Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. apríl 2023

Žalm na Veľkú noc

Veľkonočné sviatky každý rok sprevádza Žalm 118. Už od počiatku bol v kresťanskej kerygme považovaný za starozákonný podklad pre obhajobu Kristovho vyvolenia (porov. Sk 4,11). Jeho slávny obraz zavrhnutého uholného kameňa na seba aplikoval už samotný Ježiš (porov. Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17). V samotnú nedeľu zmŕtvychvstania budeme počuť kúsky z jeho úvodu, strednej časti ako aj záveru.
Žalm na Veľkú noc

 

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu a k druhému čítaniu tu. 

Ž 118

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, 
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2 Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, 
že jeho milosrdenstvo trvá naveky. 


16 „Pánova pravica mocne zasiahla, 
Pánova pravica ma zdvihla.“
17 Ja nezomriem, budem žiť 
a vyrozprávam skutky Pánove. 


22 Kameň, čo stavitelia zavrhli, 
stal sa kameňom uholným.
23 To sa stalo na pokyn Pána; 
vec v našich očiach obdivuhodná. 

Nie je vždy jednoduché Žalm 118 jednoznačne uchopiť. A to už v jeho starozákonnom kontexte. Striedajú sa v ňom totiž výpovede so silnou individuálnou ako aj kolektívnou formou. Možno ho totiž čítať ako spev žalmistu, ktorý jasá nad tým ako ho Boh zachránil, a rovnako je zjavne vo svojej súčasnej podobe upravený tak, že si vieme živo predstaviť jeho použitie pri liturgii. Dôkazom toho druhého sú slová o prechádzaní chrámovou bránou (v. 19. 20.), ako aj skutočnosť, že jeho verš 26 („Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“) sprevádzal Ježišov vstup do Jeruzalema. Len na okraj pridám, že aj tam prítomné zvolanie „Hosanna“, je tiež vlastne nepreložená hebrejská transliterácia z verša 25 (dosl. nože zachráň; spas ma).

Dôvody na Božiu oslavu sú Pánova dobrota a milosrdenstvo. Zdieľať

No a už toľkokrát spomenuté novozákonné poňatie dodáva Žalmu aj osobitý kristologický význam, ktorý v ňom rozpoznávajú kresťania. A teda, že sú slová Žalmu vkladané do Ježišových úst s významom priamo poukazujúcim na jeho vzkriesenie z mŕtvych. Toľko však k Žalmu ako celku. Prejdime k jeho liturgickej verzii.

Prvá bohoslužobná strofa pozostáva z vôbec prvých dvoch veršov samotného Žalmu. Tie sú zároveň úvodom prvej časti žalmu, ktorej funkciou je výzva na oslavu (vv. 1-4). Dôvody na Božiu oslavu sú menované dva. Ide o Pánovu dobrotu a milosrdenstvo. Čitateľovi Biblie tieto konkrétne vlastnosti vytvárajú prepojenie na udalosti, keď Boh tvoril svet (dobrota) a keď s trpezlivosťou oslobodil a viedol vyvolený národ z otroctva (milosrdenstvo). Celý národ (a vo v. 4 všetci bohabojní) majú o tom hovoriť, a teda vyznávať.

Pán je jediný, kto dokázal zvíťaziť nad žalmistovými nepriateľmi a ten takto mohol ostať nažive. Zdieľať

Druhá strofa načiera už z polovice Žalmu (vv. 16ab. 17) a to z tej časti, kde sa žalmista zmieňuje o kríze a záchrane (vv. 5-18). Boh je tu opísaný v pozícii vojenského víťaza, na čo odkazuje obraz jeho mocnej pravice. Pán je jediný, kto dokázal zvíťaziť nad žalmistovými nepriateľmi a ten takto mohol ostať nažive. Veľmi dobre si to uvedomuje a vie, že ho to zaväzuje k tomu, aby o týchto skutočnostiach hlásal ďalej. Kristologický uhol pohľadu v týchto veršoch vidí priamu narážku na víťazstvo nad smrťou, ktoré je schopná dosiahnuť iba Božia moc.

V tom, čo ľudskí stavbári považovali za odpad, vidí Pán potenciál dodať stabilitu celej stavbe. Zdieľať

Posledná liturgická strofa prináša často citované verše 22 a 23 z tretej časti, ktorá je zjavne zasadená do chrámovej bohoslužby (vv. 19-28). Niet preto divu, že sa tu používa metafora kameňa, keďže tento materiál sa používal iba na najvznešenejšie stavby, akými boli paláce a chrámy. V centre textu tak máme niečo, načo majú ľudia a Boh rôzny pohľad. V tom, čo ľudskí stavbári považovali za odpad, vidí Pán potenciál dodať stabilitu celej stavbe. V individualistickom poňatí tak máme opäť výrok o skúsenosti, kedy Boh prekvapil. Pohľadom kresťanskej Biblie sa za kameň považuje Ježiš, ktorý bol Bohom vyvolený, ale vlastným národom odmietnutý.

Inzercia

Trojitá možnosť meditácie Žalmu 118 nám dáva silné podnety do nastávajúcich veľkonočných dní. V jeho texte môžeme badať tak Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, tak skúsenosť našej vlastnej záchrany, ako aj pozvanie toto všetko prežívať v liturgickom spoločenstve.

Použitá literatúra: Komentáre. Žalmy 101 – 118. Dobrá kniha : Trnava, 2020

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Notifikácia na každý deň

Notifikácia na každý deň

Voda je oddávna ľudstvom považovaná za zdroj a symbol života. V kresťanstve od počiatku tvorí cez krst vstupnú bránu do spoločenstva Cirkvi. Pre túto súvislosť je prítomná aj v bohoslužbe slova tretej pôstnej nedele, čím pre všetkých veriacich navodzuje atmosféru, v ktorej sa katechumeni pripravujú na rozhodujúci moment prijatia kresťanstva počas nadchádzajúcej Veľkej noci. Osobitne to sprítomňuje epizóda o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri studni z Jánovho evanjelia (4, 5-42), ktorá sa už v staroveku používala ako katechetický príklad v príprave pre kandidátov na krst. Skrze obraz vody je k evanjeliu ako prvé čítanie vybraná pasáž z Tóry o vyvedení vody zo skaly (Ex 17, 3-7). Tá však okrem smädu ponúka aj motív skúšky. Reflexiu na túto udalosť ponúka v omši použitý Žalm 95, ktorý sa v rámci liturgie hodín tradične recituje ako prvá modlitba dňa.

Blog
Môj Pán so všetkými

Môj Pán so všetkými

"Nebeský trón je prihotovený, nosiči ochotní a prichystaní, svadobná komnata zariadená, jedlá pripravené, večné stánky a príbytky vyzdobené, pokladnice otvorené a nebeské kráľovstvo je od vekov pripravené."

Blog
Veľký piatok 1950 očami ŠtB

Veľký piatok 1950 očami ŠtB

V tomto roku si v liturgickom kalendári pripomíname presne rovnaké dni ako tomu bolo v roku 1950. Práve na Veľký piatok (7. apríla 1950) rokovali velitelia zasahujúcich jednotiek pod kuratelou ŠtB. Dolaďovali podrobnosti zásahu voči rehoľníkom, ktorý sa uskutočnil na najväčší katolícky sviatok - počas Veľkonočnej oktávy. Ako sa na tento zásah chystali v banskobystrickom kraji?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.