Od čoho nás zachránilo víťazstvo

Prebehli oslavy víťazstva v Druhej svetovej vojne, najmohutnejšie v Moskve. Zároveň v našej a západnej tlači sa relativizuje význam víťazstva, vraj išlo len o výmenu jedného utláčateľa druhým.

Nuž, zacitujem zo zaujímavej knihy. V roku 2011 vyšla v Nemecku kniha Plán Východ (Plan Ost) autorov Henryho Pikera a Sebastiána Haffnera. Ja mám jeho ruský preklad(Moskva 2011). Henry Piker pracoval za vojny v nemeckom generálnom štábe, Sebastián Haffner bol známym nemeckým historikom a publicistom. Plán Ost bol oficiálnym nacistickým plánom pre podrobený Východ po víťaznom skončení vojny. Plán predpokladal väčšiu časť Slovanov vyvraždiť, uvrhnúť do primitívneho roľníckeho stavu, vysťahovať ďalej na východ, zvyšok ponemčiť. Podľa poznámok šéfa SS Heinricha Himmlera z 24. apríla 1942, východná hranica nemeckej kolonizácie mala viesť po čiare od Ladožského jazera k Valdajskej výšine (asi 200 km severovýchodne od Moskvy) a ďalej po Briansk. Plán predpokladal vysídliť 80 – 85 % Poliakov ďalej na východ, 3 – 4,8 miliónov Poliakov zostane na terajšom území ako pomocné sily Nemcov. 65% Ukrajincov bude presídlených na Sibír. 75% Bielorusov vysídliť, ostatných ponemčiť. Rusov je príliš veľa na vysídlenie, preto územie Ruska bude treba rozdeliť na viaceré oblasti. Ponechať v doterajších sídlach ľudí primitívneho typu, ruskú demografiu priviesť na nižší stupeň než je nemecká. Viesť propagandu, aké je škodlivé mať viac detí. Neklásť prekážky rozvodom, nedávať finančnú pomoc mnohodetným rodinám. Česi – 50% ponemčiť, ostatných postupne vysídliť.

Toto sú len stručné vybrané údaje. Kniha má 250 strán a popisuje plánovanú nacistickú politiku na dobytých východných územiach. Túto politiku porazil Sovietsky zväz za cenu 20 miliónov padlých. Bolo to veľa, ale aj tak menej než plánoval vyvraždiť na Východe Hitler.

Žiaľ, nebol to začiatok ani koniec. Napoleon začal svoju vojnu proti Rusku v roku 1812 rozkazom k vojsku: „Moskva a Peterburg budú odmenou za vaše hrdinské činy – nájdete v nich zlato, striebro a ďalšie drahocennosti. Budete vládnuť nad ruským národom, ktorý bude pripravený pracovať podľa vašich rozkazov a napĺňať vás rozkošou akú si len zaželá vaša duša.“  (P. Volodin: Kutuzovský dom, Moskva 1960, str. 9-10).

No a Madelaine Allbrightovej sa prisudzuje výrok asi z roku 2010: „Aké je nespravodlivé, že celá bohatá Sibír patrí Rusku“. Ak by ktokoľvek chcel nastoliť jej spravodlivosť, Rusi budú bojovať a my budeme na ich strane.   

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo