Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. máj 2023

Regulácia pornografie v záujme ochrany detí

Dňa 05.04.2023 som do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky podal návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) a zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Uvedený návrh zákona vzbudil veľkú pozornosť médií aj verejnosti, avšak väčšina informácií, ktorá je k návrhu zákona uvádzaná v médiách alebo na sociálnych sieťach je nepravdivá a nepresná.
Regulácia pornografie v záujme ochrany detí

Pornografický obsah iba na základe žiadosti

Návrh zákona zakotvuje dve opatrenia. Prvé opatrenie sa vzťahuje na vysielateľov v zmysle mediálneho zákona, nie na všetkých, ktorí sprístupňujú pornografický obsah. Tvrdenia, ktoré sa objavujú v médiách, že záujemcovia o pornografický obsah si budú musieť vybavovať na úrade výnimku na sledovanie pornografického obsahu, sú nepravdivé. Bude potrebné zaslanie žiadosti vysielateľovi. Za úradne osvedčený podpis sa považuje aj kvalifikovaný elektronický podpis, takže požiadavku záujemcu o pornografický obsah by bolo možné vybaviť aj z pohodlia domova. Návrh zákona obsahuje požiadavku úradne osvedčeného podpisu z dôvodu, aby žiadosti neboli podpisované neplnoletými osobami.

Žiadosť nebude potrebná na sledovanie pornografického obsahu na rôznych webových portáloch a nemá žiadny súvis, ani nijak nezasahuje do sledovania pornografického obsahu uloženého v súkromných zariadeniach. Potreba doručenia písomnej žiadosti vysielateľovi zabezpečí, že v prípade, že rodičia nebudú mať o sprístupnenie takéhoto obsahu záujem, deti nebudú mať možnosť aktivovať si pornografický obsah bez vedomia rodičov.

Verejne dostupné WIFI siete

Druhé opatrenie sa týka prevádzkovateľov verejne dostupných WIFI sietí. Ide napr. o školy, mestá a obce, ktoré zabezpečujú hotspoty napr. v centre mesta alebo priestoroch obecného úradu, nákupné centrá a podobne. Bezplatné verejne dostupné WIFI siete sú často vyhľadávané mládežou, preto je prijatie takéhoto opatrenia potrebné. Na blokovanie pornografického obsahu existujú jednoduché a bežne využívané softvérové riešenia. Neexistuje tak žiadny rozumný dôvod, prečo by niekomu malo blokovanie pornografického obsahu prekážať.

Regulácia pornografie v zahraničí

Inzercia

Obdobná právna úprava už bola prijatá v zahraničí. Je možné sledovať trend, že stále viac štátov si uvedomuje negatívne následky masového rozšírenia a konzumovania pornografického obsahu. Osobitne negatívne následky má konzumácia pornografie zo strany detí a nedospelých osôb. Právnu úpravu smerujúcu k ochrane maloletých v online priestore obsahuje napr. Children's Internet Protection Act (Zákon o ochrane detí na internete) prijatý Kongresom Spojených štátov amerických už v roku 2000. Opatrenia smerujúce k prísnejšej regulácii pornografického obsahu prijalo alebo pripravovalo v uplynulom období napr. aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo. V Islande sa dokonca uvažuje o blokovaní pornografického obsahu na internete spôsobom, aký uplatňuje Čína na cenzúru internetu.

Závažné následky

Absencia regulácie pornografie v digitálnom prostredí spôsobuje, že mnohí maloletí sú vystavení pornografickému obsahu, čo predstavuje určitú formu sexuálneho násilia. Deti vystavené pornografickému obsahu sú viac vystavené ohrozeniu zo strany sexuálnych predátorov, sexuálnemu obťažovaniu, ale aj riziku nelátkových závislostí.

Sledovanie pornografie, zvlášť v prípade detí, môže viesť aj k ďalším zdravotným, aj spoločenským problémom, ako problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov, problémy s vnímaním vlastného tela a sexuality, problémy so sústredením, udržaním zamestnania, degradovanie žien na sexuálne objekty. Konzumácia pornografie (najmä tej násilnej) vedie k sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu násiliu a znásilneniam. Mnohé štúdie zistili, že existuje spojenie medzi konzumáciou pornografie a psychologickými problémami, ako sú depresia, úzkosť, pocit samoty, nízke sebavedomie a podobne.

Je smutné, že téma regulácie pornografie sa neotvorila už dávno a aj teraz, keď sa o nej začína diskutovať je potreba regulácie zosmiešňovaná a celá téma vulgarizovaná.

poslanec NR SR nezaradený, Narodil som sa v Nitre. 38 som rokov som žil na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina. V rokoch 1997 – 2003 som vyštudoval 3 odbory na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr som si vzdelanie doplnil v Metodicko – pedagogickom centre o atestáciu z predmetu informatika. Pracoval som ako učiteľ, od roku 2011 som riaditeľom jedného z najväčších cirkevných centier voľného času na Slovensku, ktoré navštevujú stovky detí. Počas môjho mandátu poslanca je výkon funkcie riaditeľa prerušený. Zaujímajú ma témy školstva, zabezpečenia voľného času detí, hazardu a rodiny. Od začiatku práce v školstve som verejne upozorňoval na problémy v školstve a hlavne školských zariadení. Okrem školstva som sa od roku 2016 angažoval ako aktivista pri organizovaní petície proti hazardu v Nitre, ktorá sa stala prvým krajským mestom s úspešnou petíciu schválenou mestským zastupiteľstvom. Spoluorganizoval som tiež pochody proti ratifikácii Istanbulského dohovoru v Nitre. Podieľal som sa na tvorbe propagačných a didaktických materiálov. Spolu s manželkou vychovávame dvoch synov. Radi trávime čas spolu pri spoznávaní krás Slovenska, alebo aj pri práci v záhrade. Venujem sa tvorbe videí, fotografovaniu, a rád sledujem spoločenské dianie. viac o mojich aktivitách: https://www.martincepcek.sk

Odporúčame

Blog
Považuje ministerstvo financií hazard za negatívny jav?

Považuje ministerstvo financií hazard za negatívny jav?

Nedávno som na svojom blogu popísal, ako nezískal podporu poslancov návrh zákona, ktorým som chcel dosiahnuť ukončenie daňového zvýhodňovania hazardných hráčov. https://blog.postoj.sk/125392/je-to-v-poriadku-ak-danove-predpisy-zvyhodnuju-hazardnych-hracov . Návrhom zákona som sledoval to, aby bolo zrušené oslobodenie od dane z príjmu z výhier v hazardných hrách. Pre výhry z hazardu sa mal zaviesť rovnaký režim, ako pre ostatné výhry vymedzené v zákone. Oslobodené od dane z príjmu by teda boli iba výhry do výšky 350 EUR a celá suma prevyšujúca 350 EUR by už bola základom pre výpočet dane z príjmu.

Blog
List do neba

List do neba

Občas sa vlečiem životom. Spoznávam samotu v seba a v nej seba. A predsa viem, že je tu niekto kto sa mojej duše dotkne v pravý čas.

Blog
Prechádzka nákupným centrom

Prechádzka nákupným centrom

Tento mesiac som hneď dvakrát zavítala do jedného nemenovaného nákupného centra v hlavnom meste. Prišla som s dostatkom peňazí v rozpočte na pekné sako a dokonca s chuťou nakupovať. Stratila som iba to druhé.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.