Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. január 2023

Islam očami kresťana: svätá Trojica

Hoci kresťania a moslimovia majú spoločného Boha, ich teologické pohľady na neho sa zásadne líšia. 
Islam očami kresťana: svätá Trojica

Kresťanstvo, islam a judaizmus vyrastajú z jedného koreňa tzv. abrahámovských náboženstiev. Existujú viaceré polemiky o tom, či Alah moslimov a Boh kresťanov je jeden a ten istý. 

Túto problematiku môžeme vnímať v dvoch líniach. Moslimovia, kresťania a vlastne všetci ľudia bez ohľadu na vierovyznanie majú spoločného Boha a to v tom zmysle, že jeden Boh stvoril každého človeka.

Na strane druhej, teológia moslimov a kresťanov je aj v podstatných záležitostiach odlišná. Najvýraznejšie sa to prejavuje v otázkach Kristovho božstva alebo svätej Trojice. 

Kresťania veria, že Ježiš Kristus nebol iba človek, ale mal aj božský pôvod. Boh si vzal na seba ľudskú podobu, stal sa človekom, ktorý sa mal stotožniť s ľudstvom vo všetkom okrem hriechu. Jeho násilná smrť na kríži a následné zmŕtvychvstanie sa stalo základom kresťanskej viery. 

Kresťanská cirkev už v prvých storočiach svojej existencie vyznávala vieru, že Ježiš Kristus je človek aj Boh. Moslimovia síce uznávajú Ježiša, no nie je to pre nich Boh, ale prorok, ktorý mal pripraviť cestu pre najväčšieho proroka Mohameda. V Koráne sa vo vzťahu k Ježišovmu božstvu a ku kresťanom píše: „Odmietli veriť tí, ktorí povedali: ´Boh je Mesiáš, syn Márie.´“

S božstvom Ježiša Krista úzko súvisí aj otázka svätej Trojice (Otec, Syn a Duch Svätý). Kresťania veria, že Boh je síce jeden, no zároveň v troch osobách. Táto viera mnohým ľuďom nedáva logiku. Ako môže byť jeden zároveň aj tri? 

Ľudská logika naráža na trojičnú doktrínu, ktorú je nemožné úplne pochopiť. Dáva to istý zmysel, pretože ak by bol Boh pochopiteľný ľudským rozumom, už by to nebol Boh, ale iba predmet, ktorý sa dá manipulovať a kontrolovať. 

Kresťania si v prípade svätej Trojice pomáhajú rôznymi analógiami. Najznámejšia je analógia svätej Trojice a ľudskej rodiny. Boh nie je jeden v tom zmysle, že by bol osamotený, ale je spoločenstvo troch osôb, ktoré majú jednu božskú prirodzenosť. Podobne ľudská rodina je spoločenstvo osôb s tou istou ľudskou prirodzenosťou. Každá analógia a prirovnanie však iba nedokonale vyjadruje tajomstvo božskej Trojice.

Korán svätú Trojicu odmieta na viacerých miestach a chápe ju ako pokrivenie pravého monoteizmu. Moslimovia zároveň obviňujú kresťanov a aj židov, že síce dostali od Boha zjavenie, no neskôr ho prekrútili, napríklad chápaním Boha ako trojicu osôb/bohov. 

V posvätnej knihe moslimov, v Koráne 4,171 sa dočítame: „Ľudia Knihy (kresťania), neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je len poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od Neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte: ´Traja.´ Boh je len jeden Boh.“

Na inom mieste Korán vo vzťahu ku kresťanom konštatuje: „Odmietli veriť tí, ktorí povedali: ´Boh je tretí z trojice.´ Niet boha okrem Boha jedného jediného.“ Ďalej Korán varuje pred uctievaním troch bohov: „Ten, kto by k Bohu pridružil, pre toho Boh zakázal raj.“ (5,72)

Inzercia

Korán sa tak jednoznačne vyjadruje proti triteizmu, v ktorom sú tri osoby Trojice chápané ako traja bohovia. Moslimovia jasne odsudzujú pridružovanie a ohrozovanie jedinečnosti Alaha a monoteizmu.

Faktom však zostáva to, že moslimovia postavili svoj odmietavý prístup k Trojici na falošnom základe. Donald Macleod v knihe Svätá Trojice píše, že Mohamed spoznal kresťanstvo v značne prekrútenej podobe a jeho náboženstvo (islam) bolo z veľkej časti iba reakciou na tieto deformácie. 

Český profesor a teológ Tomáš Halík na margo toho dodáva: „Moslimovia si myslia, že my kresťania sme vieru v jedného Boha pokazili trojičnou doktrínou. Chápanie Trojice v Koráne je však skreslené a vychádza z Mohamedovej skúsenosti s niektorými kresťanmi, ktorí chybne chápali Trojicu ako rodinu bohov - Otec, Syn a Matka.“

Karikatúry svätej Trojice sa objavovali v ranej cirkvi či už v podobe adoptianizmu podľa ktorého sa Ježiš narodil ako obyčajný človek a až neskôr bol adoptovaný za Božieho syna alebo modalizmu, ktorého predstavitelia tvrdili, že Boh je iba jedna osoba, ktorá pracuje v troch rôznych podobách. 

Trojičné herézy sú zrejme aj pokusom zracionalizovať si Boha, hoci Boh presahuje ľudský rozum a logiku. V kontexte svätej Trojice niektorí uvažujú o islame ako o kresťanskej heréze. Islam je do značnej miery oklieštenou verziou kresťanstva a judaizmu. 

Kresťanský spisovateľ C.S. Lewis v knihe Joyful Christian píše, že svätá Trojica je ako kocka, ktorá obsahuje šesť štvorcov, hoci stále je to jedna kocka. Každopádne je to iba obraz, analógia. Každý pokus úplne zracionalizovať svätú Trojicu končí fiaskom a karikatúrou, podobne ako je tomu napríklad v islame. 

Ďalšia literatúra

Troger, Karl: Biblia a Korán, 2016

Titulný obrázok - wikimedia.sk

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa. (Kontakt: bloger.kc@gmail.com)

Odporúčame

Blog
Majú Vianoce pohanské korene?

Majú Vianoce pohanské korene?

Vianočné sviatky sú časom pokoja a radosti, čas kedy sa všetko spomalí a utlmí. Rodiny sú spolu a navzájom si vymieňajú darčeky. Spievajú sa vianočné koledy a každý každému želá všetko dobré. Ľudia sú k sebe milší, štedrejší a láskavejší. Alebo aspoň by takí mali byť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.