Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. apríl 2016

Takto by malo vyzerať moderné KDH, prijateľné pre ĽUDí!

Veľmi veľa ĽUDí nám fandí a to je naša sila a nádej a keď to spojíme so silou prichádzajúcou z neba, sme odhodlaní, sme pripravení, sme zapálení, sme silní, sme kreatívni, sme pracovití, sme bojovní, sme moderní, sme zodpovední, sme atraktívni, sme ĽUDia z novej generácie a sme pripravení vyhrať!
Takto by malo vyzerať moderné KDH, prijateľné pre ĽUDí!

ĽUDová platforma ĽUD KDH už takmer rok hovorí o tom, aby sa z KDH stalo moderné ĽUDové konzervatívne hnutie! Sme v nemom úžase a zároveň s úsmevom na tvári a nohami v lavóre, že kto všetko sa odrazu zobúdza a chce to, čo my sme hovorili a písali už dávno. Spravodlivé rozhodnutie, poslať KDH za jeho elitársku, necitlivú politiku voči ĽUĎom na striedačku, odrazu núti niektorých vymýšľať, čo je už dávno vymyslené. Môžu po nás opakovať všetci koľko chcú, už svojou politikou dokázali, že to nedokážu! Dnes po nás opakujú, lebo nie sú schopní niečo iné vymyslieť a opäť sa chcú len priživovať na práci niekoho iného a tak opäť predĺžiť svoj život v politike. Ale s tým padá všetko, aj KDH, lebo ĽUDia im už neveria!

ĽUDia na Slovensku, súrne potrebujú a aj si zaslúžia silné, moderné, kreatívne, pracovité, sympatické, charakterné, zodpovedné, slušné, bojovné, atraktívne, zapálené, konzervatívne, ĽUDové, kresťanské, občianske hnutie, ktoré bude oslovovať 15 až 30 percent ĽUDí. Hnutie, ktoré sa bude hýbať medzi ĽUĎmi, s ĽUĎmi a pre ĽUDí,novým personálnym obsadením, s novou energiou a s novými prvkami v politike!

KDH sa musí hĺbkovo očistiť a otvoriť, budeme sa musieť za veľa vecí z minulosti ospravedlniť, kto bude chcieť zobrať zodpovednosť, bude musieť presne popísať čo chce vo funkcii robiť, budeme musieť nastaviť nové pracovné systémy. Budeme sa musieť stať skutočnými poslancami ĽUDí v ich každodenných problémoch a tie prenášať od nich k riešeniam a riešenia späť k ĽUĎom. Taká normálna politická práca, na ktorú sa KDH za posledných 10 rokov úplne vykašľalo. Bude to ťažké, ale pokúsime sa.

Ak to nevyjde, začneme na zelenej lúke, nebudeme klamať.

KDH by sa malo otvoriť všetkým slušným ĽUĎom, ktorí nebudú mať problém sa podpísať pod niekoľko základných bodov. Napríklad ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť, ochrana manželstva muža a ženy, ochrana základných ĽUDských práv, ochrana čistoty vo verejnom priestore, ochrana Slovenska.

Ak sa pod podobné veci dokáže podpísať veriaci aj iných cirkví, neveriaci, každý by mal mať dvere otvorené vo veľkom konzervatívnom hnutí. Inak sa ani nedá vybudovať, len na láske a tolerancii veriaceho k neveriacemu, len na vzájomnom pochopení a porozumení. Len na pozvaní všetkých k spolupráci, či žijú v usporiadanom manželstve, alebo sú rozvedení, či žijú sami, či vdovci, alebo slobodné matky, ale aj ĽUDia v zasvätenej službe. Pokiaľ sa každý dokáže podpísať pod základy konzervatívnej politiky, je potrebné všetkým a na všetkých úrovniach vytvoriť priestor na realizáciu sa. Proste inak sa nedá budovať veľké seriózne hnutie.

