatie, v ktorom dominuje zámer vyjadrenia vzťahu obyvateľstva celého Ruska k Panne Márii. Ruskí politickí predstavitelia pochopili, že v tomto prelomovom období veľkého rozvratu medzinárodných vzťahov bude táto pomoc nie len potrebná, ale možno aj rozhodujúca.

Inzercia

Pokračujúca výstavba európskej babylonskej veže

Na rozdiel od Európy v roku 1683, súčasná Európa pri prezentácii vlastnej súdržnosti v projekte Európskej únie už necíti potrebu žiadať o pomoc Pannu Máriu. Preto pravdepodobne ani žiadnu pomoc nedostane z tohto prameňa pomoci. V tomto projekte babylonskej veže sa nezriedené kresťanské stanovisko musí postupne potláčať, pretože práve toto stanovisko stojí proti každej snahe o zbavovanie osobnej slobody, osobnej identity, a národnej suverenity. Súčasným spoločným menovateľom „zjednotených europejcov“ preto už nie je kríž, a z neho vyplývajúca obeta pre vlastný národ, ale urputná snaha o zachovanie akejsi jednoty Európy, ktorá je vraj už sama hodnotou.

Lenže samotné organizačné zjednocovanie ľudí nie je žiadnou hodnotou. Ak je jej výsledkom zjednotenie síl odporujúcich kresťanskému stanovisku,
kresťania by sa mali dištancovať od takéhoto zjednocovania. V opačnom prípade sa budú podieľať na vytlačení svojej vlastnej kresťanskej identity na perifériu, a možno raz aj do katakomb. Budovanie kresťanskej identity je hlboko spojené so zdravým vzťahom k budovaniu národnej identity. Zdá sa, že tieto identity vždy chýbali všetkým staviteľom babylonských veží. Títo budovatelia sa v boji proti všetkým kresťansky uvedomelým kritikom budovateľskej bezbožnosti milujúcim vlastné národy spravidla napokon odhodlajú aj k tým najagresívnejším postupom. Tento osobný postoj nadobudnú až postupne v škole temných síl, v ktorej prvou lekciou je odstránenie kríža v tom najširšom zmysle slova. Panna Mária dokáže ochrániť každého človeka a každý národ pred zablúdením do takejto školy, pretože v najťažšej chvíli zostala pri kríži Spasiteľa, ktorý nám ju práve vtedy dal za Matku. Zdá sa, že ruské obyvateľstvo a jeho politickí vodcovia na to nezabudli, a požiadali svoju Matku o pomoc v nebezpečných časoch súčasného sveta.     

 

ZDROJ:

 

(1). Sputniknews. Pás Přesvaté Bohorodičky přijede do Moskvy. 18.11.2011. [online]. [citované: 16.05.2016]. Dostupné na internete: http://cz.sputniknews.com/czech.ruvr.ru/2011/11/18/60623636.html.

(2). Lifenews Slovakia. Rusko bojuje proti potratom, do krajiny priviezli relikviu „plodnosti“. 04.11.2011. [online]. [citované: 16.05.2016]. Dostupné na internete: https://www.lifenews.sk/content/rusko-bojuje-proti-potratom-do-krajiny-priviezli-relikviu-plodnosti.

(3). Týden. OBRAZEM: Statisíce Moskvanů ve frontě na pás Panny Marie. 28.11.2011. [online]. [citované: 16.05.2016]. Dostupné na internete: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/obrazem-statisice-moskvanu-ve-fronte-na-pas-panny-marie_218576.html.

(4). VELLA, Elias: Ježiš, môj uzdravovateľ. Bratislava: Per Immaculatam, 2008, s. 365. 440 s. ISBN 80-968854-7-3.

(5). Životopisy svätých. Meno Panny Márie. [online]. [citované: 16.05.2016]. Dostupné na internete: http://www.zivotopisysvatych.sk/meno-panny-marie/.

(6). Hlavné správy. USA uvalili sankcie aj ruskej političke, ktorá podporovala zákony proti propagande LGBTI. 18.03.2014. [online]. [citované: 16.05.2016]. Dostupné na internete: http://www.hlavnespravy.sk/usa-uvalili-sankcie-politicke-ktora-podporovala-zakony-proti-propagande-lgbti/235179.

(7). Washingtonblade. Anti-gay Russian lawmaker sanctioned over Ukraine. 17.03.2014. [online]. [citované: 16.05.2016]. Dostupné na internete: http://www.washingtonblade.com/2014/03/17/anti-gay-russian-lawmaker-sanctioned-ukraine/.

 

Som kresťan, katolík, vlastenec, právnik. Mail: Traditio@zoznam.sk.

Odporúčame

Blog
Francúzsky katolícky kňaz a lekcia z cenzúry

Francúzsky katolícky kňaz a lekcia z cenzúry

Francúzsky farár, mons. Francois Schneider, je súčasným príkladom toho, keď katolícky kňaz povie pravdu, a musí za to „zaplatiť pokutu“, pretože dosiahnuť „sankciu“ voči autorom pravdivých slov je stále ľahšie aj v tzv. vyspelej Európe.

Blog
Môžeme si dovoliť ľahostajnosť?

Môžeme si dovoliť ľahostajnosť?

Povolebná rezignácia hovorí: nedá sa už nič robiť! Ale prirodzený zdravý občiansky postoj nachádza priestor pre uplatnenie zodpovednosti za veci verejné vždy - v miestnych pomeroch sa dá vždy niečo vylepšovať...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.