Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. december 2022

Náš Boh má osobitné zaľúbenie v utečencoch

„...ak tento zámer... je od Boha, nebudete ich môcť zničiť; aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu.“ (Sk 5,38-39 SB)
Náš Boh má osobitné zaľúbenie v utečencoch

Koľko kníh sme v živote prečítali? Niektorí z nás dokážu ročne zhltnúť desaťtisíce strán. Iní si zase vystačia s rôznymi webovými textami, či časopismi, po knihe však nesiahnu. Prečo však vlastne čítame? Podľa mňa, okrem toho, že je to akási naša prirodzenosť, ktorá nám prináša radosť a naša predstavivosť nás pri čítaní neraz vtiahne do úžasných dobrodružstiev, čítame hlavne preto, aby sme si oddýchli od našej reality a získali informácie. Teda čítaním získavame informácie, ktoré sa nám hodia pri našej práci, štúdiu, osobnom živote, rozvoji a pod.

Všetci, čo sa nazývame kresťania, teda sme nasledovníkmi Ježiša Krista, ak chceme spoznať nášho Boha, aby sme ho mohli milovať, chváliť ho, ďakovať mu a mať pred ním bázeň, musíme mať o ňom čo najviac informácií. Obdobne, aby som sa mohol zamilovať do mojej manželky, najprv ma niečo na nej oslovilo a naštartovalo k tomu, aby som ju postupne spoznával, spoznával a spoznával. Telesne, duševne i duchovne. Povediac obrazne, začal som postupne moju manželku „čítať“. Ako sa dá však spoznať Boh? Ako máme o ňom získavať informácie? Hlavným zdrojom poznania Boha, je Božie slovo – Sväté Písmo (Biblia). Druhým dôležitým zdrojom je náš osobný vzťah s ním, kedy si na neho nájdeme čas a v jednoduchosti a úprimnosti srdca budeme osamote pri ňom, hovoriť mu o veciach, čo máme na srdci a budeme ho tiež počúvať, čo ma na srdci zase on.

Koľko kresťanov však číta Bibliu? Koľko kresťanov ju prečítalo aspoň raz v živote? A tiež je veľký rozdiel niečo čítať a nad niečím sa zamýšľať („prežúvať slovo vo svojej mysli/srdci“), nebodaj to do života prijať a svoj život zmeniť. Moja skúsenosť je taká, že hoci niektorý text Biblie čítam už xty-krát, text ku mne hovorí skoro vždy novým spôsobom. Skoro vždy ma oslovia iné veci a niekedy mám dokonca pocit, že dané Slovo čítam akoby prvýkrát.

Každý, kto si však Bibliu prečítal, je mu jasné, že náš všemohúci, vševediaci, verný, spravodlivý, milosrdný, plný lásky, súcitu a dobroty, priateľ života a prameň všetkého dobra, Boh, ktorý je našim milujúcim Otcom, má osobitné zaľúbenie v ľuďoch na úteku – utečencoch.

Celá Biblia, či Starý zákon, a či Nový, je o tom, ako Boh vo svojej láske a dobrote pomáha utečencom (cudzincom). Pomáha všetkým, čo stratili domov.  

Adam a Eva mali domov v raji, ale museli z neho odísť. Stali sa bezdomovcami a utečencami. Skrz nich sa stalo bezdomovcami a utečencami celé ľudstvo. A Boh sa ich ujíma a pomáha im. Noe s rodinou tiež potopou stráca domov a musí pred ňou utiecť, pričom záchranu nachádza v korábe. A Boh je s ním. Abrahám, ten putuje celý život a niekedy sa jeho putovanie v podstate mení až na utekanie, lebo niekedy je nútený odísť, napr. z Egypta, keď vyšlo najavo, že Sára je jeho manželka a nie sestra. Jakub, ten uteká pred bratom Ezauom, ktorého obral o právo prvorodeného, a mnoho rokov nachádza útočisko u brata svojej mamy Labana, kde sa z neho stane otec mnohých detí, dvanástich synov (praotcov izraelských kmeňov) a minimálne jednej dcéry Diny.  Potom však na svoju starobu musí s celou rozsiahlou rodinou zase opustiť Izrael z dôvodu hladomoru a útočisko nájsť v Egypte. Po 400 rokoch v Egypte sú Izraeliti opäť utečenci. Z Egypta utekajú pre zlé zaobchádzanie, kedy Egypťania sú nútení Izraelitov prepustiť pod údermi desiatich egyptských rán, zavŕšených smrťou svojich prvorodených. A to, že sú neraz utečenci, vyhnanci a bez domova sa opakuje v Biblii mnohokrát. Napr. Dávid uteká pred Šaulom, Babylonské zajatie, ďalšie a ďalšie vojny a ďalšie a ďalšie úteky a návraty. A Boh bol vždy s nimi a ujímal sa ich. Nalomenú trstinu nedolomil a hasnúci knôtik nedohasil. Naopak, všetkých čo sa  k nemu úprimne utiekali pozdvihol, uzdravil a požehnal, a to aj v krajinách ich útočiska. Prikladám aj pár citácií z Božieho slova:

Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte. (Ex 22,20 SEB).

Neutláčaj cudzinca. Dobre viete, čo v sebe cíti cudzinec, lebo sami ste boli cudzincami v Egypte.“ (Ex 23,9 SEB).

Inzercia

Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som Hospodin, váš Boh.“ (Lv 19,34 SEB).

„Veď Hospodin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osobu a neprijíma úplatok, ale zastáva sirotu i vdovu, miluje cudzinca a dáva mu chlieb a odev. Preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. (Dt 10,17-19 SEB).

Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov.“ (Ž 146,9 SEB).

A poďme do Nového zákona. Bratia a sestry v Kristu, ktorým toto nie je známe, Ježiš bol utečenec, Mária bola utečenec a Jozef bol utečenec. Pred Herodesom, ktorý by Ježiša isto zabil, utiekli do Egypta. Ježiš si ako malý prešiel cestu do Egypta, zakúsil tam život utečenca a potom sa vrátil aj s rodičmi späť. Skoro všetci prví kresťania boli utečenci, veď Jeruzalem zničili niekoľko desiatok rokov po Kristovi Rimania. Mnohí kresťania z Izraela utiekli a viera sa skrz utečencov šírila.

Bojujete proti utečencom? Nech si idú svojou cestou, len nech obídu naše Slovensko? Uvedomte si, že nebojujete s človekom, ale s Bohom, ktorý je isto na ich strane, vždy sa zastane núdzneho, vždy. Môžete kričať, hnevať sa, nadávať, protestovať, niekoho hoc aj zbiť, či zabiť, či inak vylievať svoju zlosť, ktorá je aj tak len zamaskovaným strachom. Čím viac proti tomuto bojujete, tým viac strachu v sebe máte. A nemáme mať v sebe strach, ale lásku. Počujte, čo hovorí sám Ježiš, za ktorého nasledovníkov sa považujete, pričom ani neviete koho skutočne nasledujete:

„Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým po ľavici: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelomLebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni odpovedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Tu im on odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.‘ A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“ (Mt 25,31-46 SEB).

A áno, každý má právo, ako bude pristupovať k utečencom. Aj oni musia dodržiavať naše zákony a prispôsobiť sa spoločnosti krajiny ich útočiska. Ak však máte čokoľvek proti nim, a každý z nás je nedokonalý v mnohom a môžeme si vyčítať na sebe zlé veci hoc aj do súdneho dňa, prosím nespájajte to s Bohom, Ježišom, kresťanstvom, nech nie sú sväté veci hodené ...(kto pozná Božie slovo, vie komu)..., lebo náš Boh, má osobitné zaľúbenie v utečencoch. Také zaľúbenie, ktoré keď budeme napodobňovať, budeme mať podľa Ježišových slov podiel s ním v jeho sláve.

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.