Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. február 2023

Umelá inteligencia píše volebný program pre školstvo

Zadal som umelej inteligencii napísať volebný program pre školstvo, vedu, výskum a šport pre Slovensko. Posúďte ako to zvládla.
Umelá inteligencia píše volebný program pre školstvo

Použil som tento nástroj, o ktorom ste už možno počuli - https://chat.openai.com/chat.

Toto bol výsledok, po zadaní, aby napísal volebný program pre Slovensko v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu. Po niekoľkých pokusoch (ukázalo sa, že je lepšie zadať úlohu v angličtine) a miernej štylistickej a gramatickej úprave je výsledok takýto:

Volebný program pre oblasť školstva, vedy, výskumu a športu:

 1. Školstvo:
 • Zavedenie nových moderných vzdelávacích programov, ktoré zahŕňajú digitálne zručnosti a vedomosti potrebné pre 21. storočie.
 • Vylepšenie kvality vzdelávania tým, že sa zvýši počet kvalifikovaných učiteľov a vzdelávacie zariadenia budú vybavené modernými technológiami.
 • Zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín prostredníctvom financovania a podpory.
 1. Veda a výskum:
 • Podpora vedy a výskumu vrátane financovania pre výskumné projekty a výskumné pracoviská.
 • Zlepšenie spolupráce medzi výskumnými pracoviskami a podnikmi tým, že sa zvýši transfer technológií a vedomostí.
 • Rozvoj kariérnych možností pre vedcov a výskumníkov prostredníctvom vyšších platov a lepších pracovných podmienok.
 1. Šport:
 • Podpora rozvoja športu na lokálnej úrovni tým, že sa zlepšia športové zariadenia a vzdelávacie programy pre mládež.
 • Zlepšenie podmienok pre profesionálnych športovcov prostredníctvom vyšších platov a lepších zdravotných služieb.
 • Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti športu prostredníctvom medzinárodných súťaží a výmenných programov pre športovcov.

Cieľom našej politiky v tejto oblasti je zabezpečiť kvalitné vzdelanie, podporovať vedu a výskum a rozvíjať šport na Slovensku. Veríme, že týmito krokmi dosiahneme lepšiu budúcnosť pre všetkých občanov Slovenska.


V druhom zadaní som zadal úlohu napísať volebný program pre vzdelávanie, bez určenia konkrétnej krajiny:

Vzdelávací program:

Univerzálny prístup: Zabezpečiť, aby každé dieťa, bez ohľadu na jeho pôvod, malo prístup ku kvalitnému vzdelávaniu od raného detstva až po dospelosť. To zahŕňa poskytovanie bezplatného, verejne financovaného vzdelávania všetkým deťom, ako aj programy na podporu detí so zdravotným postihnutím alebo problémami s učením.

Rovnosť: Odstrániť rozdiely vo vzdelávacích výsledkoch poskytnutím rovnakých príležitostí a zdrojov všetkým žiakom a študentom. To zahŕňa investície do škôl s nedostatočnými zdrojmi, poskytovanie profesionálneho rozvoja pre učiteľov a vytváranie mimoškolských programov pre žiakov a študentov, ktorí potrebujú dodatočnú podporu.

Moderné kurikulum: Zrekonštruovať vzdelávací systém tak, aby pripravil žiakov a študentov na výzvy 21. storočia. To zahŕňa začlenenie technológií, kritického myslenia a zručností pri riešení problémov do vzdelávacích programov, ako aj poskytovanie príležitostí na praktické a zážitkové učenie.

Podpora učiteľov: Investovať do profesionálneho rozvoja a blahobytu učiteľov, aby ste im zabezpečili nástroje a zdroje, ktoré potrebujú na to, aby boli v triede efektívni. To zahŕňa poskytovanie konkurencieschopných platov, príležitostí na postup a podporu duševného zdravia.

Inzercia

Bezpečné a podporujúce prostredie: Vytvoriť bezpečné, podporné a inkluzívne vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje pohodu žiakov a študentov a ich akademický úspech. To zahŕňa riešenie šikanovania a obťažovania, poskytovanie podpory duševného zdravia a podporu kultúry rešpektu a inkluzívnosti.

Zapojenie rodičov: Povzbudzovať a podporovať zapojenie rodičov do vzdelávania ich detí vrátane poskytovania zdrojov a príležitostí, aby sa mohli zapojiť do diania v školách a triedach svojich detí.

Zapojenie komunity: Zapojiť komunity do vzdelávacieho procesu tým, že ich zapojíme do rozhodovania, poskytneme im príležitosti na dobrovoľnícku činnosť a nadviazať spoluprácu s podnikmi a organizáciami na podporu vzdelávacích iniciatív.

Cenovo dostupné vysokoškolské vzdelávanie: Zabezpečiť, aby bolo vysokoškolské vzdelávanie dostupné a cenovo prístupné pre všetkých, a to poskytnutím možnosti bezplatného štúdia na vysokých školách a odborných školách, znížením študentských dlhov a zvýšením finančnej pomoci pre tých, ktorí ju potrebujú.

Rozvoj pracovnej sily: Pripraviť študentov na pracovnú kariéru poskytovaním praktických skúseností a odbornej prípravy, ako aj partnerstiev s podnikmi a organizáciami s cieľom zabezpečiť, aby mali zručnosti potrebné k úspechu na trhu práce.

Výskum a inovácie: Podporovať kultúru výskumu a inovácií investovaním do výskumu a vývoja v oblasti vzdelávania a podporou nových myšlienok a osvedčených postupov.

Sme odhodlaní poskytovať prvotriedne vzdelanie všetkým žiakom a študentom bez ohľadu na ich pôvod. S vašou podporou môžeme vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých.


Nuž, nechám to na vašom posúdení, ako to tá umelá inteligencia zvládla. Len mi dovoľte na záver jedno odporúčanie: pozorne čítajte volebné programy, ale si aj zistite, kto ich píše, konfrontujte ho na predvolebných debatách, ako svoje návrhy chce realizovať a potom sa rozhodnite, či vás presvedčil. Vzdelávanie je kľúčovou témou pre budúcnosť Slovenska, to je skrátka fakt, ale nie každý, kto to hlása, má aj konkrétnu predstavu a dostatočné schopnosti.

Vyberajte, prosím, zodpovedne a slobodne.

manžel a otec, správca webu www.zavretaskola.sk a www.obciankari.sk

Odporúčame

Blog
Krátke zamyslenie o kvalite škôl

Krátke zamyslenie o kvalite škôl

V posledné dní po zverejnení rebríčkov škôl od INEKO sa opäť najmä v médiách a na sociálnych sieťach rozbehla debata o kvalite našich škôl. Niekto sa teší, že jeho deti chodia na najlepšie(?) školy, alebo tam učí, a niekto si všimol, že školy, kde sa venujú deťom z málo podnetného prostredia a kde prebiehajú malé zázraky, asi ťažko uvidíte na prvých priečkach. Ale dobrou správou je, že aspoň na chvíľu sa pozornosť verejnosti opäť vrátila k vzdelávaniu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.