KDH sa zameralo svojim programom len na rodiny. Fádny program spoločnosť vôbec neoslovil. Ako mohol, keď polovicu rodín na Slovensku máme rozvedených a druhá polovica sa ešte delí na polovicu a tam sú rodiny, ktoré sú v podstate nefunkčné. Koho sme my vlastne oslovovali? Náš program bol mimo reality Slovenska, tým nehovorím, že to tak chcem, ale žijem medzi ĽUĎmi a vidím. Je potrebné, aby moderné konzervatívne hnutie malo základy, za ktoré vo svojej politike nikdy nepôjde, ale oslovovať svojim programom musí všetkých. Takmer v každej KDH-áckej rodine je nejaký problém. Pred voľbami mi jedna pani volala, že ona by chcela ísť do volebnej komisie, ale či sa to dá, lebo ona je rozvedená. Ja jej hovorím samozrejme! Ona s úžasom, neverila, že sa to dá.

KDH postavené na troch pilieroch: Kresťanský, ĽUDový, Občiansky.

Kresťanský pilier, by sa mal venovať sociálny veciam, rodine, zdravotníctvu, školstvu, vede a výskumu, kultúre, športu, životnému prostrediu, cirkvám

ĽUDový, národný pilier, by sa mal venovať práci, financiám, hospodárstvu, poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka, doprave, výstavbe, regionálnemu rozvoju a čiastočne aj školstvu a kultúre a športu

Občiansky pilier, by sa mal venovať zahraničným veciam, vnútre a bezpečnosti, spravodlivosti, obrane, štátnemu usporiadaniu, korupcii, klientelizmu

Tieto piliere sa budú vzájomne prelínať a dopĺňať. Piliere by mali tvoriť jednotlivé expertné skupiny, ktoré by boli pomenované podľa názvov vymenovaných oblastí. Musia to byť nové programové témy a k tomu sa musia nájsť noví ĽUDia, ktorí ich dokážu do spoločnosti komunikovať.

Zároveň by sa mali pripraviť nové systémy práce v KDH.

Systém registrácie sympatizantov. Je doba, keď nie každý chce byť členom hnutia, ale možno so zaregistrovaním v hnutí by nemal problém. A takýto registrovaný sympatizant by nemohol voliť v hnutí, ale by sa mohol zúčastňovať na odbornej práci a proti takémuto sympatizantovi, by nemal nič proti ani člen, ak by sme ho nominovali do exekutívy, alebo na kandidátku do NR SR. Aj v nomináciách sme urobili veľmi veľa chýb, ktoré boli demotivačné pre našich členov.

Systém expertných skupín, kde by sa prirodzeným spôsobom rodili prirodzený lídri a nie menovaní komunistickým spôsobom ako doteraz. A pritom o nich rozhodovali ĽUDia, ktorí daným oblastiam vôbec nerozumeli! Do expertných skupín by sa mohli začleniť, všetci čo chcú a majú záujem, ale nemôžu na niekoho robiť, kto je vymenovaný, ale musí mať každý priestor na možné líderstvo. Líder sa v každej skupine ukáže. Poviem príklad, keď nás zastavila televízia pri NR SR a pýtala sa, kto by mohol niečo k tomu povedať, všetci pozreli na mňa. Skupina vie najlepšie samá vyhodnotiť, kto ich dokáže zastúpiť.

Systém regionálnych manažérov hnutia a nie komunistických tajomníkov, ktorí by mali obmedzené právo voliť a byť volení, ak by boli zároveň členmi hnutia. Tento systém by potreboval veľmi kvalitný manažment a riadenie, nakoľko je to jeden z dôležitých výrobných prostriedkov pre hnutie.

Systém vnútornej komunikácie, intranet. Nie internet, ale intranet zavesený na internete, bola by to vnútorná komunikácia, kde by každý mohol interne komunikovať s každým. Tak sa by mohli stretávať aj odborné expertné skupiny, každý doma, alebo v práci, cez intranetovú stránku v konferenčných hovoroch. Tak by mohol byť budúci predseda a podpredsedovia na dosah každému členovi a sympatizantovi.

Systém osobných stretnutí, jeden z najdôležitejších systémov, praktickej ĽUDovej politiky.

Systém rady starších. Kde by skúsení starší politici odovzdávali svoje skúsenosti, know how, vybudované kontakty, vychovávali a školili tých, ktorí by sa pripravovali do funkcii. Vedeli by pomôcť nadácie, občianske združenia.

