Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. apríl 2016

Vládny program 2016 – 2020

Dnes bol neoficiálne zverejnený vládny program. Spomína slovo sociálny 73x. Rodina 16x, z toho v časti o sociálnej politike 11x. To ale ešte neznamená, že je prosociálny a prorodinný. Vládny program splnil moje očakávania.

Prečo splnil moje očakávania? Lebo neprináša v oblasti, ktorú sledujem, veľa nového a prevratného. Žiaľ nepozná dva pojmy – rodinná politika a rodinný opatrovateľ. Preto niektoré postrehy, ktoré môžu zaujímať verejnosť. Lebo posudková činnosť sa týka len úzkeho okruhu ľudí, hoci ju všetci financujeme.

 

Niektoré oblasti sa oplatí citovať, lebo prinášajú nádej (citovaný text kurzívou):

Vláda bude vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj rodín v celom komplexe od vzdelávania detí, podpory mladých rodín a vytvárania funkčných predškolských zariadení. Len ma zarazilo, že text je v prvom odstavci kapitoly a ktorý začína skôr negatívne: Nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory vníma vláda ako piliere boja proti spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť spoločnosti a môže viesť k jej destabilizácii. Štát nimi zároveň uplatňuje princíp solidarity s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne odkázaní. Vláda však bude vykonávať adresné sociálne opatrenia zamerané najmä na ľudí, ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú. Bude dôsledne sledovať efektívnosť a uplatňovať spravodlivosť pri všetkých formách sociálnej pomoci a podpory, aby neumožňovala ich zneužívanie na úkor ostatných. Vykoná sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať.

O tento bod sa snaží už dlho a mnoho ľudí. Žeby spoločné tuhé myslenie konečne prinieslo zmenu politickej vôle? Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať svoje poslanie. Pri predkladaní návrhov zákonov bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu, najmä zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Podporu rodiny vníma aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja.

Inzercia

Celospoločenská diskusia je fantastický nástroj otvorenej demokracie. Žiaľ, máme už skúsenosti z celospoločenskej diskusie ohľadom minulou vládou schválenej Stratégie ľudských práv. Prinesie táto celospoločenská diskusia prijatie niektorých dokumentov, alebo ich aplikáciu do legislatívy aj vtedy, ak mnohé krajiny váhajú s ich prijatím, ako napr. Istanbulskou deklaráciou? Tu je výňatok vládneho programu: ale aj celospoločenskou diskusiou o medzinárodných dokumentoch, ktoré sa dotýkajú manželstva, rodiny či násilia na ženách a deťoch.

Vláda bude naďalej posilňovať mechanizmy dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania a ochrany pred diskrimináciou a jej postihovania, s osobitným zreteľom na implementáciu opatrení na zlepšenie vymožiteľnosti antidiskriminačnej legislatívy vrátane efektívneho využívania dočasných vyrovnávacích opatrení a dôsledného monitorovania uplatňovania zákazu diskriminácie vo všetkých oblastiach.

Ľudské práva neznamenajú ich zúženie na antidiskriminačný zákon. Lebo ten je v podstate iba ochranný, ale neprinášajúci rozvoj. A to považujem za najväčšiu ťažkosť nového Vládneho programu. Chýba mu rozlet, roztiahnuté krídla vynášajúce sociálny program do výšin. Aj vtedy, ak rodinná politika je včlenená do neho. Lebo ak je vnímaný ako odstraňovanie rizík, ktoré prináša rodina (samozrejme zraniteľná ale aj zranená), tak je to veľmi málo.

Otvorené dvere sú. Možnosti sú. V minulosti sme predložili za Klub mnohodetných rodín mnoho doplnení a návrhov. Veľa z nich bolo prijatých. To nám dáva nádej, že keď budeme opäť klopať, že ich nám ich nik nepribuchne pred nosom. Lebo mnohodetné rodiny so zodpovedným rodičovstvom sú najviac ohrozenou skupinou rizikom chudoby!

Odporúčame

Blog
Čo je vlastne dôležité

Čo je vlastne dôležité

Všetko sa dá popliesť. Alebo povedať viacerými spôsobmi. Aj ja to idem popliesť. Mám pre vás príbeh. Na tom sa zhodneme asi celkom ľahko. Ide o jednu pani, ešte žije. Či ešte žije aj jej muž, to neviem.