Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. február 2023

Islam očami kresťana: Ježiš v Biblii, Ježiš v Koráne

Hoci kresťania a moslimovia majú spoločného Boha, ich teologické pohľady na neho sa zásadne líšia.
Islam očami kresťana: Ježiš v Biblii, Ježiš v Koráne

Ježiš Kristus je v kresťanstve centrálnou postavou, kameňom, na ktorom stojí a padá kresťanská viera. Ježiš však nie je pre kresťanov iba múdrym učiteľom, liečiteľom, prorokom alebo potulným kazateľom. Kresťania veria, že Ježiš Kristus bol človek a zároveň aj vtelený Boh, ktorý prišiel vyslobodiť svoj ľud z hriechov.

Ľudia však Boha-Ježiša Krista neprijali, vysmiali, odsúdili, ba dokonca zabili tým najpotupnejším spôsobom - popravou na kríži. On však na tretí deň vstal z mŕtvych a prekonal tak nielen fyzickú smrť, ale aj duchovnú smrť (hriech).

Svätý Pavol zdôrazňuje kľúčový význam udalosti Kristovho zmŕtvychvstania a píše, že ak zmŕtvychvstanie nebolo, márna je naša viera. (1 Kor 15,17) Popierať túto skutočnosť znamená podpíliť základný pilier kresťanstva.

Ježiš inšpiroval a inšpiruje milióny ľudí. Kresťanská viera je v najhlbšej podstate nasledovaním života tohto muža. A nielen napodobňovaním, ale kresťan sa má stať „malým Kristom.“

Niektorých ľudí však prekvapí, že jednou z najdôležitejších postáv islamu je Ježiš. Moslimovia ho majú v hlbokej úcte ako veľkého Božieho posla a proroka. Medzi Ježišom v Biblii a v Koráne nájdeme mnohé podobnosti.

Biblia a Korán píšu o Ježišovi ako o človeku, ktorý mal prorocké poslanie. Ježiš ohlasuje, že je Boží služobník, ktorému bolo zjavené Písmo a ktorého Boh ustanovil prorokom. (Korán 19:30)

Ježiš (Isá) v Koráne sa narodil zázračným spôsobom z panny Márie. Z Božieho poverenia konal zázraky, ako napríklad zázračné oživenie mŕtveho vtáka (podobnosť s gnostickým Tomášovým evanjeliom) alebo „stolový“ zázrak, ktorý si vyžiadali jeho učeníci ako potvrdenie Božej moci a ktorý pripomína zázrak rozmnoženia chlebov známy z evanjelia.

Ježišom sa Korán zaoberá v celkom 15 súrach s vyše 90 veršami. Korán dokonca viackrát označuje Ježiša ako Mesiáša, no v tom zmysle, že je pomazaný Božím požehnaním a vyslaný do služby. Teológovia islamu hovoria, že Ježiš bol uchránený od hriechu a od útokov diabla dotykom anjela Gabriela.

Hoci islam a kresťanstvo sa pri osobe Ježiša Krista zhodnú na niektorých bodoch, v kľúčových veciach sa rozchádzajú.

Ježiš v Biblii sa na viacerých miestach priznáva k božskej identite a preto sa ho Židia snažia zabiť. V Jn 5,18 sa dočítame, že Židia chcú zabiť Ježiša kvôli tomu, že sa „robí rovným Bohu.“  V Jn 20,28 neveriaci apoštol Tomáš pri stretnutí so vzkrieseným Kristom vyznáva „Pán môj a Boh môj!“

Korán však popiera Ježišovu božskú prirodzenosť. „Veď Mesiáš, syn Márie, je len poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od Neho.“ (Korán 4:171) Ježiš je pre moslimov iba prorok a nič viac, nič menej.

Inzercia

Moslimovia odmietajú, že by Ježiš pred svojím narodením existoval ako druhá božská osoba. Napokon, moslimovia popierajú svätú Trojicu. Islam nevidí v Ježišovi ani Božieho syna ani vykupiteľa. Podľa moslimov každý sám za seba zodpovedá za svoje hriechy a nikto sa nemôže zástupne obetovať za hriechy celého ľudstva.

Korán rovnako popiera, že by bol Ježiš skutočne ukrižovaný: „Oni ho však nezabili a neukrižovali ho, ale zjavila sa im jemu podobná postava. A oni ho istotne nezabili, ale Boh ho zdvihol k sebe. Boh je mocný a múdry.“ (Korán 4:159) Moslimom je teda úplne cudzia predstava, že by bol Boh (Ježiš Kristus) zavraždený vlastným ľudom.

Korán síce Ježiša Krista spomína ako významného proroka, no zohráva tu podstatne menšiu úlohu ako Ježiš v Biblii. Ježiš v Koráne a Ježiš v Biblii sú dve fundamentálne odlišné postavy. 

Moslimovia tak popierajú samotné základy kresťanskej viery - Ježišovo božstvo, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie.

Základná ľudská logika však signalizuje, že nemôže byť zároveň pravdivé aj kresťanstvo aj islam. Nemôže byť pravdivé aj A aj B. C.S. Lewis píše, že človek, ktorý chce byť verný pravde, musí pristúpiť vážne k Ježišovmu vyhláseniu, že je Boh. Buď je to podvodník alebo blázon alebo skutočne Boh. A ak človek uverí Ježišovi, že je Boh, tak logicky musí vylúčiť predstavu moslimov, že bol iba veľký prorok.

Zdroje

Troger, Karl: Biblia a Korán. Čo ich spája a čo rozdeľuje. 2016

Ako sa pozerá na Ježiša Korán | Konzervatívny denník (postoj.sk)

Titulný obrázok

Wikimedia

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa. (Kontakt: bloger.kc@gmail.com)

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.