Systém rady mladších. Mladí tiež potrebujú priestor na realizáciu a treba s nimi hovoriť o nových víziách na ktorých by sa mali spolupodieľať. Mohli by prinášať kreatívne veci, vrámci súťaži a hier. A tu sa pri vymyšľaní dá naozaj vyblázniť.

Inzercia

Systém neustálych školení, hlavne pre tých čo sú presvedčení, že ich nepotrebujú.

Systém reálnej pomoci našim členom a sympatizantom. Pomoc na úradoch, pomoc pri právnych službách, pomoc pri problémoch so šmejdami, pomoc pri nekalých obchodných praktikách, charitatívna pomoc.

Systém mediálnej stratégie, ktorú nedokázali vytvoriť a pochopiť za 26 rokov existencie.

Systém kontroly financií v KDH s možnosťou pre každého člena. Každú faktúru, každú platbu, každý prevod. A tu už radšej nič viac nenapíšem, ale budem konať!

V KDH sa začalo hovoriť o počte podpredsedov. Pre mňa je zaujímavé, že to začali hlavne tí, ktorí už dávno mali všetci odstúpiť. Ich návrh je, aby KDH malo troch podpredsedov. Zhrozene sa pozerám na takúto malosť a pýtam sa, to chcú dotyční, aby malo KDH ešte menej percent, ako dostalo v posledných voľbách?

Keď si pozriete relevantné strany, všetky majú okolo šesť podpredsedov. Je to hlavne kvôli témam, obsažnosti, práce do vnútra hnutia a práce smerom do spoločnosti z hnutia. To že sme nemali šťastnú ruku a ani jeden z podpredsedov sa v spoločnosti nepresadil a neuchytil, to neznamená, že radšej hnutie zužujme a zoštíhľujme! Niektorí sa vyhovárajú na financie. To ako podpredsedovia mimoparlamentného hnutia, by mali byť v KDH riadne zamestnaní a zaplatení? Akože čo by robili celé dni v nejakej kancelárií? Hrali karty? Jedinou výhodou troch podpredsedov by bolo, že by boli akurát do počtu na mariáš!

Šikovní normálni podpredsedovia, by mali mať každý svoje povolanie a politickú funkciu vykonávať popri svojom zamestnaní! Mali by sa im hradiť a preplácať náklady s výkonom funkcie, ale na živobytie by si mali vedieť zarobiť! Zdá sa mi, že do takýchto funkcií sa chcú nominovať opäť hlavne neschopní ĽUDia! Ak sa nevie budúci podpredseda presadiť v reálnom živote a usporiadať si zamestnanie a čas na politickú prácu, tak nech ani nekandiduje! Pritom veď doterajší predseda a niektorí podpredsedovia, boli riadne vyťažení prácou poslancov NR SR a tiež predsedu a podpredsedov vykonávali popri svojom povolaní!

Navrhujem šesť podpredsedov. Veľké, ĽUDové, konzervatívne hnutie by malo mať šesť podpredsedov. Traja by sa mali sústrediť na mediálnu propagáciu hnutia do spoločnosti a traja by mali sa sústrediť na tvrdú prácu do hnutia. Zároveň by mali šiesti podpredsedovia byť po dvaja rozdelení do troch pilierov. Dvaja podpredsedovia by sa mali venovať práci v kresťanskom pilieri, dvaja v ĽUDovom a dvaja v Občianskom. Predseda by tieto persóny a prácu mal manažovať. Ak by sa dokázali mediálne presadiť aspoň traja podpredsedovia a plus predseda, mali by sme aspoň štyroch známych politikov, čo sme doteraz mali jedného aj to bolo veľké trápenie počúvať.

Také to hnutie dokáže vybudovať, len nová generácia politikov rôzneho veku. Dokážu ĽUDia v KDH nájsť toľko sebareflexie, že ho postavia opäť na nohy? Veľmi veľa ĽUDí sa ma na to pýta, dokonca aj niektorí z parlamentu. Ja im hovorím jasným a pevným hlasom, urobím preto všetko a 11. júna 2016 ĽUD KDH rozhodne.

