Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. marec 2023

Ako ďalej s umelou inteligenciou?

Ako ďalej s umelou inteligenciou?

Súhlasím s názorom, že aj keď v súčasnosti je vývoj umelej inteligencie stále ešte takpovediac na začiatku, táto technológia má bezpochyby obrovský potenciál využitia v rôznych odvetviach, vrátane v medicíne a poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to nielen v činnostiach rutinného charakteru súvisiacich s administratívnou, ale aj priamo v odbornej činnosti, napríklad už dnes sa hovorí o jej využití v diagnostike (v blízkej budúcnosti tu vidím jej reálne a veľmi prospešné využitie), alebo v spojení s robotikou aj vo vykonávaní operačných zákrokov.

Aj podľa odborníka z katedry etiky a estetiky obava, že táto technológia nahradí samotných lekárov, aj keď má určite svoju racionalitu, je myslím si skôr neopodstatnená.

Jednak je tu chronický nedostatok lekárskeho a zdravotníckeho personálu (a to nielen u nás, ale prakticky celosvetovo, nehovoriac už o rozvojových krajinách), ale to podstatné a určujúce je, že prenesenie určitých činností na umelú inteligenciu umožní lekárom presmerovať svoju činnosť, čas a energiu do samotného poskytovania zdravotnej starostlivosti, t. j. do priameho vzťahu s pacientom.

Už dnes sa lekári oprávnene sťažujú, že jestvujúce podmienky im neumožňujú venovať náležitú pozornosť pacientovi; keď si porovnáme koľko pacientov "vybaví" jeden lekár za určitú jednotku času, tak vidíme, že toto tempo narastá a dosahuje neutešené hodnoty.

Je zrejmé, že táto takpovediac intenzifikácia lekárskej starostlivosti ide priamo na úkor jej kvality.

Tento problém pritom vnímajú nielen lekári, ale aj samotní pacienti. Z tohto hľadiska vnímam využite umelej inteligencie v zdravotníctve ako veľkú príležitosť, ktorá si zasluhuje podporu.

Vrátiac sa k otázke, prečo si myslím, že UI nedokáže nahradiť úplne lekárov - jednak ľudská inteligencia ako schopnosť je omnoho komplexnejšia, než iba jej logická a kognitívna stránka, ktorú UI dokáže pomerne dobre simulovať, zahrňuje emočnú, verbálnu i sociálnu stránku, t. j. schopnosti, ktoré UI už nedokáže tak úspešne, ak vôbec napodobniť - a všetko toto sú schopnosti, ktoré lekár alebo zdravotný personál využíva vo svojej práci, vo vzťahu k pacientovi, v rovnakej miere ako tie predchádzajúce.

Samotný pacient ich očakáva, vyžaduje a bude vyžadovať. Vzťah lekár-pacient nie je len úzko racionálny, ale v nemalej miere pre pacienta aj osobný a psychohygienický (v súčasnej vysoko individualizovanej spoločnosti, ktorá trpí deficitom osobných vzťahov, to platí násobne), pričom od kvality tohto vzťahu v nemalej miere závisí aj úspešnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Inzercia

Keď to zovšeobecním a zjednoduším, na položenú otázku, či nahradí UI sa ponúka v podstate takáto odpoveď.

Áno, v mnohých činnostiach - v tých, v ktorých je človek nahraditeľný (a UI ukazuje, že v mnohých je), ale nie v tých, v ktorých nie je, pričom vytlačenie z tých prvých mu umožňuje, venovať sa viacej tým druhým; a aké sú potom tie druhé?

Ukazuje sa, že sú to tie činnosti, v ktorých dochádza k priamemu alebo bezprostrednému vzťahu s človekom.

Môže byť, že umelá inteligencia presnejšie stanoví diagnózu ako lekár, je to však tak trochu podobné ako nahradenie milenky robotom. Chýba z toho emócia a tá je v láske i v liečení nenahraditeľná (teda aspoň podľa mňa).

Profesie, ktoré priamo pracujú s osobami, ako sú aj lekári, sú a budú najviac odolné voči technologickému vytesňovaniu práce, práve naopak dopyt po takýchto profesiách bude podľa všetkého v budúcnosti narastať.

Dušan Piršel

riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Odporúčame

Blog
Čo nie je slobodné, nemá moc.

Čo nie je slobodné, nemá moc.

35. výročie Sviečkovej manifestácie (25.3.2023, príhovor pri pamätníku Sviečkovej manifestácie). Pred 35 rokmi som mal na Hviezdoslavovom námestí možnosť na vlastnej koži zažiť, čoho je schopná ozbrojená sila komunistického režimu proti svojim pokojne zhromaždeným občanom.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.