Ako vyberať budúcich predstaviteľov hnutia? Mnohí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za pád KDH, začali mrmlať ako koho obmedziť, ako komu zabrániť v kandidovaní, začali vymýšľať poučky, aký by daný kandidát mal byť, čo by mal spĺňať. Ak by som dal prienik všetkých tých polien pod nohy, slušnému človeku, ktorý by prejavil záujem zobrať zodpovednosť, zistil by som, že na daný post v podstate nikto nemôže kandidovať. Odrazu také požiadavky morálky, schopnostiam, vedomostiam, skúsenostiam začali nastavovať neschopní, ktorí potopili KDH, že v podstate normálny slušný človek by do takejto funkcie ani nemohol kandidovať. Samozrejme, že naši potápači by tam najradšej videli, len seba!

A pritom si stačí zobrať stanovy a čítať v článku 5 a odseku a) je napísané.

Člen hnutia má právo voliť a byť volený do funkcii v hnutí!!!” To znamená každý člen ma právo voliť a byť volený! Veď, voľbou ĽUDia rozhodnú, či si daného človeka v danej funkcii vedia predstaviť, alebo nie! Žiaľ naši potápači, chcú ako farizeji a zákonníci, hádzať kameňom a to si nedovolili ani ĽUDia pred dvetisíc rokmi, chcú posudzovať a prešetrovať, chcú moralizovať a manipulovať. Proste tam chcú opäť vidieť, len seba. Verím tomu, že už im to ĽUDia v KDH nedovolia!

Budúci uchádzači o posty do vedenia KDH by sa mali zúčastniť slušnej súťaži, kde preukážu delegátom snemu ako veľmi chcú. Nemali by to byť ĽUDia, ktorých treba prehovárať a doprosovať sa im. Oni sami musia veľmi chcieť, vtedy budeme mať záruku, že sa za nás pobijú a budú tvrdo pracovať. Každý jeden z nich by mal podrobne popísať čo v danej funkcii chce robiť, aby sme si vedeli daného človeka predstaviť v danej funkcii a poctivo zhodnotiť, či na to má a či dokáže danú funkciu obstáť. K tomu keď sa pridá model skorších častých volieb, tak budeme môcť často vyhodnocovať ako kto obstojí.

Niektorí, pár ĽUDí mi na rade KDH vyčítali, že niektoré veci otvorene pomenúvame a zároveň mi všetci poklonkovali že máme pravdu, čo píšeme. Áno, všetko čo píšete máte pravdu, len o tom nepíšte. To znamená že nechcú riešiť to čo píšeme, ale riešia to, že píšeme. Dočítal som sa v komentároch Denníka Postoj komentár pisateľa Vila k článku “Zomrela Matka Angelika. Nebála sa hierarchie ani liberálov”.

Rehoľná sestra Matka Angelika bola zakladateľka najväčšej katolíckej televízie EWTN v Amerike. Keď sa biskup sťažoval, na jej “žieravé” komentáre, pričom úplne ignoroval podstatu veci a len sa sťažoval, že reagovala prudko, odpovedala mu v štýle jej obľúbeného vtipu:

Pán farár, vadí vám, že hovoríme, že je to na hovno. Ale že je to na hovno vám nevadí?”

A tak to je to aj s našimi priateľmi v KDH, im vadí že hovoríme, že to v KDH nie je v poriadku, ale to, že to v KDH nie je v poriadku im nevadí, museli im to ukázať až voliči a voľby!

Našťastie takmer 99,9 percent ĽUDí s nami súhlasí a drží nám palce, veľmi veľa ĽUDí nám odpovedá na maily a veľmi veľa ĽUDí s nami osobne komunikuje, veľmi veľa ĽUDí nám fandí a to je naša sila a nádej a keď to spojíme so silou prichádzajúcou z neba, sme odhodlaní, sme pripravení, sme zapálení, sme silní, sme kreatívni, sme pracovití, sme bojovní, sme moderní, sme zodpovední, sme atraktívni, sme ĽUDia z novej generácie a sme pripravení vyhrať.

„Nech nám v našej snahe Pán Boh pomáha.“

 

Odporúčame

Blog
Vládny program 2016 – 2020

Vládny program 2016 – 2020

Dnes bol neoficiálne zverejnený vládny program. Spomína slovo sociálny 73x. Rodina 16x, z toho v časti o sociálnej politike 11x. To ale ešte neznamená, že je prosociálny a prorodinný. Vládny program splnil moje očakávania.